Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier jongerenbedevaart naar Rome

Berichten over de jon­ge­ren­bede­vaart naar Rome van zon­dag 26 april t/m zater­dag 2 mei 2020.
Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
nieuws - maandag, 3 februari 2020
De Neder­landse bis­schop­pen or­ga­ni­se­ren van zon­dag 26 april t/m zater­dag 2 mei 2020 een unieke jon­ge­ren­bede­vaart naar Rome. Pries­ters en diakens uit de Neder­landse bis­dom­men die Rome goed kennen be­ge­lei­den de reis. Diaken Rob Polet is een van hen. In deze video ver­telt hij waarom Rome zo’n bij­zon­dere bestem­ming is.
Informatieavond jongerenbedevaart Rome Video
Donderdag 19 december - 19.30 uur - Nicolaasbasiliek Amsterdam
nieuws - dinsdag, 19 november 2019
Het SRKK (JongKatho­liek) or­ga­ni­seert in samen­wer­king met het Huis voor de Pelgrim een Jon­ge­ren­bede­vaart naar Rome van 26 april tot en met 2 mei 2020. De hulp­bis­schoppen mgr. Woorts en mgr. Mutsaerts gaan mee op tocht.
Jongeren op bedevaart naar Rome
Meivakantie 2020
nieuws - dinsdag, 22 oktober 2019
Vele wegen lei­den naar Rome. Mis­schien ben je al eens in Rome ge­weest. Maar heb je ook al een bede­vaart gemaakt naar deze wereld­stad? Die kans krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 or­ga­ni­seert Jong­Katho­liek in samen­wer­king met het ‘Huis voor de Pelgrim’ een Jon­ge­ren­bede­vaart naar Rome.
Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart Rome Fotoreportage
Zondag 26 april t/m zaterdag 2 mei 2020
nieuws - woensdag, 25 september 2019
De Neder­landse bis­schop­pen organi­seren in het voor­jaar 2020 een jonge­ren­bede­vaart naar Rome. Via de bis­dommen is hierover een brief ge­stuurd aan de pas­to­rale teams van pa­ro­chies. De teams wordt gevraagd om na te denken over de moge­lijk­heden om deze reis onder de aan­dacht te brengen van jon­ge­ren.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose