Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dag van de Caritas - Armoede

Zaterdag 7 april - 10.00 uur - Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 27 maart 2018

De crisis is voorbij. De economie bloeit en groeit. De arbeids­markt staat onder druk. Maar... de armoede neemt toe. Het blijkt hardnekki­ger dan ooit. We­reld­wijd zijn er meer miljonairs, terwijl de armoede niet afneemt.

Ook verschijnt er een nieuwe twee­de­ling in onze samen­le­ving. Aan de ene kant mensen die precies weten hoe alles werkt, en aan de andere kant mensen die nau­we­lijks meer zicht hebben op wat er gebeurt. Daarom dat op de Dag van de Caritas uw aan­dacht gevraagd wordt voor de strijd tegen armoede.

Het gezicht van armoede

Hoe ziet armoede er te­gen­woor­dig uit? Hoe komen wij het als kerk en als caritas op het spoor? En wat kunnen en moeten wij doen? Jan Maassen, coördinator van de caritas van het bisdom Rotter­dam, gaat in op deze vragen. In vijf workshops, met ver­schil­lende on­der­wer­pen, wor­den ons ideeën aan­gereikt en gaan we met elkaar in gesprek over wat ons te doen staat. Aan het eind wordt de bro­chu­re Samen tegen Armoede uit­gereikt. In die bro­chu­re vindt u, naast ach­ter­grondin­for­ma­tie, ook allerlei concrete tips en sug­ges­ties.

Pro­gram­ma

Brochure - Samen tegen armoede
Bro­chu­re - Samen tegen armoede
9.15 uur Moge­lijk­heid tot bijwonen H.Mis
10.00 uur Opening en welkom
10.10 uur Inlei­ding door Jan Maassen, coördinator caritas bisdom Rotter­dam
10.45 uur Workshopsronde 1
11.45 uur Workshopsronde 2
12.30 uur Plenair
12.45 uur Afslui­ting en na afloop lunch
13.30 uur Moge­lijk­heid tot rond­lei­ding over het Hei­lig­dom

Workshops

  1. Napraten met de inlei­der Jan Maassen over armoede
  2. Bewaar het erf­deel: pre­sen­ta­tie van de V3 cursus: Kor Berghuis
  3. Nood­hulp en Nood­fondsen: door Burret Olde (Kerk in Actie)
  4. Activeer je pa­ro­chie: door diaken Gert Jan van der Wal
  5. Inves­teer! door Annemarie de Wit (Kans­fonds)
  6. Bemid­de­ling: als een aan­vraag voor hulp niet klopt? Mw. Gruisen

Prak­tisch

De dag begint om 10.00 uur.
Om 09.15 uur is er gelegen­heid voor de H. Mis.
De dag wordt afgesloten met een lunch om 13.00 uur.
Soep en een kroket wor­den u aangebo­den.

De plaats is het Dio­ce­saan Missio­nair Centrum te Heiloo, Hoogeweg 65.
Parkeren kunt u op de par­keer­plaats op de Kapellaan.

Aanmel­den gaarne via: caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nlGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 12 januari 2021Webinar encycliek Fratelli Tutti
vrijdag, 18 december 2020Geld over deze jaarwisseling?
dinsdag, 17 november 2020Mgr. Hendriks spreekt bij Europe Must Act
vrijdag, 30 oktober 2020Vierde Werelddag van de Armen
zaterdag, 26 september 2020Dag van de Caritas - bezielingsdag afgelast
donderdag, 25 juni 2020Reportage Corine van der Loos over Caritas Video
vrijdag, 19 juni 2020Pausboodschap Werelddag Migrant en Vluchteling
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
zaterdag, 28 december 2019Paus over Wereldvredesdag
woensdag, 13 november 2019Besturenmiddag Caritasinstellingen
vrijdag, 8 november 2019Kerk presenteert armoederapport
maandag, 28 oktober 2019Herdenkingswake voor omgekomen vluchtelingen
vrijdag, 18 oktober 2019Bisdominitiatieven voor migranten en vluchtelingen Video
maandag, 8 april 2019“Overal zijn kansen voor caritas”
dinsdag, 2 april 2019Kardinaal spreekt diaconale vrijwilligers toe
donderdag, 7 februari 2019Inspiratiedag ‘Caritas beweegt’
woensdag, 14 november 2018Boodschap Werelddag van de Armen
woensdag, 24 oktober 2018Pelgrimstocht Vastenactie 2019
dinsdag, 25 september 2018Caritas bezielingsdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose