Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Boekje met bijdrage mgr. Hendriks

Wat doen we met deze crisis? Na covid-19

gepubliceerd: donderdag, 23 juli 2020

Waren de lege kerken in de corona­tijd ‘de kille tombe van een dode God’, zoals de Tsje­chische pries­ter en inter­na­tio­naal vermaarde theoloog Tomas Halík beweerde (Trouw, 8 april 2020)? Dat zou ik zeker niet willen zeggen.

Veel kerken waren open en mensen kwamen binnenlopen om stil te bid­den, een kaarsje op te steken, zomaar wat te zitten. Ver­schil­lende pries­ters ver­tel­den me dat er meer werd gebiecht. (...) Veel vaker dan in ‘gewone tij­den’ was het heilig sacra­ment uit­ge­steld. (...) Wellicht werd de kerk zo juist meer huis van gebed en ‘huis van God’.

Aldus mgr. Jan Hendriks in zijn bijdrage aan een uitgave over de corona­cri­sis: Wat doen we met deze crisis? Na covid-19.

De bijdragen van Anne-Marie Rakhorst (duur­zaam­heidson­der­ne­mer), Eric van Gorp (viroloog), +Jan Hendriks (bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam), Frits van der Meer (bestuurs­kun­dige), René Peters (politicus), René Grotenhuis (expert ont­wik­ke­lingssamen­wer­king) en Joost Jansen o.praem. (Abdij van Berne) zijn in dit vlug­schrift van in­spi­ra­tie en hoop samen­ge­bracht.

Pre­sen­ta­tie en mini­sym­po­sium

Begin juni was er bij de pre­sen­ta­tie een mini­sym­po­sium. Er vorm­den zich gesprekken tussen auteurs en bezoekers, wat tot een inte­res­sant debat leidde. Beide partijen reikten elkaar daarbij een sym­bo­li­sche hand. Na afloop wer­den deze gesprekken voort­ge­zet in ons proeflokaal onder het genot van een abdijbiertje.

Be­stel­len

Het boek is nu tij­de­lijk verkrijg­baar bij uit­ge­ve­rij Berne Media zon­der verzend­kos­ten met de code: COVID. De actie duurt tot 1 au­gus­tus 2020.

titel: Wat doen we met deze crisis? Na covid-19
redactie: Philippe van Heus­den
ISBN: 9789089724120
web­si­te: bernemedia.com/project/wat-doen-we-met-deze-crisis
inkijk­pa­gina’s: Inkijk­pa­gina’s Na COVID-19 (pdf)
prijs: € 9,99

Puzzel in SamenKerk

Of u wacht op de nieuwe SamenKerk, dat begin au­gus­tus zal ver­schij­nen.
Dit boekje is be­schik­baar voor de win­naars van onze zomer­puz­zel.Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juli 2020Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
vrijdag, 10 juli 2020Nieuwe protocollen
donderdag, 25 juni 2020Versoepelen coronamaatregelen
woensdag, 3 juni 2020Reserveringssysteem voor parochies gelanceerd
vrijdag, 29 mei 2020Vragen en antwoorden bij de protocollen
woensdag, 27 mei 2020Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni
dinsdag, 26 mei 2020Bisdom biedt reserveringssysteem aan parochies
maandag, 25 mei 2020Digitaal verbonden in coronatijd Video
zaterdag, 23 mei 2020Veelgestelde vragen over coronaprotocol
vrijdag, 15 mei 2020Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 7 mei 2020Bisschop herstellend van coronavirus
woensdag, 22 april 2020Aanwezigheid H. Reserve in coronatijd
vrijdag, 17 april 2020Afdeling Caritas presenteert initiatieven
woensdag, 15 april 2020Haarlemse bisschoppen betuigen steun aan Aartsbisschop New York
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
vrijdag, 10 april 2020Bisschoppen bemoedigen werkers in het pastoraat
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
woensdag, 8 april 2020Chrismamis live te volgen via YouTube
zaterdag, 28 maart 2020Tekst van de overweging door paus Franciscus
vrijdag, 27 maart 2020Gebed en zegen Urbi et OrbiBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose