Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Actie voor voedselbank Uithoorn-De Kwakel

gepubliceerd: woensdag, 11 januari 2023

Gezien het feit dat steeds meer mensen in finan­ciële problemen komen, heeft de Parochiële Caritas In­stel­ling (PCI) van De Kwakel het ini­tia­tief geno­men om in de­cem­ber bood­schappen-cadeaubonnen uit te reiken aan klanten van de Voedsel­bank Uithoorn-De Kwakel.

Bij de Voedsel­bank ston­den inmiddels 110 ge­zin­nen geregistreerd, terwijl dat er korte tijd gele­den nog zes­tig waren. In overleg met de Voedsel­bank bleek het uitreiken van bood­schappen-cadeaubonnen, te beste­den bij een plaat­se­lijke super­markt, de meest voor de hand liggende manier van steun bie­den. Met dit grote aantal klanten van de Voedsel­bank ging het om een behoor­lijk geld­be­drag.

De PCI van Uithoorn haakte direct aan bij de actie en via het interreli­gi­euze overleg werd ook de mede­wer­king van de Diaconie van de Pro­tes­tantse Ge­meen­te Uithoorn (PGU) gekregen.

De actie voor de Voedsel­bank werd dus groots opgepakt. Dankzij diverse bijdrages kon voor een bedrag van € 6.000,-- cadeaubonnen gekocht wor­den van ver­schil­lende grootte, waardoor reke­ning kon wor­den gehou­den met de gezinssamen­stel­ling. De Vomar stelde 120 feeststollen en kerst­koe­ken ter beschik­king.

Op 15 de­cem­ber werd alles door de Voedsel­bank uitge­deeld. Een prach­tig re­sul­taat van de ge­za­men­lijke kerken, de Voedsel­bank en de plaat­se­lijke super­markt om zo deze mensen iets extra’s te kunnen geven in een dure tijd van het jaar.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mens
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
maandag, 26 juni 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 1 juni 2023Bijeenkomst - Humanitaire corridors voor vluchtelingen
woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCI’s
maandag, 15 mei 2023Sant’Egidio viert met vrienden Fotoreportage
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar Sant’Egidio
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCI’s
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnoodBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose