Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd

gepubliceerd: woensdag, 13 januari 2021

De verlen­ging van de lockdown door het kabinet tot en met 9 februari heeft geen con­se­quenties voor de corona­maat­re­ge­len die al in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk gel­den. Dat laat het se­cre­ta­riaat van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie woens­dag 13 januari weten.

Het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ blijft met de aan­vul­lingen van 9 ok­to­ber 2020 vooralsnog van kracht. Mocht het kabinet op korte termijn nadere maat­regelen nemen, zoals bij­voor­beeld invoe­ring van een avondklok, dan bezien de bis­schop­pen of aanvullende richt­lij­nen voor de pa­ro­chies nodig zijn.

Dank­baar voor inzet

De bis­schop­pen spreken opnieuw hun dank­baar­heid uit voor de inzet van de pas­to­rale teams, maar ook van de vele vrij­wil­li­gers in de pa­ro­chies, die zich met elkaar inspannen om met alle strenge maat­regelen die gel­den, het pa­ro­chie­le­ven door te laten gaan. Dit geldt hun inzet voor de vie­rin­gen die slechts met allerlei beper­kingen kunnen plaats­vin­den, maar ook de inzet om digi­taal contact te hou­den en digi­taal om te zien naar elkaar. Zo spannen vele pa­ro­chies zich in om catechese te blijven ver­zorgen en via de diaconie wor­den ook tij­dens de lockdown mensen waar nodig prak­tisch en finan­cieel onder­steund.

Kerk­ba­lans

De bis­schop­pen willen de gelo­vi­gen dan ook vragen om juist in deze maand, nu Actie Kerk­ba­lans op 16 januari begint, de eigen pa­ro­chie niet alleen in gebed maar ook finan­cieel te onder­steunen in dit be­lang­rijke werk.

{bron: rkkerk.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose