Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen

Beeld bij de Mozes & Aäronkerk onthuld

gepubliceerd: dinsdag, 15 november 2022
foto: santegidio.nl
Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen

Op zon­dag 13 no­vem­ber, de wereld­dag van de armen, werd voor de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam het beeld Homeless Jesus ont­huld. Het beeld van kunste­naar Timothy Schmalz werd geplaatst door de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio en stelt een dak­loze man voor, liggend op een bankje, slechts herken­baar als Jezus aan de won­den op zijn voeten.

Colm Dekker, de verant­woor­de­lijke van de Ge­meen­schap in Am­ster­dam, heette in het bij­zon­der de ‘vrien­den van de straat’ die regel­ma­tig komen eten bij de Fran­cis­custafel, het restaurant van Sant’ Egidio dat weke­lijks hon­derd­vijf­tig gasten ont­vangt, welkom bij de ont­hul­ling. Hij lichtte toe hoe het beeld hen laat zien dat Jezus zich in hen herkent.

Loco­burge­mees­ter Rutger Groot Wassink ont­hulde het beeld samen met een van de vrien­den van de straat. Hij bena­drukte daarbij hoe treffend het beeld is en bedankte de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio voor haar dage­lijkse inzet voor de armen. Naast die concrete hulp, zei de loco­burge­mees­ter, is een kunst­werk als dit be­lang­rijk om mensen aan het denken te zetten en het grote probleem van dakloos­heid te agen­de­ren. Hij besloot zijn toe­spraak met: “De beroemdste dak­loze ter wereld is in Am­ster­dam aange­ko­men, en voor één keer zeg ik: alleluia!”

Aan­slui­tend aan de ont­hul­ling wer­den alle arme vrien­den van Sant’ Egidio uit­ge­no­digd voor een lunch ter gelegen­heid van de wereld­dag van de armen. Daarna waren velen van hen bij de zon­dagsli­tur­gie, waarin het beeld werd inge­ze­gend.

Meer in­for­ma­tie: www.santegidio.nl


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 29 april 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose