Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap Werelddag Migrant en Vluchteling

Zondag 27 september 2020

gepubliceerd: vrijdag, 19 juni 2020
Migranten en vluchtelingen in Rome (2017)
Migranten en vluchtelingen in Rome (2017)

Op zon­dag 27 sep­tem­ber 2020 viert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk de Wereld­dag van de Migrant en de Vluch­te­ling. Voor deze dag heeft paus Fran­cis­cus een bood­schap ge­schre­ven, die nu be­schik­baar is in de Neder­landse vertaling.

Ook voor de Wereld­vluch­te­lingen­dag die de Verenigde Naties op 20 juni hebben inge­steld, is de bood­schap van de paus rele­vant.

De paus legt in zijn schrijven een directe link tussen de situatie van vluch­te­lingen nu en de situatie waarin Jozef en Maria met het kind Jezus moesten vluchten voor koning Herodus. Zij waren vluch­te­lingen in het toen­ma­lige Egypte met alle angsten, moeiten en zorgen die met vluchten gepaard gaan.

Het gaat niet om cijfers maar om personen

Ook legt de paus een link naar de hui­dige Covid19 pandemie, die de zorgen voor kwets­ba­re vluch­te­lingen en mi­gran­ten in hun onzekere situaties nog heeft vergroot: ‘Wanneer men het heeft over mi­gran­ten en ontheem­den blijft men te vaak steken bij cijfers. Maar het gaat niet om cijfers, het gaat om personen! Als wij hen ont­moe­ten, zullen wij ertoe komen hen te leren kennen. En door hun ge­schie­de­nis te leren kennen zullen wij erin slagen te begrijpen. Wij zullen bij­voor­beeld gaan begrijpen dat de onzeker­heid die wij lij­dend hebben ervaren ten gevolge van de pandemie, een constante is in het leven van de ontheem­den’, schrijft paus Fran­cis­cus.

Hij wil daar­mee aan­spo­ren om vluch­te­lingen en mi­gran­ten te leren kennen en daardoor te begrijpen, hij wil dat ze wor­den gezien als naasten om hen zo beter te kunnen dienen. De paus roept ver­der op tot luis­te­ren, delen, onder­steunen en om samen met mi­gran­ten en vluch­te­lingen het Rijk van God op te bouwen. “Dit is niet de tijd van egoïsme, omdat de uit­daging waarvoor wij staan, ons allen verenigt en geen on­der­scheid tussen mensen maakt” (Bood­schap Urbi et Orbi, 12 april 2020)’, zegt de paus.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose