Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pelgrimstocht Vastenactie 2019

Wandelen over water

gepubliceerd: woensdag, 24 oktober 2018

Het is inmiddels een traditie, de jaar­lijkse Vas­ten­ac­tie-Pelgrims­tocht. Voor de negende keer staat de pelgrimage op het pro­gram­ma. En zoals altijd is de wandel­tocht bedoeld om ener­zijds geld bij elkaar te brengen voor de projecten van Vas­ten­ac­tie en ander­zijds om met elkaar na te denken over onze levens­wij­ze hier en de invloed die dat heeft op onze mede­mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Het gaat in de Vas­ten­ac­tie­cam­pagne van 2019 over water. Water is de be­lang­rijk­ste bron van leven. ‘Wandelen over water’ is in 2019 het motto van de Pelgrims­tocht. Wandelen doen we in het waterrijke gebied van Gein en Vecht, onder de rook van Am­ster­dam. Vanuit en in de omge­ving van Weesp.

Levend Water

Weesp is water, om het zo te zeggen. De naam Weesp is afgeleid van het oude Wesepa, dat te verklaren is als samen­stel­ling van de oude Indo-Europese woor­den ‘wis’ (= weg­stro­men) en ‘apa’ (= water). Weesp, Wesepa, stromend water. De naam van de pa­ro­chie van Weesp, Muiden en Muider­berg sluit daar goed bij aan: Pa­ro­chie van het Levend Water.

Vanuit Weesp maken we drie rond­wan­de­lingen (circa 20 km per wan­de­ling) rich­ting Muiden, Muider­berg en Naar­den, rich­ting Abcoude en Driemond, rich­ting Nederhorst ten Berg en Ankeveen. Onderweg hou­den we een aantal malen een be­zin­nings­mo­ment, in een kerk of zo maar, ergens op een uit­no­di­gende plek in het land­schap. En donder­dag- en vrij­dag­avond hebben we nog een boeiende afslui­ting van de dag.

Donder­dag 11 t/m zater­dag 13 april 2019

Noteer alvast de data van de Pelgrims­tocht Vas­ten­ac­tie 2019. Deze wordt gehou­den van donder­dag 11 tot en met zater­dag 13 april 2019, in de voorlaatste week van de Vasten­tijd (Pasen 2019 valt op zon­dag 21 april).

In no­vem­ber 2018 volgt er meer in­for­ma­tie op de web­si­te www.vas­ten­ac­tie.nl. Over het precieze pro­gram­ma, over over­nach­tings­moge­lijk­heden, over hoe mensen zich kunnen opgeven om deel te nemen, over de kosten, kortom over alles wat u wilt weten om mee te wan­de­len. De leden van de parochiële werk­groep Pelgrims­tocht Vas­ten­ac­tie van de Pa­ro­chie van Levend Water (Weesp, Muiden, Muider­berg) die samen met Vas­ten­ac­tie de tocht or­ga­ni­se­ren, hopen na­tuur­lijk dat veel mensen mee zullen gaan om te ‘wan­de­len over water’.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 28 december 2019Paus over Wereldvredesdag
woensdag, 13 november 2019Besturenmiddag Caritasinstellingen
vrijdag, 8 november 2019Kerk presenteert armoederapport
maandag, 28 oktober 2019Herdenkingswake voor omgekomen vluchtelingen
vrijdag, 18 oktober 2019Bisdominitiatieven voor migranten en vluchtelingen Video
maandag, 8 april 2019“Overal zijn kansen voor caritas”
dinsdag, 2 april 2019Kardinaal spreekt diaconale vrijwilligers toe
donderdag, 7 februari 2019Inspiratiedag ‘Caritas beweegt’
woensdag, 14 november 2018Boodschap Werelddag van de Armen
dinsdag, 25 september 2018Caritas bezielingsdag
dinsdag, 27 maart 2018Dag van de Caritas - Armoede
donderdag, 11 januari 2018Werelddag van de migranten en vluchtelingen
woensdag, 8 november 2017Eerste Werelddag van de armenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose