Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Werelddag van de migranten en vluchtelingen

Boodschap van paus Franciscus

gepubliceerd: donderdag, 11 januari 2018
foto: Jeffrey Bruno / Aleteia
Werelddag van de migranten en vluchtelingen

In zijn bood­schap voor de Wereld­dag van de mi­gran­ten en vluch­te­lingen roept paus Fran­cis­cus opnieuw op tot aan­dacht voor deze kwets­ba­re groepen. De paus vraagt mi­gran­ten en vluch­te­lingen op te nemen, te be­scher­men, te steunen en te laten integreren en doet daarbij een beroep op de wereld­lei­ders.

De Wereld­dag van de mi­gran­ten en vluchte­lin­gen wordt door de Rooms-Katho­lie­ke Kerk dit jaar gevierd op zon­dag 14 januari.

Paus Fran­cis­cus wijst er in zijn bood­schap op ‘dat iedere vreem­de­ling die op onze deur klopt een gelegen­heid biedt om Jezus Christus te ont­moe­ten’. ‘De Kerk is bereid het voor­touw te nemen over­een­koms­tig haar pas­to­rale tra­di­tie’, schrijft de paus ‘maar om de gewenste re­sul­taten te bereiken is de bijdrage van de poli­tieke ge­meen­schap en van de bur­ger­maat­schap­pij, ieder over­een­koms­tig de eigen verant­woor­de­lijk­he­den, onmis­baar’.

Twee wereld­over­een­komsten in 2018

Hij werkt in zijn bood­schap de vier werk­woor­den opnemen, be­scher­men, steunen en integreren ver­der uit en herinnert poli­tieke lei­ders aan de top­con­fe­ren­tie die in 2016 in New York is gehou­den. Daar ‘hebben de wereld­lei­ders dui­de­lijk hun wil tot uitdruk­king gebracht om zich volle­dig in te zetten ten gunste van de mi­gran­ten en de vluch­te­lingen om hun leven te red­den en hun rechten te be­scher­men door deze verant­woor­de­lijk­heid op wereld­ni­veau samen te delen. Met dat doel hebben de staten zich verplicht voor het einde van 2018 twee wereld­over­een­komsten (Global Compacts) op te stellen en goed te keuren, één gewijd aan vluch­te­lingen en één be­tref­fen­de de mi­gran­ten.’

De paus vraagt om de concrete maat­regelen die hij in de vier werk­woor­den tot uitdruk­king heeft gebracht waar moge­lijk te delen ‘met allen die op poli­tiek en maat­schap­pe­lijk vlak werk­zaam zijn en betrokken zijn – of erin geïn­te­res­seerd zijn hieraan deel te nemen – bij het proces dat zal lei­den tot de goed­keu­ring van de twee wereld­over­een­komsten.’

 

(bron: rkkerk.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose