Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen

Beeld bij de Mozes & Ašronkerk onthuld

gepubliceerd: dinsdag, 15 november 2022
foto: santegidio.nl
Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen

Op zon­dag 13 no­vem­ber, de wereld­dag van de armen, werd voor de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam het beeld Homeless Jesus ont­huld. Het beeld van kunste­naar Timothy Schmalz werd geplaatst door de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio en stelt een dak­loze man voor, liggend op een bankje, slechts herken­baar als Jezus aan de won­den op zijn voeten.

Colm Dekker, de verant­woor­de­lijke van de Ge­meen­schap in Am­ster­dam, heette in het bij­zon­der de ‘vrien­den van de straat’ die regel­ma­tig komen eten bij de Fran­cis­custafel, het restaurant van Sant’ Egidio dat weke­lijks hon­derd­vijf­tig gasten ont­vangt, welkom bij de ont­hul­ling. Hij lichtte toe hoe het beeld hen laat zien dat Jezus zich in hen herkent.

Loco­burge­mees­ter Rutger Groot Wassink ont­hulde het beeld samen met een van de vrien­den van de straat. Hij bena­drukte daarbij hoe treffend het beeld is en bedankte de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio voor haar dage­lijkse inzet voor de armen. Naast die concrete hulp, zei de loco­burge­mees­ter, is een kunst­werk als dit be­lang­rijk om mensen aan het denken te zetten en het grote probleem van dakloos­heid te agen­de­ren. Hij besloot zijn toe­spraak met: “De beroemdste dak­loze ter wereld is in Am­ster­dam aan­ge­ko­men, en voor één keer zeg ik: alleluia!”

Aan­slui­tend aan de ont­hul­ling wer­den alle arme vrien­den van Sant’ Egidio uit­ge­no­digd voor een lunch ter gelegen­heid van de wereld­dag van de armen. Daarna waren velen van hen bij de zon­dagsli­tur­gie, waarin het beeld werd inge­ze­gend.

Meer in­for­ma­tie: www.santegidio.nlGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 1 juni 2023Bijeenkomst - Humanitaire corridors voor vluchtelingen
woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCIís
maandag, 15 mei 2023SantíEgidio viert met vrienden
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar SantíEgidio
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCIís
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnood
zaterdag, 18 maart 2023Documentaire - The Letter
donderdag, 16 maart 2023Zie de mens in Purmerend
donderdag, 2 maart 2023Caritas kalender
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 24 februari 2023Het zondaggesprek van De Ark
maandag, 20 februari 2023Caritas in de parochie
woensdag, 15 februari 2023Inzameling voor SyriŽ en TurkijeBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose