Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap Werelddag Migrant en Vluchteling

Zondag 27 september 2020

gepubliceerd: vrijdag, 19 juni 2020
Migranten en vluchtelingen in Rome (2017)
Migranten en vluchtelingen in Rome (2017)

Op zon­dag 27 sep­tem­ber 2020 viert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk de Wereld­dag van de Migrant en de Vluch­te­ling. Voor deze dag heeft paus Fran­cis­cus een bood­schap ge­schre­ven, die nu be­schik­baar is in de Neder­landse vertaling.

Ook voor de Wereld­vluch­te­lingen­dag die de Verenigde Naties op 20 juni hebben inge­steld, is de bood­schap van de paus rele­vant.

De paus legt in zijn schrijven een directe link tussen de situatie van vluch­te­lingen nu en de situatie waarin Jozef en Maria met het kind Jezus moesten vluchten voor koning Herodus. Zij waren vluch­te­lingen in het toen­ma­lige Egypte met alle angsten, moeiten en zorgen die met vluchten gepaard gaan.

Het gaat niet om cijfers maar om personen

Ook legt de paus een link naar de hui­dige Covid19 pandemie, die de zorgen voor kwets­ba­re vluch­te­lingen en mi­gran­ten in hun onzekere situaties nog heeft vergroot: ‘Wanneer men het heeft over mi­gran­ten en ontheem­den blijft men te vaak steken bij cijfers. Maar het gaat niet om cijfers, het gaat om personen! Als wij hen ont­moe­ten, zullen wij ertoe komen hen te leren kennen. En door hun ge­schie­de­nis te leren kennen zullen wij erin slagen te begrijpen. Wij zullen bij­voor­beeld gaan begrijpen dat de onzeker­heid die wij lij­dend hebben ervaren ten gevolge van de pandemie, een constante is in het leven van de ontheem­den’, schrijft paus Fran­cis­cus.

Hij wil daar­mee aan­spo­ren om vluch­te­lingen en mi­gran­ten te leren kennen en daardoor te begrijpen, hij wil dat ze wor­den gezien als naasten om hen zo beter te kunnen dienen. De paus roept ver­der op tot luis­te­ren, delen, onder­steunen en om samen met mi­gran­ten en vluch­te­lingen het Rijk van God op te bouwen. “Dit is niet de tijd van egoïsme, omdat de uit­daging waarvoor wij staan, ons allen verenigt en geen on­der­scheid tussen mensen maakt” (Bood­schap Urbi et Orbi, 12 april 2020)’, zegt de paus.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uit
vrijdag, 1 oktober 2021Klimaatpelgrimstocht door ons bisdom
maandag, 27 september 2021‘Naar een steeds groter wij’
maandag, 20 september 2021Sprekers bekend Caritas ontmoetingsdag
vrijdag, 16 juli 2021Naar een steeds groter wij
woensdag, 19 mei 2021Caritas en naastenliefde Video
dinsdag, 12 januari 2021Webinar encycliek Fratelli Tutti
vrijdag, 18 december 2020Geld over deze jaarwisseling?
dinsdag, 17 november 2020Mgr. Hendriks spreekt bij Europe Must Act
vrijdag, 30 oktober 2020Vierde Werelddag van de Armen
zaterdag, 26 september 2020Dag van de Caritas - bezielingsdag afgelast
donderdag, 25 juni 2020Reportage Corine van der Loos over Caritas Video
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
zaterdag, 28 december 2019Paus over WereldvredesdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose