Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Martelaren van onze tijd herdacht

Christenvervolging wordt steeds heviger

gepubliceerd: woensdag, 12 april 2017
foto: Ilona Budzbon
Martelaren van onze tijd herdacht

Op vrij­dag­avond 7 april vond in de Sint Nicolaas­basiliek te Am­ster­dam de Avond van de Mar­te­la­ren plaats. Op deze avond wor­den de vele mar­te­la­ren her­dacht die het afgelopen jaar zijn vermoord om hun christen-zijn zon­der dat ze geweld hebben gebruikt. De avond die jaar­lijks wordt geor­ga­ni­seerd door Kerk in Nood is intussen een goede traditie gewor­den. Dit jaar trok de bij­een­komst maar liefst zeven bis­schop­pen en vele deel­ne­mers.

Stockholm

De avond begon om 18.30 uur met de Heilige Mis, met als hoofd­cele­brant mgr. Jozef Punt. De homilie werd gehou­den door Mgr. Hendriks en is na te lezen op zijn web­si­te. Tijdens de Mis werd onder meer gebe­den voor de slacht­of­fers van de ter­ro­ris­tische aan­slag in Stockholm op die­zelfde dag en voor alle slacht­of­fers van aan­slagen.

Ge­tui­ge­nissen

Na de Mis werd de kruis­weg gebe­den, afgewisseld met ge­tui­ge­nissen over vier ter­ro­ris­tische aan­slagen tegen chris­te­nen gericht: zuster Clara Agano, een hoofd van een school, die werd vermoord, de pries­ter Jacques Hamel uit de omge­ving van Rouen, die aan het eind van de Mis werd afgeslacht door twee ter­ro­ris­ten, Sabah Wadie uit Egypte, een Koptische christen die samen met vele anderen door een bomaasn­slag op een kerk in Caïro wer­den gedood en tenslotte de zusters van Moeder Teresa (Mis­sio­na­rissen van de Naasten­liefde) uit Jemen, die voor een soort bejaar­denhuis zorg­den en met een inval van Isis te maken kregen. Vier van de vijf zusters wer­den vermoord, samen met een aantal leken-mede­wer­kers; de pries­ter werd ont­voerd en is nog steeds in gevangen­schap. Zomaar vier voor­beel­den van mar­te­la­ren van onze tijd.

Een lichtje...

Na ieder ge­tui­ge­nis kon­den de vele aanwe­zige gelo­vi­gen een lichtje opsteken om de mar­te­la­ren te gedenken. Kar­di­naal Adrianus Simonis was aanwe­zig, evenals de Apos­to­lisch Nuntius Mgr. Aldo Cavalli, de voor­zit­ter van de bis­schop­pen­confe­rentie, Mgr. Johannes van den Hende, Mgr. Rob Mutsaerts en Mgr. Herman Woorts.

(foto­se­rie door Ilona Budzbon / Kerk in Nood)


Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 25 februari 2024Avond van de Martelaren
vrijdag, 23 februari 2024Avond van de Martelaren
zaterdag, 1 april 2023Avond van de Martelaren
dinsdag, 28 maart 2023Avond van de Martelaren
dinsdag, 18 februari 2020Avond van de Martelaren Video
zaterdag, 13 april 2019Indrukwekkende Avond van de Martelaren
woensdag, 28 maart 2018Indrukwekkende Avond van de Martelaren Audio
maandag, 21 maart 2016Martelaren van deze tijd
zondag, 29 maart 2015Indrukwekkende Avond van de Martelaren
zaterdag, 19 april 2014Prachtige foto’s Avond van de Martelaren
donderdag, 21 maart 2013Symposium b.g.v. Avond van de Martelaren
woensdag, 4 april 2012Aandacht voor een vergeten groep
donderdag, 24 maart 2011Avond van de Martelaren 2011Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose