Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Werelddag van de armen

Zondag 14 november

gepubliceerd: vrijdag, 12 november 2021

Armoede is het re­sul­taat van het egoïsme van mensen en niet “het lot” of de schuld van de armen zelf. Dat schrijft paus Fran­cis­cus in zijn bood­schap voor de Wereld­dag van de Armen, die ko­men­de zon­dag (14 no­vem­ber) wordt gehou­den. Vrij­dag­mor­gen was er in Assisi een gebeds­vie­ring met de paus en mensen die in een armoede­si­tua­tie leven.

In zijn bood­schap voor deze zon­dag schrijft paus Fran­cis­cus: “Tenzij we ervoor kiezen om arm te wor­den in ver­gan­ke­lijke rijkdom, wereldse macht en ijdel­heid, zullen we nooit in staat zijn om ons leven in liefde te geven; we zullen een gefrag­men­teerd bestaan ​​lei­den, vol goede be­doe­lin­gen maar niet in staat om de wereld te transformeren.” Hij schrijft ver­der: “We kunnen niet wachten tot de armen op onze deur kloppen; we moeten ze dringend bereiken in hun huizen, in zieken­hui­zen en verpleeg­hui­zen, op straat en in de donkere hoeken waar ze zich soms verstoppen, in opvang­hui­zen en ont­vangst­cen­tra.”

Vijf jaar gele­den - tij­dens het Jaar van Barm­har­tig­heid - heeft paus Fran­cis­cus de een-na-laatste zon­dag van het ker­ke­lijk jaar uit­ge­roe­pen tot jaar­lijks te­rug­ke­rende dag van de armen. De paus hoopt dat deze dag pa­ro­chies helpt om meer te doen voor hun arme mede­mens. Het thema van de wereld­dag luidt dit jaar: “De armen hebt u altijd bij u.”

“We moeten ons resoluut openstellen voor de genade van Christus, die ons getuigen kan maken van zijn grenze­loze naasten­liefde en de geloof­waar­dig­heid van onze aanwe­zig­heid in de wereld kan her­stel­len”, schrijft de paus in zijn bood­schap voor deze dag. “Mensen mogen nooit on­ver­schil­lig wor­den, wetende dat er altijd armoede zal zijn in de wereld en onder hun naasten. Jezus kiest altijd de kant van de armen en Hij deelt hun lot.”


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose