Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe inpakmachine

Ten behoeve van de armen dankzij de Caritas

gepubliceerd: maandag, 10 oktober 2022

Sinds 2014 zamelt Stich­ting Manna - werk­groep Schermer overtollige aardappelen en groenten in (wor­telen, uien, paprika, broccoli, etc.) van bouwboeren in de Schermer en omstreken. Stich­ting Manna - werk­groep Schermer kwam voort uit een samen­wer­king van de kerken in de Schermer.

Dit zijn groenten die niet verkocht kunnen wor­den, maar nog prima zijn om te eten. Elke maan­dag wor­den de groenten uit­ge­zocht, verpakt en ver­voerd door de hele provincie en zelfs daar­bui­ten, naar Voedsel­banken en andere organi­sa­ties en mensen die in armoede leven, zoals dak- en thuis­lozen, en onge­do­cu­men­teer­den.

Sinds een aantal jaar wordt dat uitzoeken en verpakken gedaan in een hal in Alkmaar, met de hulp van vele vrij­wil­li­gers. Er is veel aanbod van groente en ook steeds meer vraag van mensen die fi­nan­cieel zwaar zitten. Om alles goed en vlot te kunnen ver­werken was een extra sor­teer- en inpakmachine nodig. Toen een heel goede tweede­hands machine gevon­den was, heeft PCI Polderland geholpen om de fi­nan­ciën ervoor bij elkaar te krijgen. Er zijn fondsen geworven en een aantal PCI's in ons bisdom hebben ook een bijdrage geleverd.

De inpakmachine is nu een paar maan­den in gebruik en blijkt inder­daad een grote aanwinst. Maar vrij­wil­li­gers blijven nodig en nieuwe vrij­wil­li­gers zijn welkom. Stich­ting Manna zoekt mensen die van aanpakken hou­den en op maan­dag over­dag be­schik­baar zijn.

Meer infoGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnood
zaterdag, 18 maart 2023Documentaire - The Letter
donderdag, 16 maart 2023Zie de mens in Purmerend
donderdag, 2 maart 2023Caritas kalender
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 24 februari 2023Het zondaggesprek van De Ark
maandag, 20 februari 2023Caritas in de parochie
woensdag, 15 februari 2023Inzameling voor SyriŽ en Turkije
maandag, 13 februari 2023Bouwen aan Banja Luka
woensdag, 8 februari 2023Vastenactie 2023: Mensen onderweg
dinsdag, 31 januari 2023Armoederapport 2020-2022
dinsdag, 31 januari 2023Pausboodschap Wereldziekendag
woensdag, 18 januari 2023De Thuisgevers
maandag, 16 januari 2023Kerstfeest in Almere met de Toonladder
vrijdag, 13 januari 2023Landelijke conferentie over armoede
donderdag, 12 januari 2023Inspiratiedag: Kom naar de laadpaal van de ziel
woensdag, 11 januari 2023Actie voor voedselbank Uithoorn-De KwakelBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose