Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschoppen bemoedigen werkers in het pastoraat

gepubliceerd: vrijdag, 10 april 2020

Met de aanbie­ding van het boekje ‘Bidden in tij­den van be­proe­ving’ willen Mgr. J. Punt en Mgr. J. Hendriks alle pries­ters, diakens, pas­to­rale werk(st)ers en cate­chisten van ons bisdom een teken van nabij­heid stellen, en hun dank­baar­heid uiten voor hun inzet in deze moei­lijke tijd.

In een be­ge­lei­dende brief schrijven zij onder andere: ‘Wij rea­li­se­ren ons dat dit ook voor u geen ge­mak­ke­lijke tijd is en dat deze crisis veel van u vraagt. Wij denken dage­lijks aan u in gebed en de Eucha­ris­tie.’

Adveniat

Het boekje is op ini­tia­tief van Leo Fijen en uit­ge­ve­rij Adveniat uitge­ge­ven, en bestaat uit korte over­we­gingen en gebe­den ter bemoe­diging. Onder andere hebben Mgr. Hendriks, Antoine Bodar en Paul van Geest een bijdrage geleverd, en is ook het Noveen­ge­bed tot O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo opgeno­men.

Vrij­wil­li­gers

De pas­to­rale krachten die verbon­den zijn aan pa­ro­chies hebben van de bis­schop­pen een tiental boekjes extra gekregen om ook uit te delen aan een aantal vrij­wil­li­gers in hun pa­ro­chies. Het boekje ‘Bidden in tij­den van be­proe­ving’ is uite­raard ook te be­stel­len bij uit­ge­ve­rij Adveniat.

Paaswens

De bis­schop­pen ein­digen hun brief met de Paaswens: ‘Laten we bid­den dat uit het kwaad van de pandemie iets goeds mag voort­ko­men: een nieuw besef van wat wer­ke­lijk waar­den zijn, overgave en ver­trouwen op Gods Voor­zienig­heid en ge­meen­schapszin! Daarom vieren we toch Pasen, juist nu! Van harte wensen we u een zalig en gezegend Paas­feest toe!Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 13 januari 2021Maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd
woensdag, 16 december 2020Geen publieke vieringen op Kerstavond
woensdag, 9 december 2020Nog geen wijzingen R.-K. Kerk
dinsdag, 8 december 2020Vaccineren tegen Covid-19
donderdag, 26 november 2020Veelgestelde vragen over Kerstmis
woensdag, 18 november 2020Vragen na persconferentie 17 november
woensdag, 4 november 2020Woorden van hoop en troost Video
woensdag, 4 november 2020Coronamaatregelen R.-K. Kerk blijven onverminderd van kracht
zondag, 18 oktober 2020Kerk in coronatijd
donderdag, 15 oktober 2020Nieuwe maatregelen i.v.m. corona
woensdag, 14 oktober 2020Woord van bemoediging van de bisschoppen Video
zaterdag, 10 oktober 2020Aanpassing corona-maatregelen
dinsdag, 6 oktober 2020Bericht naar aanleiding van gesprek met minister
zaterdag, 3 oktober 2020Dringend advies Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
donderdag, 1 oktober 2020Update corona-maatregelen
donderdag, 23 juli 2020Boekje met bijdrage mgr. Hendriks Video
vrijdag, 17 juli 2020Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
vrijdag, 10 juli 2020Nieuwe protocollen
donderdag, 25 juni 2020Versoepelen coronamaatregelen
woensdag, 3 juni 2020Reserveringssysteem voor parochies gelanceerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose