Bisdom Haarlem-Amsterdam
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Werelddag van de migranten en vluchtelingen

Boodschap van paus Franciscus

gepubliceerd: donderdag, 11 januari 2018
foto: Jeffrey Bruno / Aleteia
Werelddag van de migranten en vluchtelingen

In zijn boodschap voor de Werelddag van de migranten en vluchtelingen roept paus Franciscus opnieuw op tot aandacht voor deze kwetsbare groepen. De paus vraagt migranten en vluchtelingen op te nemen, te beschermen, te steunen en te laten integreren en doet daarbij een beroep op de wereldleiders.

De Werelddag van de migranten en vluchte­lin­gen wordt door de Rooms-Katholieke Kerk dit jaar gevierd op zondag 14 januari.

Paus Franciscus wijst er in zijn boodschap op ‘dat iedere vreemdeling die op onze deur klopt een gelegenheid biedt om Jezus Christus te ontmoeten’. ‘De Kerk is bereid het voortouw te nemen overeenkomstig haar pastorale tra­di­tie’, schrijft de paus ‘maar om de gewenste resultaten te bereiken is de bijdrage van de politieke gemeenschap en van de burger­maat­schappij, ieder overeenkomstig de eigen verant­woorde­lijkheden, onmisbaar’.

Twee wereld­overeen­komsten in 2018

Hij werkt in zijn boodschap de vier werkwoorden opnemen, beschermen, steunen en integreren verder uit en herinnert politieke leiders aan de top­confe­rentie die in 2016 in New York is gehouden. Daar ‘hebben de wereldleiders duidelijk hun wil tot uitdrukking gebracht om zich volledig in te zetten ten gunste van de migranten en de vluchtelingen om hun leven te redden en hun rechten te beschermen door deze verant­woorde­lijkheid op wereldniveau samen te delen. Met dat doel hebben de staten zich verplicht voor het einde van 2018 twee wereld­overeen­komsten (Global Compacts) op te stellen en goed te keuren, één gewijd aan vluchtelingen en één betreffende de migranten.’

De paus vraagt om de concrete maatregelen die hij in de vier werkwoorden tot uitdrukking heeft gebracht waar mogelijk te delen ‘met allen die op politiek en maat­schappelijk vlak werkzaam zijn en betrokken zijn – of erin geïnteresseerd zijn hieraan deel te nemen – bij het proces dat zal leiden tot de goedkeuring van de twee wereld­overeen­komsten.’

 

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 8 november 2017Eerste Werelddag van de armenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose