Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Waar zijn de armen?

Theaterproductie ‘Zie de mens’

gepubliceerd: maandag, 17 oktober 2022

Waar zijn de armen? Wie zijn zij? Hoe kan ik ze bereiken? Het is een veelgehoorde vraag binnen de Kerken. Dat is niet zo ver­won­der­lijk. Met het ver­dwij­nen van de ver­zuiling zijn ook de na­tuur­lijke contacten tussen de ver­schil­lende bevol­king­slagen binnen een zuil verdwenen.

Ook de invoe­ring van sociale wet­ge­ving heeft aan deze ver­wij­de­ring bij­ge­dragen. De armen­zorg werd een verant­woor­de­lijk­heid van de over­heid. Maar daar­mee zijn de armen niet verdwenen. Zij zijn alleen buiten zicht geraakt. Vaak ook van de Kerk. Zoals de Kerk buiten het zicht van de armen is geraakt.

Hoe gaan we elkaar weer vin­den en ont­moe­ten? Dit is geen een­vou­dige vraag. Want naast de fysieke, sociale en econo­mische afstand, die ons in ge­schei­den werel­den doen leven, is er een grote mentale afstand. Aan beide zij­den van deze kloof heersen ideeën over elkaar die een waarach­tige ont­moe­ting in de weg staan.

Joseph Wresinski Cultuur Stich­ting

De Joseph Wresinski Cultuur Stich­ting kan helpen om deze kloof te overbruggen. Sinds 22 jaar maken zij theaterproducties die gebaseerd zijn op autobio­gra­fische erva­ringen van mensen in armoede, die zelf de uit­voer­ders van de voor­stel­lingen zijn.

Bij de organi­sa­tie van voor­stel­lingen werkt de Stich­ting samen met Kerken door heel Neder­land. En als het enigszins kan wor­den de voor­stel­lingen in de kerk gespeeld. Zo ont­van­gen de Kerken de armen binnen hun muren en geven zij hen de kans hun kennis van armoede te delen. Daar­mee geven de Kerken zich­zelf ook een kans, name­lijk om kennis te maken met mensen in armoede en kennis te nemen van de schade die armoede aanricht in het leven van mensen. Zo zijn bei­den een in­spi­ra­tie­bron voor elkaar bij hun gedeelde streven naar een mens­waar­diger wereld, te beginnen om de hoek.

Zie de mens

Op dit moment wordt de voor­stel­ling ‘Zie de mens’ gespeeld. Ze krijgt alom lovende kri­tieken. Geïn­te­res­seerde pa­ro­chies of PCI's kunnen contact opnemen met de regisseur, Laurens Umans. Hij en zijn collega Sarah Steeman, productie­lei­der, komen graag bij u langs voor een in­for­ma­tief gesprek (re­fe­ren­ties zijn be­schik­baar).

In­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose