Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisdominitiatieven voor migranten en vluchtelingen

gepubliceerd: vrijdag, 18 oktober 2019

Naar aan­lei­ding van de Wereld­dag van vluch­te­lingen en mi­gran­ten, die op 29 sep­tem­ber 2019 plaatsvond, komen de bis­dom­men met een update van de ini­tia­tie­ven en projecten gericht op vluch­te­lingen en mi­gran­ten binnen de bis­dom­men. Deze update is een aan­vul­ling op het in 2016 uitge­ge­ven over­zicht ‘Herberg­zaam Neder­land’.

In alle bis­dom­men zijn er ini­tia­tie­ven en projecten die speciaal zijn gericht op vluch­te­lingen en/of mi­gran­ten. Dat varieert van ont­moe­tings­pro­jecten, waarbij vrij­wil­li­gers vluch­te­lingen leren fietsen of helpen met de Neder­landse taal en cultuur, tot speciale opvang­hui­zen waar vluch­te­lingen tij­de­lijk onderdak kunnen vin­den. In sommige situaties hebben al langer bestaande ini­tia­tie­ven gericht op vluch­te­lingen zich ont­wik­keld tot gespreks­part­ner van lokale en regionale over­he­den en over­heids­in­stan­ties als het bij­voor­beeld gaat over de komst van een AZC.

Waar nodig en moge­lijk gaan de betrok­ke­nen het gesprek aan met andere reli­gi­euze partijen en wordt er samen­ge­werkt met onder meer pro­tes­tan­ten, joden en moslims. Zo dragen deze ini­tia­tie­ven en projecten bij aan de dialoog, aan verbin­ding en on­der­lin­ge samen­wer­king, maar ook aan in­te­gra­tie van de vluch­te­lingen in de Neder­landse maat­schap­pij.

Orkest voor jonge vluch­te­lingen

Vrij­wil­li­gers noemen het een verrij­king als zij helpen om een ander bij­voor­beeld de Neder­landse taal en keuken te leren kennen, omdat zij zelf in het contact ook iets leren over andere culturen. Zo werkt het samen koken van Neder­landse en bui­ten­landse gerechten en eten posi­tief. Een heel ander voor­beeld van een succes­vol en in­spi­re­rend ini­tia­tief is het orkest dat in het Bisdom Breda is opgericht voor en met jonge Syrische vluch­te­lingen. Bekijk de vlog van katho­liek­le­ven.nl over dit project:

Herberg­zaam Neder­land

De bis­schop­pen hebben in hun brief ‘Herberg­zaam Neder­land’ in 2015 gelo­vi­gen opge­roe­pen om gastvrij te zijn en het hart te openen voor de vreem­de­ling in ons mid­den. Dit krijgt in de genoemde projecten gestalte en blijkt tot zegen van zowel de betrokken vrij­wil­li­gers als de vluch­te­lingen en mi­gran­ten.

 

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 28 december 2019Paus over Wereldvredesdag
woensdag, 13 november 2019Besturenmiddag Caritasinstellingen
vrijdag, 8 november 2019Kerk presenteert armoederapport Fotoreportage
maandag, 28 oktober 2019Herdenkingswake voor omgekomen vluchtelingen
maandag, 8 april 2019“Overal zijn kansen voor caritas” Fotoreportage
dinsdag, 2 april 2019Kardinaal spreekt diaconale vrijwilligers toe
donderdag, 7 februari 2019Inspiratiedag ‘Caritas beweegt’
woensdag, 14 november 2018Boodschap Werelddag van de Armen
woensdag, 24 oktober 2018Pelgrimstocht Vastenactie 2019
dinsdag, 25 september 2018Caritas bezielingsdag
dinsdag, 27 maart 2018Dag van de Caritas - Armoede
donderdag, 11 januari 2018Werelddag van de migranten en vluchtelingen
woensdag, 8 november 2017Eerste Werelddag van de armenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose