Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bericht naar aanleiding van gesprek met minister

gepubliceerd: dinsdag, 6 oktober 2020
Kerkbanken zijn met rood koord afgezet om de anderhalve meter afstand te waarborgen
Kerkbanken zijn met rood koord afgezet om de anderhalve meter afstand te waarborgen

Maan­dag 5 ok­to­ber heeft minister Grapperhaus ge­spro­ken met het Inter­ker­ke­lijk Overleg in Over­heids­zaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uit­ge­ko­men om voorlopig behoed­zaam het geloof te vieren en in de maand ok­to­ber het aantal kerk­gan­gers bij vie­rin­gen terug te brengen naar der­tig deel­ne­mers en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk houdt dit advies tegen het licht van haar eer­dere maat­regelen en komt later deze week met een vertaling naar de pa­ro­chies.

De bis­schop­pen delen de bezorgd­heid van de over­heid over het oplopende aantal besmet­tingen en de grote risico’s voor de volksge­zond­heid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verant­woor­de­lijk­heid geno­men en besloten de corona­maat­re­ge­len van de over­heid te volgen en te vertalen naar een eigen protocol. Daarin zijn strikte maat­regelen geno­men om de kans op versprei­ding van het corona­vi­rus minimaal te hou­den.

Kerk­gan­gers mogen niet komen als ze klachten hebben, moeten hun han­den bij binnen­komst ontsmetten, volgen de aange­ge­ven loop­rou­tes en zitten op anderhalve meter afstand van elkaar. Er is bovendien geen samenzang. Het aantal aanwe­zigen wordt bepaald door de grootte van het kerk­ge­bouw, lei­dend daarbij is dat ie­der­een op tenminste anderhalve meter afstand van anderen moet kunnen zitten. Vanaf het begin hebben de bis­schop­pen gezegd dat de kerk geen bron van besmet­ting mag zijn.

De Neder­landse Bis­schop­pen zullen na het debat in de Tweede Kamer op woens­dag 7 ok­to­ber bepalen wat de gevolgen zijn voor de pa­ro­chies, waarbij gehoopt wordt op maat­werk, zie daarvoor ook het artikel van onze bis­schop op zijn web­si­te:

Zang

Be­tref­fen­de de zang is dui­de­lijk dat het verbod op zingen de samenzang betreft. Samenzang was binnen het protocol van de Neder­landse Bis­schop­pen al niet toe­ge­staan, en voor wat betreft koorzang ver­wij­zen de bis­schop­pen naar de adviezen van het RIVM. Deze geeft geen nieuwe bepa­lin­gen of adviezen, waaruit afgeleid mag wor­den dat zang door een koor binnen de voor­waar­den van het RIVM moge­lijk is. Zie voor die voor­waar­den onderaan deze web­pa­gina van het RIVM:Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 18 oktober 2020Kerk in coronatijd
donderdag, 15 oktober 2020Nieuwe maatregelen i.v.m. corona
woensdag, 14 oktober 2020Woord van bemoediging van de bisschoppen Video
zaterdag, 10 oktober 2020Aanpassing corona-maatregelen
zaterdag, 3 oktober 2020Dringend advies Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
donderdag, 1 oktober 2020Update corona-maatregelen
donderdag, 23 juli 2020Boekje met bijdrage mgr. Hendriks Video
vrijdag, 17 juli 2020Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
vrijdag, 10 juli 2020Nieuwe protocollen
donderdag, 25 juni 2020Versoepelen coronamaatregelen
woensdag, 3 juni 2020Reserveringssysteem voor parochies gelanceerd
vrijdag, 29 mei 2020Vragen en antwoorden bij de protocollen
woensdag, 27 mei 2020Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni
dinsdag, 26 mei 2020Bisdom biedt reserveringssysteem aan parochies
maandag, 25 mei 2020Digitaal verbonden in coronatijd Video
zaterdag, 23 mei 2020Veelgestelde vragen over coronaprotocol
vrijdag, 15 mei 2020Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 7 mei 2020Bisschop herstellend van coronavirus
woensdag, 22 april 2020Aanwezigheid H. Reserve in coronatijd
vrijdag, 17 april 2020Afdeling Caritas presenteert initiatievenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose