Bisdom Haarlem-Amsterdam












Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Werelddag van de migranten en vluchtelingen

Boodschap van paus Franciscus

gepubliceerd: donderdag, 11 januari 2018
foto: Jeffrey Bruno / Aleteia
Werelddag van de migranten en vluchtelingen

In zijn bood­schap voor de Wereld­dag van de mi­gran­ten en vluch­te­lingen roept paus Fran­cis­cus opnieuw op tot aan­dacht voor deze kwets­ba­re groepen. De paus vraagt mi­gran­ten en vluch­te­lingen op te nemen, te be­scher­men, te steunen en te laten integreren en doet daarbij een beroep op de wereld­lei­ders.

De Wereld­dag van de mi­gran­ten en vluchte­lin­gen wordt door de Rooms-Katho­lie­ke Kerk dit jaar gevierd op zon­dag 14 januari.

Paus Fran­cis­cus wijst er in zijn bood­schap op ‘dat iedere vreem­de­ling die op onze deur klopt een gelegen­heid biedt om Jezus Christus te ontmoeten’. ‘De Kerk is bereid het voor­touw te nemen over­een­koms­tig haar pas­to­rale tra­di­tie’, schrijft de paus ‘maar om de gewenste re­sul­taten te bereiken is de bijdrage van de poli­tieke ge­meen­schap en van de burger­maat­schap­pij, ieder over­een­koms­tig de eigen verant­woor­de­lijk­he­den, onmis­baar’.

Twee wereld­over­een­komsten in 2018

Hij werkt in zijn bood­schap de vier werkwoor­den opnemen, be­scher­men, steunen en integreren verder uit en herinnert poli­tieke leiders aan de top­con­fe­ren­tie die in 2016 in New York is gehou­den. Daar ‘hebben de wereld­lei­ders dui­de­lijk hun wil tot uitdruk­king gebracht om zich volle­dig in te zetten ten gunste van de mi­gran­ten en de vluch­te­lingen om hun leven te red­den en hun rechten te be­scher­men door deze verant­woor­de­lijk­heid op wereld­ni­veau samen te delen. Met dat doel hebben de staten zich verplicht voor het einde van 2018 twee wereld­over­een­komsten (Global Compacts) op te stellen en goed te keuren, één gewijd aan vluch­te­lingen en één be­tref­fen­de de mi­gran­ten.’

De paus vraagt om de concrete maat­regelen die hij in de vier werkwoor­den tot uitdruk­king heeft gebracht waar moge­lijk te delen ‘met allen die op poli­tiek en maat­schap­pe­lijk vlak werk­zaam zijn en betrokken zijn – of erin geïn­te­res­seerd zijn hieraan deel te nemen – bij het proces dat zal lei­den tot de goed­keu­ring van de twee wereld­over­een­komsten.’

 

(bron: rkkerk.nl)



Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 28 december 2019Paus over Wereldvredesdag
woensdag, 13 november 2019Besturenmiddag Caritasinstellingen
vrijdag, 8 november 2019Kerk presenteert armoederapport
maandag, 28 oktober 2019Herdenkingswake voor omgekomen vluchtelingen
vrijdag, 18 oktober 2019Bisdominitiatieven voor migranten en vluchtelingen Video
maandag, 8 april 2019“Overal zijn kansen voor caritas”
dinsdag, 2 april 2019Kardinaal spreekt diaconale vrijwilligers toe
donderdag, 7 februari 2019Inspiratiedag ‘Caritas beweegt’
woensdag, 14 november 2018Boodschap Werelddag van de Armen
woensdag, 24 oktober 2018Pelgrimstocht Vastenactie 2019
dinsdag, 25 september 2018Caritas bezielingsdag
dinsdag, 27 maart 2018Dag van de Caritas - Armoede
woensdag, 8 november 2017Eerste Werelddag van de armen



Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose