Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Jongeren op bedevaart naar Rome

Meivakantie 2020

gepubliceerd: dinsdag, 22 oktober 2019

Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je al eens in Rome geweest. Maar heb je ook al een bede­vaart gemaakt naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 or­ga­ni­seert Jong­Katho­liek in samen­wer­king met het ‘Huis voor de Pelgrim’ een Jon­ge­ren­bede­vaart naar Rome.

De hulp­bis­schoppen Mgr. Woorts en Mgr. Mutsaerts gaan mee op reis. In Rome word je begeleid door een aantal Neder­landse priesters en diakens die de stad goed kennen.

Wat kun je ver­wach­ten?

Op zon­dag 26 april vertrek je met het vliegtuig. Samen bezoeken we de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de eerste leer­lin­gen van Jezus. Tijdens de bede­vaart denken we na over hoe wij (kunnen groeien in het) volgeling van Jezus zijn. Elke dag vieren we de Heilige Mis op een bij­zon­dere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Maria­kerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met paus Fran­cis­cus op het St. Pieters­plein. Je over­nacht in het klooster van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas.

Details

wanneer: 26 april t/m 2 mei 2020
voor wie: Maximaal aantal deel­ne­mers: 100 jon­ge­ren tussen de 18 t/m 28 jaar
prijs: € 439,- (tot 31 decem­ber 2019, daarna zal de prijs hoger liggen!)
or­ga­ni­sa­tie: Jong Katho­liek en Huis voor de Pelgrim
contact: Huis voor de Pelgrim, 043-3215715, info@huisvoordepelgrim.nl
Diaken Rob Polet, r.polet@nicolaas-pa­ro­chie.nl
Jong Bisdom Haarlem-Amster­dam, info@jong­bis­domhaarlem.nl
inschrijving: Via de inschrijf­pa­gina van Huis voor de Pelgrim
promotie: Begin novem­ber verschijnt het promotie­ma­te­riaal in de pa­ro­chies

Te voet en OV

Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het open­baar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede vanwege het ‘stevige’ pro­gram­ma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zater­dag 2 mei reis je per vliegtuig terug naar Neder­land.

Ga mee met jon­ge­ren vanuit Bisdom Haarlem-Amster­dam

Tijdens deze pelgrimage zullen jon­ge­ren uit ons bisdom op ver­schil­lende momenten met elkaar samen reizen en thema's met elkaar bespreken onder be­ge­lei­ding van diaken Rob Polet. Wil je nu al meer weten over de bede­vaart neem contact op met Rob via onderstaande gegevens of benader het jon­ge­ren­pas­to­raat Jong Bisdom Haarlem-Amster­dam.

In­for­ma­tie­avond

Donder­dag­avond 19 decem­ber zullen Rob Polet en Jong bisdom Haarlem-Amster­dam een inte­res­sante in­for­ma­tie­bij­een­komst or­ga­ni­se­ren voor jon­ge­ren uit ons bisdom. Rob is zelf een echte Rome-kenner en wil zijn ervaringen van eerdere bezoeken graag met jullie delen. Daar­naast kun jij ook al je vragen kwijt aan Rob die je hebt over de reis of de stad.

 

Jongerenbedevaart Rome Meivakantie 2020Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 3 februari 2020Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
dinsdag, 19 november 2019Informatieavond jongerenbedevaart Rome Video
woensdag, 6 november 2019Ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nl
woensdag, 6 november 2019Jongerencollecte
donderdag, 17 oktober 2019Encycliekreeks - Laborem Exercens
woensdag, 25 september 2019Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart Rome Fotoreportage
vrijdag, 20 september 2019The Missionary School is begonnen!
donderdag, 5 september 2019Jongerenplatform zoekt versterking
dinsdag, 27 augustus 2019The Missionary School van start!
woensdag, 26 juni 2019Thema WJD 2022 bekendgemaakt Video
woensdag, 22 mei 2019Tienerkamp BreakOut Fotoreportage
woensdag, 15 mei 2019Verslag Laudato sií -avonden Fotoreportage
maandag, 29 april 2019Website Themissionaryschool.nl
donderdag, 25 april 2019Generation start-up
woensdag, 17 april 2019Wereldjongerendag Heemskerk Fotoreportage
dinsdag, 26 maart 2019Jongerenavonden encycliek Laudato Sií
maandag, 11 maart 2019The Missionary School
vrijdag, 8 maart 2019The Missionary School
donderdag, 7 maart 2019Wat leer jij in The Missionary School?Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose