Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Inspiratiedag ‘Caritas beweegt’

Hoofdspreker Kardinaal Turkson

gepubliceerd: donderdag, 7 februari 2019
foto: UNCTAD
Kardinaal Peter Turkson
Kardinaal Peter Turkson

De zeven Neder­landse bis­dom­men or­ga­ni­se­ren op zater­dag 6 april 2019 een lan­de­lijke in­spi­ra­tie- en ver­die­pings­dag met als thema ‘Caritas beweegt’. Kar­di­naal Peter Turkson, hoofd van de di­cas­te­rie voor Be­vor­de­ring van de Gehele Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling in het Vati­caan, spreekt deze dag over het belang van caritas en sociale recht­vaar­dig­heid in een ver­an­de­rende samen­le­ving.

De dag is bestemd voor vrij­wil­li­gers: leden van PCI’s en armen­besturen, van caritas­werk­groepen en werk­groepen diaconie en wordt gehou­den in Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk.

Ochtend­pro­gramma

Het ochtend­pro­gramma bestaat uit een eucha­ris­tie­vie­ring en diverse inlei­dingen. Kar­di­naal Peter Turkson, de kar­di­naal die onder meer de en­cy­cliek Laudato si’ introdu­ceerde, zal spreken over het belang van caritas en sociale recht­vaar­dig­heid in een ver­an­de­rende samen­le­ving. Hilde Kieboom, voor­zit­ter van de ge­meen­schap Sant’ Egidio in Antwerpen, en zuster Sara Böhmer, vicevoor­zit­ter van de KNR, gaan in op nieuwe vormen van ge­meen­schap en hun belang voor diaconie.

Middag­pro­gramma

’s Middags kunnen de deel­ne­mers in twee rondes work­shops kennis maken met twaalf in­spi­re­rende diaconale projecten uit het hele land. De in­spi­ra­tie­dag wordt mede moge­lijk gemaakt door een bijdrage van Kans­fonds.

In­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie over het pro­gram­ma volgt, maar belang­stel­len­den kunnen zich nu al aanmel­den via: in­spi­ra­tie­dag@bisdomrotter­dam.nl met vermel­ding van hun werk­plek en functie. Tijdig aanmel­den is aan­be­vo­len gezien de verwachte belang­stel­ling.

 

(rkkerk.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose