Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Update coronamaatregelen

Met ingang van vrijdag 17 juni 2022

gepubliceerd: vrijdag, 17 juni 2022

De Rooms-Katho­lie­ke bis­schop­pen hebben besloten om enkele maat­regelen die in ver­band met corona nog voor de vie­rin­gen van de li­tur­gie gol­den voor dit moment, met ingang van 17 juni, te schrappen.

Het betreft de regels voor de uit­rei­king van de communie, voor de vre­des­wens en het van hand tot hand door­ge­ven van de collecte­schaal. Laatstgenoemde vorm van collec­te­ren is dus weer moge­lijk. Inmiddels is de manier van vrede wensen die in corona­tijd gang­baar is gewor­den, door een lichte bui­ging naar elkaar te maken, bij menigeen ver­trouwd en dier­baar gewor­den. De bis­schop­pen kunnen zich goed voor­stel­len dat deze ingetogen wijze van het geven van de vre­des­wens gehand­haafd blijft.

Blijf basisadviezen inacht­ne­men

De bis­schop­pen vragen om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te blijven nemen. Zoals han­den wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuis­blij­ven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enzo­voort. Mochten de ko­men­de tijd extra maat­regelen tegen corona nodig blijken te zijn, dan zullen de bis­schop­pen de pa­ro­chies hierover in­for­meren.

Houd reke­ning met elkaar

“Houd reke­ning met elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen hou­den, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, bij­voor­beeld in ver­band met een kwets­ba­re ge­zond­heid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat ie­der­een in de kerk de li­tur­gie veilig mee kan vieren”, aldus de bis­schop­pen. Zij nodigen alle gelo­vi­gen van harte uit om naar de weke­lijkse zon­dags­vie­ringen te komen en zo samen het geloof te vieren en met elkaar te delen.


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoop
vrijdag, 22 januari 2021Verklaring voor gebruik tijdens avondklokBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose