Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Werelddag van de migranten en vluchtelingen

Boodschap van paus Franciscus

gepubliceerd: donderdag, 11 januari 2018
foto: Jeffrey Bruno / Aleteia
Werelddag van de migranten en vluchtelingen

In zijn bood­schap voor de Wereld­dag van de mi­gran­ten en vluch­te­lingen roept paus Fran­cis­cus opnieuw op tot aan­dacht voor deze kwets­ba­re groepen. De paus vraagt mi­gran­ten en vluch­te­lingen op te nemen, te be­scher­men, te steunen en te laten integreren en doet daarbij een beroep op de wereld­lei­ders.

De Wereld­dag van de mi­gran­ten en vluchte­lin­gen wordt door de Rooms-Katho­lie­ke Kerk dit jaar gevierd op zon­dag 14 januari.

Paus Fran­cis­cus wijst er in zijn bood­schap op ‘dat iedere vreem­de­ling die op onze deur klopt een gelegen­heid biedt om Jezus Christus te ont­moe­ten’. ‘De Kerk is bereid het voor­touw te nemen over­een­koms­tig haar pas­to­rale tra­di­tie’, schrijft de paus ‘maar om de gewenste re­sul­taten te bereiken is de bijdrage van de poli­tieke ge­meen­schap en van de bur­ger­maat­schap­pij, ieder over­een­koms­tig de eigen verant­woor­de­lijk­he­den, onmis­baar’.

Twee wereld­over­een­komsten in 2018

Hij werkt in zijn bood­schap de vier werkwoor­den opnemen, be­scher­men, steunen en integreren ver­der uit en herinnert poli­tieke lei­ders aan de top­con­fe­ren­tie die in 2016 in New York is gehou­den. Daar ‘hebben de wereld­lei­ders dui­de­lijk hun wil tot uitdruk­king gebracht om zich volle­dig in te zetten ten gunste van de mi­gran­ten en de vluch­te­lingen om hun leven te red­den en hun rechten te be­scher­men door deze verant­woor­de­lijk­heid op wereld­ni­veau samen te delen. Met dat doel hebben de staten zich verplicht voor het einde van 2018 twee wereld­over­een­komsten (Global Compacts) op te stellen en goed te keuren, één gewijd aan vluch­te­lingen en één be­tref­fen­de de mi­gran­ten.’

De paus vraagt om de concrete maat­regelen die hij in de vier werkwoor­den tot uitdruk­king heeft gebracht waar moge­lijk te delen ‘met allen die op poli­tiek en maat­schap­pe­lijk vlak werk­zaam zijn en betrokken zijn – of erin geïn­te­res­seerd zijn hieraan deel te nemen – bij het proces dat zal lei­den tot de goed­keu­ring van de twee wereld­over­een­komsten.’

 

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 12 januari 2021Webinar encycliek Fratelli Tutti
vrijdag, 18 december 2020Geld over deze jaarwisseling?
dinsdag, 17 november 2020Mgr. Hendriks spreekt bij Europe Must Act
vrijdag, 30 oktober 2020Vierde Werelddag van de Armen
zaterdag, 26 september 2020Dag van de Caritas - bezielingsdag afgelast
donderdag, 25 juni 2020Reportage Corine van der Loos over Caritas Video
vrijdag, 19 juni 2020Pausboodschap Werelddag Migrant en Vluchteling
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
zaterdag, 28 december 2019Paus over Wereldvredesdag
woensdag, 13 november 2019Besturenmiddag Caritasinstellingen
vrijdag, 8 november 2019Kerk presenteert armoederapport
maandag, 28 oktober 2019Herdenkingswake voor omgekomen vluchtelingen
vrijdag, 18 oktober 2019Bisdominitiatieven voor migranten en vluchtelingen Video
maandag, 8 april 2019“Overal zijn kansen voor caritas”
dinsdag, 2 april 2019Kardinaal spreekt diaconale vrijwilligers toe
donderdag, 7 februari 2019Inspiratiedag ‘Caritas beweegt’
woensdag, 14 november 2018Boodschap Werelddag van de Armen
woensdag, 24 oktober 2018Pelgrimstocht Vastenactie 2019
dinsdag, 25 september 2018Caritas bezielingsdagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose