Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen

Voor na 1 juni - Pinksteren

gepubliceerd: vrijdag, 15 mei 2020

Er wordt door de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hard gewerkt aan een protocol voor de vie­rin­gen na 1 juni. Dit protocol moet er in voor­zien dat er waar­dig en veilig kan wor­den gevierd met inachtne­ming van de coronaricht­lij­nen van de over­heid en het vraagt tijd om dit in detail goed voor te berei­den. De ver­wach­ting is dat dit vóór 23 mei gedeeld kan wor­den met de pa­ro­chies.

Vooraan­kon­di­ging 8 mei

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie onder­zoekt welke maat­regelen per maan­dag 1 juni passend en moge­lijk zijn voor het ker­ke­lijk leven in de pa­ro­chies en meer in het bij­zon­der voor de vie­ring van de li­tur­gie. Uitgangs­pun­ten daarbij zijn de door premier Rutte op 6 mei ge­pre­sen­teerde route­kaart voor versoepeling van de corona­maat­re­ge­len en de daarin vervatte voor­waar­den.

Over het re­sul­taat hier­van wor­den pa­ro­chies via het eigen bisdom zo spoe­dig moge­lijk geïn­for­meerd. Er wordt daarbij reke­ning gehou­den met het feit dat de pa­ro­chies voldoende tijd nodig hebben voor de implemen­ta­tie van de nieuwe maat­regelen van de Neder­landse bis­schop­pen.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 13 januari 2021Maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd
woensdag, 16 december 2020Geen publieke vieringen op Kerstavond
woensdag, 9 december 2020Nog geen wijzingen R.-K. Kerk
dinsdag, 8 december 2020Vaccineren tegen Covid-19
donderdag, 26 november 2020Veelgestelde vragen over Kerstmis
woensdag, 18 november 2020Vragen na persconferentie 17 november
woensdag, 4 november 2020Woorden van hoop en troost Video
woensdag, 4 november 2020Coronamaatregelen R.-K. Kerk blijven onverminderd van kracht
zondag, 18 oktober 2020Kerk in coronatijd
donderdag, 15 oktober 2020Nieuwe maatregelen i.v.m. corona
woensdag, 14 oktober 2020Woord van bemoediging van de bisschoppen Video
zaterdag, 10 oktober 2020Aanpassing corona-maatregelen
dinsdag, 6 oktober 2020Bericht naar aanleiding van gesprek met minister
zaterdag, 3 oktober 2020Dringend advies Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
donderdag, 1 oktober 2020Update corona-maatregelen
donderdag, 23 juli 2020Boekje met bijdrage mgr. Hendriks Video
vrijdag, 17 juli 2020Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
vrijdag, 10 juli 2020Nieuwe protocollen
donderdag, 25 juni 2020Versoepelen coronamaatregelen
woensdag, 3 juni 2020Reserveringssysteem voor parochies gelanceerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose