Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bouwen aan Banja Luka

Bezoek aan partnerbisdom in BosniŽ en Herzegovina

gepubliceerd: maandag, 13 februari 2023
Bosnische Marija en Dayana presenteren hun Caritasverhaal voor een goed gevulde zaal.
Bosnische Marija en Dayana presenteren hun Caritasverhaal voor een goed gevulde zaal.
Aan de achterkant en eerste verdieping nog niet veel verder gekomen.
Aan de achterkant en eerste verdieping nog niet veel verder gekomen.
Helaas ook nog veel oorlogsherinneringen.
Helaas ook nog veel oorlogsherinneringen.

De Purmerendse Stich­ting Bouwen aan Banja Luka zet zich al sinds 2007 in voor de mensen van ons partner­bis­dom in Bosnië en Herzegovina. Van 17 tot 25 sep­tem­ber 2022 reisde een afvaar­diging naar Bosnië met de ingezamelde goe­de­ren, kle­ding en dekens van de afgelopen drie jaar.

Rondgang

Marija van de Caritas van Bisdom Banja Luka begeleidde de stich­ting bij de rondgang langs 27 ge­zin­nen, die in een straal van 150 km rond Banja Luka wonen. De school­gaande kin­de­ren van deze ge­zin­nen hebben ‘adoptie­ou­ders’ in Neder­land die hen onder­steunen met de beno­digd­he­den voor school. Deze adoptie­ou­ders had­den pakketjes meege­ge­ven voor ‘hun’ kin­de­ren met onder andere schoolspullen, kle­ding en wat lekkers. Het was een flinke onderne­ming om ie­der­een thuis te bezoeken, maar de blije gezichten maakten veel goed. De reis was in­druk­wek­kend. De armoede (en de werkloos­heid) is groot en de poli­tieke sfeer is niet harmonieus. Bovendien staan er nog steeds beschoten en leeg­ge­haalde huizen langs de wegen. Alles bij elkaar is dat geen hoop­volle situatie voor de mensen.

Adoptie­ou­ders

Op 6 no­vem­ber kwamen adoptie­ou­ders en belang­stel­len­den samen voor het ver­slag van de reis met een dia­voor­stel­ling. Zo kon­den ze de situatie ter plaatse zien en de reactie op de pakketten. De opkomst was boven ver­wach­ting: ruim vijf­tig mensen trotseer­den de regen om de verhalen te horen en de foto’s te bekijken. Marija en Dayana van de Bosnische Caritas waren speciaal over­ge­ko­men uit Banja Luka. Zo kon­den zij ver­tellen over hun werk in hun ‘Biskupija’ en ervaren hoe in Neder­land veel mensen betrokken zijn bij hun werk en bij ‘hun ge­zin­nen’ die in armoede leven.

Volgend jaar

Komend jaar is er hulp nodig bij het afbouwen van een nieuwe bovenver­die­ping voor een groot gezin. Moeder is zwan­ger en vader werkt vele uren om in het levens­on­der­houd te voor­zien. Zij slagen er alleen niet in om het werk te voltooien en de ver­die­ping in gebruik te nemen. De helpende han­den via Caritas in Bosnië, die ook de nood­zaak hier­van zien en de finan­ciële onder­steu­ning uit Neder­land zijn daarbij zeer welkom.

 Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mens
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
maandag, 26 juni 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 1 juni 2023Bijeenkomst - Humanitaire corridors voor vluchtelingen
woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCIís
maandag, 15 mei 2023SantíEgidio viert met vrienden Fotoreportage
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar SantíEgidio
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCIís
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnoodBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose