Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Inzameling voor SyriŽ en Turkije

gepubliceerd: woensdag, 15 februari 2023
foto: Anas Alkharboutly
Inzameling voor SyriŽ en Turkije

Vandaag, woens­dag 15 februari wordt in heel Neder­land geld ingezameld voor Syrië en Turkije. De rk-pa­ro­chies hebben afgelopen weekend gebe­den voor de vele slacht­of­fers van de recente aard­be­ving en ge­col­lec­teerd.

De opbrengst gaat via de bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie direct naar de caritas­orga­ni­sa­ties in Syrië en Turkije om ter plekke zo ef­fec­tief moge­lijk te wor­den ingezet.

U kunt ook een bijdrage leveren door recht­streeks geld over te maken naar:

  • NL21 INGB 0000 0058 50
    t.n.v. Vas­ten­ac­tie Den Haag
    o.v.v. Nood­hulp Aard­be­ving

Lokale ini­tia­tie­ven

De bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie streeft er naar onder meer via een recht­streekse lijn naar de caritas­orga­ni­sa­ties in Turkije en Syrië zo direct moge­lijk hulp te verlenen, maar doet dit ook via kleine lokale ini­tia­tie­ven.

‘We verzamelen op dit moment in­for­ma­tie van kleine lokale partners die we kennen uit ons eigen Vas­ten­ac­tienet­werk en dat van bevriende (katho­lie­ke/chris­te­lijke) organi­sa­ties. De eerste signalen dat onze hulp van waarde kan zijn, bereiken ons al. Door de pa­ro­chies te vragen om een gift via de bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie te laten lopen, geven pa­ro­chies een sig­naal af dat zij weten dat hulp ook en juist in de kleine lokale ini­tia­tie­ven het waard is om te steunen’, zegt Marc Bollerman, directeur van de Vas­ten­ac­tie.

Burger­oor­log Syrië

Waar in Turkije de infra­struc­tuur nog rede­lijk op orde is en hulp zo goed als moge­lijk geor­ga­ni­seerd kan wor­den, is dit in Syrië veel moei­lijker ten gevolge van de bur­ger­oor­log. Zeker in het gebied rond Idlib en Aleppo hebben inter­na­tio­nale hulp­orga­ni­sa­ties niet of nau­we­lijks toegang (met uit­zon­de­ring van het Rode Kruis). Bovendien maakt het inter­na­tio­nale sanctie­be­leid tegen het hui­dige regime het extra las­tig om mid­de­len en geld naar Syrië te brengen.

Bollerman: ‘In veel gebie­den is de kerk en haar net­werk van ini­tia­tie­ven, gesteund door chris­te­lijke NGO’s nog wel in beeld en bereik­baar. Via hen gebeurt veel goeds, variërend van opvang en het geven van voedsel, tot meer langdurige hulp. Via onze zuster­orga­ni­sa­ties in Europa en via de contacten die we hebben met partners die Vas­ten­ac­tie in het verle­den steunde in Syrië, kunnen we onze hulp in dit net­werk van kerken op een goede manier aanbie­den, waarbij we actief contact zoeken met ini­tia­tie­ven die nood­hulp combineren met zorgen voor wat er op de iets lan­gere termijn nodig is.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mens
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
maandag, 26 juni 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 1 juni 2023Bijeenkomst - Humanitaire corridors voor vluchtelingen
woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCIís
maandag, 15 mei 2023SantíEgidio viert met vrienden Fotoreportage
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar SantíEgidio
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCIís
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnoodBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose