Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap Werelddag Migrant en Vluchteling

Zondag 27 september 2020

gepubliceerd: vrijdag, 19 juni 2020
Migranten en vluchtelingen in Rome (2017)
Migranten en vluchtelingen in Rome (2017)

Op zon­dag 27 sep­tem­ber 2020 viert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk de Wereld­dag van de Migrant en de Vluch­te­ling. Voor deze dag heeft paus Fran­cis­cus een bood­schap ge­schre­ven, die nu be­schik­baar is in de Neder­landse vertaling.

Ook voor de Wereld­vluch­te­lingen­dag die de Verenigde Naties op 20 juni hebben inge­steld, is de bood­schap van de paus rele­vant.

De paus legt in zijn schrijven een directe link tussen de situatie van vluch­te­lingen nu en de situatie waarin Jozef en Maria met het kind Jezus moesten vluchten voor koning Herodus. Zij waren vluch­te­lingen in het toen­ma­lige Egypte met alle angsten, moeiten en zorgen die met vluchten gepaard gaan.

Het gaat niet om cijfers maar om personen

Ook legt de paus een link naar de hui­dige Covid19 pandemie, die de zorgen voor kwets­ba­re vluch­te­lingen en mi­gran­ten in hun onzekere situaties nog heeft vergroot: ‘Wanneer men het heeft over mi­gran­ten en ontheem­den blijft men te vaak steken bij cijfers. Maar het gaat niet om cijfers, het gaat om personen! Als wij hen ont­moe­ten, zullen wij ertoe komen hen te leren kennen. En door hun ge­schie­de­nis te leren kennen zullen wij erin slagen te begrijpen. Wij zullen bij­voor­beeld gaan begrijpen dat de onzeker­heid die wij lij­dend hebben ervaren ten gevolge van de pandemie, een constante is in het leven van de ontheem­den’, schrijft paus Fran­cis­cus.

Hij wil daar­mee aan­spo­ren om vluch­te­lingen en mi­gran­ten te leren kennen en daardoor te begrijpen, hij wil dat ze wor­den gezien als naasten om hen zo beter te kunnen dienen. De paus roept ver­der op tot luis­te­ren, delen, onder­steunen en om samen met mi­gran­ten en vluch­te­lingen het Rijk van God op te bouwen. “Dit is niet de tijd van egoïsme, omdat de uit­daging waarvoor wij staan, ons allen verenigt en geen on­der­scheid tussen mensen maakt” (Bood­schap Urbi et Orbi, 12 april 2020)’, zegt de paus.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 26 september 2020Dag van de Caritas - bezielingsdag afgelast
donderdag, 25 juni 2020Reportage Corine van der Loos over Caritas Video
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
zaterdag, 28 december 2019Paus over Wereldvredesdag
woensdag, 13 november 2019Besturenmiddag Caritasinstellingen
vrijdag, 8 november 2019Kerk presenteert armoederapport
maandag, 28 oktober 2019Herdenkingswake voor omgekomen vluchtelingen
vrijdag, 18 oktober 2019Bisdominitiatieven voor migranten en vluchtelingen Video
maandag, 8 april 2019“Overal zijn kansen voor caritas”
dinsdag, 2 april 2019Kardinaal spreekt diaconale vrijwilligers toe
donderdag, 7 februari 2019Inspiratiedag ‘Caritas beweegt’
woensdag, 14 november 2018Boodschap Werelddag van de Armen
woensdag, 24 oktober 2018Pelgrimstocht Vastenactie 2019
dinsdag, 25 september 2018Caritas bezielingsdag
dinsdag, 27 maart 2018Dag van de Caritas - Armoede
donderdag, 11 januari 2018Werelddag van de migranten en vluchtelingen
woensdag, 8 november 2017Eerste Werelddag van de armenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose