Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Werelddag van de armen

Zondag 14 november

gepubliceerd: vrijdag, 12 november 2021

Armoede is het re­sul­taat van het egoïsme van mensen en niet “het lot” of de schuld van de armen zelf. Dat schrijft paus Fran­cis­cus in zijn bood­schap voor de Wereld­dag van de Armen, die ko­men­de zon­dag (14 no­vem­ber) wordt gehou­den. Vrij­dag­mor­gen was er in Assisi een gebeds­vie­ring met de paus en mensen die in een armoede­si­tua­tie leven.

In zijn bood­schap voor deze zon­dag schrijft paus Fran­cis­cus: “Tenzij we ervoor kiezen om arm te wor­den in ver­gan­ke­lijke rijkdom, wereldse macht en ijdel­heid, zullen we nooit in staat zijn om ons leven in liefde te geven; we zullen een gefrag­men­teerd bestaan ​​lei­den, vol goede be­doe­lin­gen maar niet in staat om de wereld te transformeren.” Hij schrijft ver­der: “We kunnen niet wachten tot de armen op onze deur kloppen; we moeten ze dringend bereiken in hun huizen, in zieken­hui­zen en verpleeg­hui­zen, op straat en in de donkere hoeken waar ze zich soms verstoppen, in opvang­hui­zen en ont­vangst­cen­tra.”

Vijf jaar gele­den - tij­dens het Jaar van Barm­har­tig­heid - heeft paus Fran­cis­cus de een-na-laatste zon­dag van het ker­ke­lijk jaar uit­ge­roe­pen tot jaar­lijks te­rug­ke­rende dag van de armen. De paus hoopt dat deze dag pa­ro­chies helpt om meer te doen voor hun arme mede­mens. Het thema van de wereld­dag luidt dit jaar: “De armen hebt u altijd bij u.”

“We moeten ons resoluut openstellen voor de genade van Christus, die ons getuigen kan maken van zijn grenze­loze naasten­liefde en de geloof­waar­dig­heid van onze aanwe­zig­heid in de wereld kan her­stel­len”, schrijft de paus in zijn bood­schap voor deze dag. “Mensen mogen nooit on­ver­schil­lig wor­den, wetende dat er altijd armoede zal zijn in de wereld en onder hun naasten. Jezus kiest altijd de kant van de armen en Hij deelt hun lot.”Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 november 2021Ganzenbord over synodaal proces
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uit
vrijdag, 1 oktober 2021Klimaatpelgrimstocht door ons bisdom
maandag, 27 september 2021‘Naar een steeds groter wij’ Fotoreportage
maandag, 20 september 2021Sprekers bekend Caritas ontmoetingsdag
vrijdag, 16 juli 2021Naar een steeds groter wij
woensdag, 19 mei 2021Caritas en naastenliefde Video
dinsdag, 12 januari 2021Webinar encycliek Fratelli Tutti
vrijdag, 18 december 2020Geld over deze jaarwisseling?
dinsdag, 17 november 2020Mgr. Hendriks spreekt bij Europe Must Act
vrijdag, 30 oktober 2020Vierde Werelddag van de Armen
zaterdag, 26 september 2020Dag van de Caritas - bezielingsdag afgelast
donderdag, 25 juni 2020Reportage Corine van der Loos over Caritas Video
vrijdag, 19 juni 2020Pausboodschap Werelddag Migrant en Vluchteling
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelastBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose