Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Enquête voor katholieke gezinnen

gepubliceerd: donderdag, 25 november 2021

Het Gezins­pas­to­raat heeft in samen­wer­king met Ka­the­draal TV een enquête gemaakt met vragen over het beleven van je geloof binnen het gezin. Het doel van deze enquête is om inzicht te krijgen in de situatie van Katho­lie­ke ge­zin­nen in ons bisdom.

Het Gezins­pas­to­raat houdt zich momen­teel bezig met het opzetten van regionale familie­zon­dagen in kern­regio's. Door middel van deze enquête hoopt het Gezins­pas­to­raat op de zon­da­gen een beter aanbod te kunnen bie­den van ac­ti­vi­teiten, die aan­slui­ten bij de behoefte van de ver­schil­lende ge­zin­nen.

Ka­the­draal TV hoopt door deze enquête te ont­dek­ken welke thema’s er op dit moment spelen bij katho­lie­ke ge­zin­nen. Deze thema’s kunnen dan later eventueel behandeld wor­den in een afleve­ring van het pro­gram­ma ‘In Zicht’ over gezin, geloof en opvoe­ding.

Je wordt van harte uit­ge­no­digd om deze enquête in te vullen:


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 4 april 2024Inspiratiedag gezins- en jongerenpastoraat
woensdag, 10 mei 2023Mgr. Mutsaerts vraagt aandacht voor het gezin
zondag, 11 april 2021Bisdom Maand Journaal - April 2021 Video
vrijdag, 19 maart 2021Gezinspastoraat: Marleen en Jeroen
vrijdag, 19 maart 2021Opening Gezinsjaar onlineBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose