Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisdominitiatieven voor migranten en vluchtelingen

gepubliceerd: vrijdag, 18 oktober 2019

Naar aan­lei­ding van de Wereld­dag van vluch­te­lingen en mi­gran­ten, die op 29 sep­tem­ber 2019 plaatsvond, komen de bis­dom­men met een update van de ini­tia­tie­ven en projecten gericht op vluch­te­lingen en mi­gran­ten binnen de bis­dom­men. Deze update is een aan­vul­ling op het in 2016 uitge­ge­ven over­zicht ‘Herberg­zaam Neder­land’.

In alle bis­dom­men zijn er ini­tia­tie­ven en projecten die speciaal zijn gericht op vluch­te­lingen en/of mi­gran­ten. Dat varieert van ont­moe­tings­pro­jecten, waarbij vrij­wil­li­gers vluch­te­lingen leren fietsen of helpen met de Neder­landse taal en cultuur, tot speciale opvang­hui­zen waar vluch­te­lingen tij­de­lijk onderdak kunnen vin­den. In som­mi­ge situaties hebben al lan­ger bestaande ini­tia­tie­ven gericht op vluch­te­lingen zich ont­wik­keld tot gespreks­part­ner van lokale en regionale over­he­den en over­heids­in­stan­ties als het bij­voor­beeld gaat over de komst van een AZC.

Waar nodig en moge­lijk gaan de betrok­ke­nen het gesprek aan met andere reli­gi­euze partijen en wordt er samen­ge­werkt met onder meer pro­tes­tan­ten, joden en moslims. Zo dragen deze ini­tia­tie­ven en projecten bij aan de dialoog, aan verbin­ding en on­der­lin­ge samen­wer­king, maar ook aan in­te­gra­tie van de vluch­te­lingen in de Neder­landse maat­schap­pij.

Orkest voor jonge vluch­te­lingen

Vrij­wil­li­gers noemen het een verrij­king als zij helpen om een ander bij­voor­beeld de Neder­landse taal en keuken te leren kennen, omdat zij zelf in het contact ook iets leren over andere culturen. Zo werkt het samen koken van Neder­landse en bui­ten­landse gerechten en eten posi­tief. Een heel ander voor­beeld van een succes­vol en in­spi­re­rend ini­tia­tief is het orkest dat in het Bisdom Breda is opgericht voor en met jonge Syrische vluch­te­lingen. Bekijk de vlog van katho­liek­le­ven.nl over dit project:

Herberg­zaam Neder­land

De bis­schop­pen hebben in hun brief ‘Herberg­zaam Neder­land’ in 2015 gelo­vi­gen opge­roe­pen om gastvrij te zijn en het hart te openen voor de vreem­de­ling in ons mid­den. Dit krijgt in de genoemde projecten gestalte en blijkt tot zegen van zowel de betrokken vrij­wil­li­gers als de vluch­te­lingen en mi­gran­ten.

 

(bron: rkkerk.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose