Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Inzameling voor SyriŽ en Turkije

gepubliceerd: woensdag, 15 februari 2023
foto: Anas Alkharboutly
Inzameling voor SyriŽ en Turkije

Vandaag, woens­dag 15 februari wordt in heel Neder­land geld ingezameld voor Syrië en Turkije. De rk-pa­ro­chies hebben afgelopen weekend gebe­den voor de vele slacht­of­fers van de recente aard­be­ving en ge­col­lec­teerd.

De opbrengst gaat via de bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie direct naar de caritas­orga­ni­sa­ties in Syrië en Turkije om ter plekke zo ef­fec­tief moge­lijk te wor­den ingezet.

U kunt ook een bijdrage leveren door recht­streeks geld over te maken naar:

  • NL21 INGB 0000 0058 50
    t.n.v. Vas­ten­ac­tie Den Haag
    o.v.v. Nood­hulp Aard­be­ving

Lokale ini­tia­tie­ven

De bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie streeft er naar onder meer via een recht­streekse lijn naar de caritas­orga­ni­sa­ties in Turkije en Syrië zo direct moge­lijk hulp te verlenen, maar doet dit ook via kleine lokale ini­tia­tie­ven.

‘We verzamelen op dit moment in­for­ma­tie van kleine lokale partners die we kennen uit ons eigen Vas­ten­ac­tienet­werk en dat van bevriende (katho­lie­ke/chris­te­lijke) organi­sa­ties. De eerste signalen dat onze hulp van waarde kan zijn, bereiken ons al. Door de pa­ro­chies te vragen om een gift via de bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie te laten lopen, geven pa­ro­chies een sig­naal af dat zij weten dat hulp ook en juist in de kleine lokale ini­tia­tie­ven het waard is om te steunen’, zegt Marc Bollerman, directeur van de Vas­ten­ac­tie.

Burger­oor­log Syrië

Waar in Turkije de infra­struc­tuur nog rede­lijk op orde is en hulp zo goed als moge­lijk geor­ga­ni­seerd kan wor­den, is dit in Syrië veel moei­lijker ten gevolge van de bur­ger­oor­log. Zeker in het gebied rond Idlib en Aleppo hebben inter­na­tio­nale hulp­orga­ni­sa­ties niet of nau­we­lijks toegang (met uit­zon­de­ring van het Rode Kruis). Bovendien maakt het inter­na­tio­nale sanctie­be­leid tegen het hui­dige regime het extra las­tig om mid­de­len en geld naar Syrië te brengen.

Bollerman: ‘In veel gebie­den is de kerk en haar net­werk van ini­tia­tie­ven, gesteund door chris­te­lijke NGO’s nog wel in beeld en bereik­baar. Via hen gebeurt veel goeds, variërend van opvang en het geven van voedsel, tot meer langdurige hulp. Via onze zuster­orga­ni­sa­ties in Europa en via de contacten die we hebben met partners die Vas­ten­ac­tie in het verle­den steunde in Syrië, kunnen we onze hulp in dit net­werk van kerken op een goede manier aanbie­den, waarbij we actief contact zoeken met ini­tia­tie­ven die nood­hulp combineren met zorgen voor wat er op de iets lan­gere termijn nodig is.


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCIís
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ĎZie de mensí
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mensBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose