Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Opening Gezinsjaar online

‘De liefde van elke dag’

gepubliceerd: vrijdag, 19 maart 2021

Tijdens een speciaal online eve­ne­ment wordt op vrij­dag 19 maart het Jaar van het Amoris Laetitia Gezin geopend. Dit eve­ne­ment wordt geor­ga­ni­seerd door het Di­cas­te­rie voor Leken, Gezin en Leven, het Bisdom van Rome en het Pau­se­lijk Theo­lo­gisch Instituut Johannes Paulus II. Het heeft als titel en thema: ‘de liefde van elke dag’.

Het jaar gewijd aan het gezin werd op 27 de­cem­ber 2020 door paus Fran­cis­cus uit­ge­roe­pen. Het doel van dit jaar is om de vruchten van de post-synodale apos­to­lische exhor­ta­tie Amoris laetitia ‘te laten rijpen en de Kerk dichter bij families en ge­zin­nen, het afgelopen jaar beproefd door de corona­pan­de­mie, in de hele wereld te brengen.’ Het jaar ein­digt op 26 juni 2022 met de tiende Wereld­bij­een­komst van Ge­zin­nen.

Rijkdom

De exhor­ta­tie Amoris laetitia biedt rijkdom, die volgens de or­ga­ni­sa­toren nog ver­der ontdekt moet wor­den. ‘De exhor­ta­tie van de paus wil de hele Kerk in bewe­ging brengen”, aldus de or­ga­ni­sa­toren. Zij hopen bij de start van het Jaar van het Gezin een bijdrage te leveren aan het verbin­den van pas­to­rale praktijk en theo­lo­gie waar het gaat om ge­zin­nen en families. Dit ook in voor­be­rei­ding op de Wereld­bij­een­komst van Ge­zin­nen die in 2022 in Rome zal plaats­vin­den.

Deel 1 met bood­schap van de paus start om 15.00 uur

Het eve­ne­ment op vrij­dag 19 maart is ver­deeld over twee online­bij­een­komsten die voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk zijn. Bij de eerste bij­een­komst, die begint om 15.00 uur, zijn onder anderen kar­di­naal Kevin Joseph Farrell, prefect van het Di­cas­te­rie voor Leken, Gezin en Leven; Kar­di­naal Angelo De Donatis, vica­ris van de paus voor het bisdom Rome en aarts­bis­schop Vincenzo Paglia, grootkanselier van het Pau­se­lijk Theo­lo­gisch Instituut Johannes Paulus II betrokken. Deze bij­een­komst wordt af­ge­slo­ten met een bood­schap van paus Fran­cis­cus.

Deel 2 start om 16.30 uur

Het tweede deel van de mid­dag, aan­vang 16.30 uur, krijgt een meer acade­misch karakter en zal onder lei­ding van de theoloog Giovanni Cesare Pagazzi wor­den bijgewoond door Nuria Calduch-Benages van de Gre­go­ri­aanse Uni­ver­si­teit, Antonio Pitta van de La­te­raanse Uni­ver­si­teit, Vincenzo Rosito van het Johannes Paulus II Instituut en bis­schop Dario Gervasi, hulp­bis­schop van Rome en af­ge­vaar­digde voor het gezins­pas­to­raat.

Video

 

(bron: rkkerk.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 4 april 2024Inspiratiedag gezins- en jongerenpastoraat
woensdag, 10 mei 2023Mgr. Mutsaerts vraagt aandacht voor het gezin
donderdag, 25 november 2021Enquête voor katholieke gezinnen
woensdag, 12 mei 2021Gezinspastoraten bisdommen slaan handen ineen
zondag, 11 april 2021Bisdom Maand Journaal - April 2021 Video
vrijdag, 19 maart 2021Gezinspastoraat: Marleen en Jeroen
zaterdag, 9 januari 2021Jaar van het ‘Amoris Laetitia Gezin’Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose