Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Besturenmiddag Caritasinstellingen

Vrijdag 29 november - 14.00 uur - Heiloo

gepubliceerd: woensdag, 13 november 2019
Besturenmiddag Caritasinstellingen

Op vrij­dag­mid­dag 29 no­vem­ber 2019 is een bij­een­komst gepland voor be­stuurs­le­den van de (Inter-) Parochiële Caritas In­stel­lingen, (I)PCI’s van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Naast een bespre­king van de finan­ciën wordt er een inlei­ding gegeven over de onder­steu­ning aan (ex)gedetineer­den door DSG De Sluis (Irinda de Groen). DSG De Sluis is afgelopen jaren onder­steund vanuit de dio­ce­sane caritas.

Ook is er een korte pre­sen­ta­tie van het onder­zoek ‘Armoede in Neder­land 2019’ waarin de hulp­ver­le­ning van de kerken be­schre­ven wordt. Aan de hand daar­van bespreken we welke bijdrage de PCI’s hierin hebben en kunnen hebben.

Ter afslui­ting zal er een borrel zijn.

Details

datum: vrij­dag 29 no­vem­ber 2019
tijd: van 14.00 tot 16.00 uur
locatie: Dio­ce­saan Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65, Heiloo
in­for­ma­tie: Corine van der Loos
(06) 21 40 15 05
cvan­derloos@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose