Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Werelddag van de armen

Zondag 14 november

gepubliceerd: vrijdag, 12 november 2021

Armoede is het re­sul­taat van het egoïsme van mensen en niet “het lot” of de schuld van de armen zelf. Dat schrijft paus Fran­cis­cus in zijn bood­schap voor de Wereld­dag van de Armen, die ko­men­de zon­dag (14 no­vem­ber) wordt gehou­den. Vrij­dag­mor­gen was er in Assisi een gebeds­vie­ring met de paus en mensen die in een armoede­si­tua­tie leven.

In zijn bood­schap voor deze zon­dag schrijft paus Fran­cis­cus: “Tenzij we ervoor kiezen om arm te wor­den in ver­gan­ke­lijke rijkdom, wereldse macht en ijdel­heid, zullen we nooit in staat zijn om ons leven in liefde te geven; we zullen een gefrag­men­teerd bestaan ​​lei­den, vol goede be­doe­lin­gen maar niet in staat om de wereld te transformeren.” Hij schrijft ver­der: “We kunnen niet wachten tot de armen op onze deur kloppen; we moeten ze dringend bereiken in hun huizen, in zieken­hui­zen en verpleeg­hui­zen, op straat en in de donkere hoeken waar ze zich soms verstoppen, in opvang­hui­zen en ont­vangst­cen­tra.”

Vijf jaar gele­den - tij­dens het Jaar van Barm­har­tig­heid - heeft paus Fran­cis­cus de een-na-laatste zon­dag van het ker­ke­lijk jaar uit­ge­roe­pen tot jaar­lijks te­rug­ke­rende dag van de armen. De paus hoopt dat deze dag pa­ro­chies helpt om meer te doen voor hun arme mede­mens. Het thema van de wereld­dag luidt dit jaar: “De armen hebt u altijd bij u.”

“We moeten ons resoluut openstellen voor de genade van Christus, die ons getuigen kan maken van zijn grenze­loze naasten­liefde en de geloof­waar­dig­heid van onze aanwe­zig­heid in de wereld kan her­stel­len”, schrijft de paus in zijn bood­schap voor deze dag. “Mensen mogen nooit on­ver­schil­lig wor­den, wetende dat er altijd armoede zal zijn in de wereld en onder hun naasten. Jezus kiest altijd de kant van de armen en Hij deelt hun lot.”Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 15 november 2022Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen
maandag, 7 november 2022Onthulling standbeeld - Homeless Jesus
woensdag, 2 november 2022Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen
woensdag, 26 oktober 2022Inspiratiedag werkgroep Vluchtelingen
woensdag, 19 oktober 2022Kapel van Cor
maandag, 17 oktober 2022Waar zijn de armen?
maandag, 10 oktober 2022Nieuwe inpakmachine
woensdag, 21 september 2022Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas
dinsdag, 6 september 2022Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uit
vrijdag, 1 oktober 2021Klimaatpelgrimstocht door ons bisdomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose