Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vierde Werelddag van de Armen

Gebed tot God en solidariteit met de armen en lijdenden niet te scheiden

gepubliceerd: vrijdag, 30 oktober 2020
Paus Franciscus in ontmoeting (vr corona) met de armen
Paus Franciscus in ontmoeting (vr corona) met de armen

In zijn bood­schap voor de vierde Wereld­dag van de Armen, die op zon­dag 15 no­vem­ber door de Rooms-Katho­lie­ke Kerk wordt gevierd, neemt paus Fran­cis­cus het boek ‘Wijs­heid van Jezus Sirach’ als in­spi­ra­tie. Hij con­clu­deert daaruit dat het gebed tot God en de soli­da­ri­teit met de armen en de lijden­den niet van elkaar te schei­den zijn.

‘Om een ere­dienst te vieren die de Heer wel­ge­vallig is, is het nood­za­ke­lijk te erkennen dat iedere persoon, ook de meest be­hoef­ti­ge en verachte, het ingeprente beeld van God in zich draagt. Uit deze aan­dacht komt de gave van de god­de­lijke zegen voort, aange­trok­ken door edel­moe­dig­heid, in praktijk gebracht ten opzichte van de armen. Daarom mag de tijd die aan het gebed moet wor­den gewijd, nooit een alibi wor­den om de naaste in moei­lijk­he­den te ver­waar­lozen. Het tegen­ge­stelde is waar: de zegen van de Heer daalt over ons neer en het gebed bereikt zijn doel, wanneer zij gepaard gaan met de dienst aan de armen’, zegt de paus.

Strek uw hand uit naar de arme

“Strek uw hand uit naar de arme” staat in de Wijs­heid van Jezus Sirach (Sir. 7, 32). Deze oude wijs­heid stelt deze woor­den voor als een wet om in het leven te volgen. De paus zegt over deze woor­den: ‘Zij weer­klin­ken vandaag met heel hun bete­ke­nis­volle lading om ook ons te helpen de blik te richten op het wezen­lijke en de grenzen van onver­schil­lig­heid te over­win­nen. De armoede neemt steeds een ander gezicht aan, dat aan­dacht vraagt voor steeds ver­schil­lende situaties: in iedere situatie kunnen wij de Heer Jezus ont­moe­ten, die heeft geopen­baard dat Hij te­gen­woor­dig is in zijn zwakste broe­ders en zusters (vgl. Mat. 25, 40).’

De paus zegt dat de Kerk welis­waar geen alles omvattende oplos­singen te bie­den heeft, maar de Kerk biedt met de genade van Christus haar ge­tui­ge­nis en gebaren van samen delen aan. ‘Zij voelt zich bovendien verplicht de problemen voor het voetlicht te brengen van hen die niet het nood­za­ke­lijke hebben om van te leven. Om ie­der­een te her­in­ne­ren aan de grote waarde van het gemeen­schap­pe­lijk wel­zijn, is voor chris­te­nen een ver­plich­ting voor het leven, die wordt ge­rea­li­seerd in het streven om niemand te vergeten van degenen wier mens­zijn wordt geschon­den omdat niet aan hun basis­be­hoef­ten wordt voldaan.’Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: ht bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uit
vrijdag, 1 oktober 2021Klimaatpelgrimstocht door ons bisdom
maandag, 27 september 2021Naar een steeds groter wij
maandag, 20 september 2021Sprekers bekend Caritas ontmoetingsdag
vrijdag, 16 juli 2021Naar een steeds groter wij
woensdag, 19 mei 2021Caritas en naastenliefde Video
dinsdag, 12 januari 2021Webinar encycliek Fratelli Tutti
vrijdag, 18 december 2020Geld over deze jaarwisseling?
dinsdag, 17 november 2020Mgr. Hendriks spreekt bij Europe Must Act
zaterdag, 26 september 2020Dag van de Caritas - bezielingsdag afgelast
donderdag, 25 juni 2020Reportage Corine van der Loos over Caritas Video
vrijdag, 19 juni 2020Pausboodschap Werelddag Migrant en Vluchteling
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
zaterdag, 28 december 2019Paus over WereldvredesdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose