Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Opening Gezinsjaar online

‘De liefde van elke dag’

gepubliceerd: vrijdag, 19 maart 2021

Tijdens een speciaal online eve­ne­ment wordt op vrij­dag 19 maart het Jaar van het Amoris Laetitia Gezin geopend. Dit eve­ne­ment wordt geor­ga­ni­seerd door het Di­cas­te­rie voor Leken, Gezin en Leven, het Bisdom van Rome en het Pau­se­lijk Theo­lo­gisch Instituut Johannes Paulus II. Het heeft als titel en thema: ‘de liefde van elke dag’.

Het jaar gewijd aan het gezin werd op 27 de­cem­ber 2020 door paus Fran­cis­cus uit­ge­roe­pen. Het doel van dit jaar is om de vruchten van de post-synodale apos­to­lische exhor­ta­tie Amoris laetitia ‘te laten rijpen en de Kerk dichter bij families en ge­zin­nen, het afgelopen jaar beproefd door de corona­pan­de­mie, in de hele wereld te brengen.’ Het jaar ein­digt op 26 juni 2022 met de tiende Wereld­bij­een­komst van Ge­zin­nen.

Rijkdom

De exhor­ta­tie Amoris laetitia biedt rijkdom, die volgens de or­ga­ni­sa­toren nog ver­der ontdekt moet wor­den. ‘De exhor­ta­tie van de paus wil de hele Kerk in bewe­ging brengen”, aldus de or­ga­ni­sa­toren. Zij hopen bij de start van het Jaar van het Gezin een bijdrage te leveren aan het verbin­den van pas­to­rale praktijk en theo­lo­gie waar het gaat om ge­zin­nen en families. Dit ook in voor­be­rei­ding op de Wereld­bij­een­komst van Ge­zin­nen die in 2022 in Rome zal plaats­vin­den.

Deel 1 met bood­schap van de paus start om 15.00 uur

Het eve­ne­ment op vrij­dag 19 maart is ver­deeld over twee online­bij­een­komsten die voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk zijn. Bij de eerste bij­een­komst, die begint om 15.00 uur, zijn onder anderen kar­di­naal Kevin Joseph Farrell, prefect van het Di­cas­te­rie voor Leken, Gezin en Leven; Kar­di­naal Angelo De Donatis, vica­ris van de paus voor het bisdom Rome en aarts­bis­schop Vincenzo Paglia, grootkanselier van het Pau­se­lijk Theo­lo­gisch Instituut Johannes Paulus II betrokken. Deze bij­een­komst wordt af­ge­slo­ten met een bood­schap van paus Fran­cis­cus.

Deel 2 start om 16.30 uur

Het tweede deel van de mid­dag, aan­vang 16.30 uur, krijgt een meer aca­de­misch karakter en zal onder lei­ding van de theoloog Giovanni Cesare Pagazzi wor­den bijgewoond door Nuria Calduch-Benages van de Gre­go­ri­aanse Uni­ver­si­teit, Antonio Pitta van de La­te­raanse Uni­ver­si­teit, Vincenzo Rosito van het Johannes Paulus II Instituut en bis­schop Dario Gervasi, hulp­bis­schop van Rome en af­ge­vaar­digde voor het gezins­pas­to­raat.

Video

 

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 25 november 2021Enquête voor katholieke gezinnen
woensdag, 12 mei 2021Gezinspastoraten bisdommen slaan handen ineen
zondag, 11 april 2021Bisdom Maand Journaal - April 2021 Video
vrijdag, 19 maart 2021Gezinspastoraat: Marleen en Jeroen
zaterdag, 9 januari 2021Jaar van het ‘Amoris Laetitia Gezin’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose