Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vierde Werelddag van de Armen

Gebed tot God en solidariteit met de armen en lijdenden niet te scheiden

gepubliceerd: vrijdag, 30 oktober 2020
Paus Franciscus in ontmoeting (vóór corona) met de armen
Paus Franciscus in ontmoeting (vóór corona) met de armen

In zijn bood­schap voor de vierde Wereld­dag van de Armen, die op zon­dag 15 no­vem­ber door de Rooms-Katho­lie­ke Kerk wordt gevierd, neemt paus Fran­cis­cus het boek ‘Wijs­heid van Jezus Sirach’ als in­spi­ra­tie. Hij con­clu­deert daaruit dat het gebed tot God en de soli­da­ri­teit met de armen en de lijden­den niet van elkaar te schei­den zijn.

‘Om een ere­dienst te vieren die de Heer wel­ge­vallig is, is het nood­za­ke­lijk te erkennen dat iedere persoon, ook de meest be­hoef­ti­ge en verachte, het ingeprente beeld van God in zich draagt. Uit deze aan­dacht komt de gave van de god­de­lijke zegen voort, aange­trok­ken door edel­moe­dig­heid, in praktijk gebracht ten opzichte van de armen. Daarom mag de tijd die aan het gebed moet wor­den gewijd, nooit een alibi wor­den om de naaste in moei­lijk­he­den te ver­waar­lozen. Het tegen­ge­stelde is waar: de zegen van de Heer daalt over ons neer en het gebed bereikt zijn doel, wanneer zij gepaard gaan met de dienst aan de armen’, zegt de paus.

Strek uw hand uit naar de arme

“Strek uw hand uit naar de arme” staat in de Wijs­heid van Jezus Sirach (Sir. 7, 32). Deze oude wijs­heid stelt deze woor­den voor als een wet om in het leven te volgen. De paus zegt over deze woor­den: ‘Zij weer­klin­ken vandaag met heel hun bete­ke­nis­volle lading om ook ons te helpen de blik te richten op het wezen­lijke en de grenzen van onver­schil­lig­heid te over­win­nen. De armoede neemt steeds een ander gezicht aan, dat aan­dacht vraagt voor steeds ver­schil­lende situaties: in iedere situatie kunnen wij de Heer Jezus ont­moe­ten, die heeft geopen­baard dat Hij te­gen­woor­dig is in zijn zwakste broe­ders en zusters (vgl. Mat. 25, 40).’

De paus zegt dat de Kerk welis­waar geen alles omvattende oplos­singen te bie­den heeft, maar de Kerk biedt met de genade van Christus haar ge­tui­ge­nis en gebaren van samen delen aan. ‘Zij voelt zich bovendien verplicht de problemen voor het voetlicht te brengen van hen die niet het nood­za­ke­lijke hebben om van te leven. Om ie­der­een te her­in­ne­ren aan de grote waarde van het gemeen­schap­pe­lijk wel­zijn, is voor chris­te­nen een ver­plich­ting voor het leven, die wordt ge­rea­li­seerd in het streven om niemand te vergeten van degenen wier mens­zijn wordt geschon­den omdat niet aan hun basis­be­hoef­ten wordt voldaan.’


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose