Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Biddend verbonden met de bisschoppen

gepubliceerd: zondag, 22 maart 2020

Op zon­dag 22 maart komt KRO-NCRV samen met de Neder­landse bis­schop­pen met een sig­naal van hoop, troost en bemoe­diging voor katho­lie­ke gelo­vi­gen in Neder­land. Dit gebeurt door de uitzen­ding van een cirkel van gebed op de Facebook pagina van NPO 2 en de web­si­te van KRO-NCRV.

De gebedscirkel start om 9.45 uur op NPO2 met het Geloofs­ge­sprek van Leo Fijen met kar­di­naal Eijk. Aan­slui­tend is kar­di­naal Eijk cele­brant in de recht­streekse Eucha­ris­tie­vie­ring vanuit de Sint Lambertus­basi­liek te Hengelo. Daarna wordt om 12.00 uur het gebed online over­ge­no­men op Facebook en web­si­te.

Ie­der­een kan vanaf 12.00 uur via het in­ter­net op ieder uur meebid­den met het gebed van een bis­schop vanuit zijn eigen bisdom. De be­tref­fen­de video's zullen op de geplande tij­den hier­on­der be­schik­baar wor­den gemaakt. Online wordt de gebedscirkel gestart door Mgr. Van den Hout vanuit het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den. De gebedscirkel wordt om 16.35 uur afgesloten met een korte vesper­vie­ring vanuit de Sint-Jans­kathe­draal in Den Bosch met Mgr. De Korte.

Meest recente uitzen­ding

Schema Biddend Verbon­den

(wijzi­gingen voorbe­hou­den)

9.45 uur kar­di­naal Eijk in het geloofs­ge­sprek op NPO2
10.00 uur kar­di­naal Eijk in de Eucha­ris­tie­vie­ring vanuit Hengelo op NPO2
12.00 uur Mgr. Van den Hout vanuit het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den
13.00 uur Mgr. Hendriks vanuit het bisdom Haar­lem - Am­ster­dam
14.00 uur Mgr. Van den Hende vanuit het bisdom Rotter­dam
15.00 uur Mgr. Liesen vanuit het bisdom Breda
16.00 uur Mgr. Smeets vanuit het bisdom Roermond
16.35 uur vesper­vie­ring met Mgr. De Korte vanuit het bisdom Den Bosch op NPO2

Meevieren, meebid­den

Laetitia van der Lans, hoofd Levens­be­schou­wing KRO-NCRV: “Mensen snakken naar houvast en troost in deze onzekere en vreemde weken. We voelen ons als KRO-NCRV ge­roe­pen om samen met de Neder­landse bis­schop­pen de katho­lie­ken in Neder­land een hart onder de riem te steken door met God en elkaar verbon­den te zijn door middel van gebed van teksten uit de Bijbel.”

Anna Kruse, hoofd pers en com­mu­ni­ca­tie van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie: “De bis­schop­pen roepen nu de publieke vie­rin­gen zijn afgelast in ver­band met het corona­vi­rus, na­druk­ke­lijk op om bid­dend met elkaar verbon­den te blijven. Dit ini­tia­tief van KRO-NCRV draagt daar heel concreet aan bij. We hopen dat veel mensen op deze manier meevieren en meebid­den ko­men­de zon­dag.”Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 23 juli 2020Boekje met bijdrage mgr. Hendriks Video
vrijdag, 17 juli 2020Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
vrijdag, 10 juli 2020Nieuwe protocollen
donderdag, 25 juni 2020Versoepelen coronamaatregelen
woensdag, 3 juni 2020Reserveringssysteem voor parochies gelanceerd
vrijdag, 29 mei 2020Vragen en antwoorden bij de protocollen
woensdag, 27 mei 2020Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni
dinsdag, 26 mei 2020Bisdom biedt reserveringssysteem aan parochies
maandag, 25 mei 2020Digitaal verbonden in coronatijd Video
zaterdag, 23 mei 2020Veelgestelde vragen over coronaprotocol
vrijdag, 15 mei 2020Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 7 mei 2020Bisschop herstellend van coronavirus
woensdag, 22 april 2020Aanwezigheid H. Reserve in coronatijd
vrijdag, 17 april 2020Afdeling Caritas presenteert initiatieven
woensdag, 15 april 2020Haarlemse bisschoppen betuigen steun aan Aartsbisschop New York
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
vrijdag, 10 april 2020Bisschoppen bemoedigen werkers in het pastoraat
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
woensdag, 8 april 2020Chrismamis live te volgen via YouTube
zaterdag, 28 maart 2020Tekst van de overweging door paus FranciscusBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose