Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bouwen aan Banja Luka

Bezoek aan partnerbisdom in BosniŽ en Herzegovina

gepubliceerd: maandag, 13 februari 2023
Bosnische Marija en Dayana presenteren hun Caritasverhaal voor een goed gevulde zaal.
Bosnische Marija en Dayana presenteren hun Caritasverhaal voor een goed gevulde zaal.
Aan de achterkant en eerste verdieping nog niet veel verder gekomen.
Aan de achterkant en eerste verdieping nog niet veel verder gekomen.
Helaas ook nog veel oorlogsherinneringen.
Helaas ook nog veel oorlogsherinneringen.

De Purmerendse Stich­ting Bouwen aan Banja Luka zet zich al sinds 2007 in voor de mensen van ons partner­bis­dom in Bosnië en Herzegovina. Van 17 tot 25 sep­tem­ber 2022 reisde een afvaar­diging naar Bosnië met de ingezamelde goe­de­ren, kle­ding en dekens van de afgelopen drie jaar.

Rondgang

Marija van de Caritas van Bisdom Banja Luka begeleidde de stich­ting bij de rondgang langs 27 ge­zin­nen, die in een straal van 150 km rond Banja Luka wonen. De school­gaande kin­de­ren van deze ge­zin­nen hebben ‘adoptie­ou­ders’ in Neder­land die hen onder­steunen met de beno­digd­he­den voor school. Deze adoptie­ou­ders had­den pakketjes meege­ge­ven voor ‘hun’ kin­de­ren met onder andere schoolspullen, kle­ding en wat lekkers. Het was een flinke onderne­ming om ie­der­een thuis te bezoeken, maar de blije gezichten maakten veel goed. De reis was in­druk­wek­kend. De armoede (en de werkloos­heid) is groot en de poli­tieke sfeer is niet harmonieus. Bovendien staan er nog steeds beschoten en leeg­ge­haalde huizen langs de wegen. Alles bij elkaar is dat geen hoop­volle situatie voor de mensen.

Adoptie­ou­ders

Op 6 no­vem­ber kwamen adoptie­ou­ders en belang­stel­len­den samen voor het ver­slag van de reis met een dia­voor­stel­ling. Zo kon­den ze de situatie ter plaatse zien en de reactie op de pakketten. De opkomst was boven ver­wach­ting: ruim vijf­tig mensen trotseer­den de regen om de verhalen te horen en de foto’s te bekijken. Marija en Dayana van de Bosnische Caritas waren speciaal overge­ko­men uit Banja Luka. Zo kon­den zij ver­tellen over hun werk in hun ‘Biskupija’ en ervaren hoe in Neder­land veel mensen betrokken zijn bij hun werk en bij ‘hun ge­zin­nen’ die in armoede leven.

Volgend jaar

Komend jaar is er hulp nodig bij het afbouwen van een nieuwe bovenver­die­ping voor een groot gezin. Moeder is zwan­ger en vader werkt vele uren om in het levens­on­der­houd te voor­zien. Zij slagen er alleen niet in om het werk te voltooien en de ver­die­ping in gebruik te nemen. De helpende han­den via Caritas in Bosnië, die ook de nood­zaak hier­van zien en de finan­ciële onder­steu­ning uit Neder­land zijn daarbij zeer welkom.

 


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 29 april 2024ĎLuisteren naar wie niemand luistertí
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCIís
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ĎZie de mensí
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose