Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe inpakmachine

Ten behoeve van de armen dankzij de Caritas

gepubliceerd: maandag, 10 oktober 2022

Sinds 2014 zamelt Stich­ting Manna - werk­groep Schermer overtollige aardappelen en groenten in (wor­telen, uien, paprika, broccoli, etc.) van bouwboeren in de Schermer en omstreken. Stich­ting Manna - werk­groep Schermer kwam voort uit een samen­wer­king van de kerken in de Schermer.

Dit zijn groenten die niet verkocht kunnen wor­den, maar nog prima zijn om te eten. Elke maan­dag wor­den de groenten uit­ge­zocht, verpakt en ver­voerd door de hele provincie en zelfs daar­bui­ten, naar Voedsel­banken en andere organi­sa­ties en mensen die in armoede leven, zoals dak- en thuis­lozen, en onge­do­cu­men­teer­den.

Sinds een aantal jaar wordt dat uitzoeken en verpakken gedaan in een hal in Alkmaar, met de hulp van vele vrij­wil­li­gers. Er is veel aanbod van groente en ook steeds meer vraag van mensen die finan­cieel zwaar zitten. Om alles goed en vlot te kunnen ver­werken was een extra sor­teer- en inpakmachine nodig. Toen een heel goede tweede­hands machine gevon­den was, heeft PCI Polderland geholpen om de finan­ciën ervoor bij elkaar te krijgen. Er zijn fondsen geworven en een aantal PCI's in ons bisdom hebben ook een bijdrage geleverd.

De inpakmachine is nu een paar maan­den in gebruik en blijkt inder­daad een grote aanwinst. Maar vrij­wil­li­gers blijven nodig en nieuwe vrij­wil­li­gers zijn welkom. Stich­ting Manna zoekt mensen die van aanpakken hou­den en op maan­dag over­dag be­schik­baar zijn.

Meer info


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 29 april 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose