Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Nieuwjaarsreceptie

NieuwjaarsreceptieVer­za­me­ling foto­se­ries die zijn gemaakt tij­dens de jaar­lijkse nieuw­jaars­re­cep­ties.
Feestelijke nieuwjaarsreceptie Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 13 januari 2024
Vrij­dag 12 januari was weer de nieuw­jaars­re­cep­tie van ons bisdom en het Militair Or­di­na­ri­aat. Net als voor­gaande jaren werd eerst een Choral Evensong gehou­den in de Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam en ver­vol­gens vond in het naast­ge­le­gen hotel Barbizon Palace de receptie plaats.
Feestelijke Nieuwjaarsreceptie Fotoreportage
Voorafgegaan door Evensong in de Nicolaasbasiliek Amsterdam
nieuws - zaterdag, 14 januari 2023
De tra­di­tio­nele nieuw­jaars­re­cep­tie van ons bisdom vond vrij­dag 13 januari plaats naast de Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam. Het was een ge­za­men­lijke receptie voor Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en het Militair Or­di­na­ri­aat.. Voor­af­gaand was er een Evensong in de basiliek.
Fotoserie nieuwjaarsreceptie Fotoreportage
nieuws - vrijdag, 10 januari 2020
Een prach­tige Choral Evensong in een volle­dig gevulde Nicolaas­basi­liek ging vrij­dag 10 januari 2020 vooraf aan een gezellige, drukke nieuw­jaars­re­cep­tie in het naast­ge­le­gen hotel Barbizon Palace.
Feestelijke nieuwjaarsreceptie Fotoreportage
nieuws - zondag, 13 januari 2019
Onge­twij­feld mede van­wege de aan­vaar­ding door Mgr. Hendriks van het ambt van coad­ju­tor had de jaar­lijkse nieuw­jaars­re­cep­tie een fees­te­lijk tintje en waren velen naar Amster­dam geko­men om de bis­schop­pen te fe­li­ci­te­ren en het beste te wensen voor het nieuwe jaar.
Mgr. Hendriks aanvaardt coadjutorschap Fotoreportage
Indrukwekkende Evensong
nieuws - zaterdag, 12 januari 2019
De Basiliek van de Heilige Nicolaas tegen­over het Centraal Station in Am­ster­dam was dubbel te klein: ener­zijds voor de mensen die naar de Evensong kwamen, ander­zijds voor het gewel­dige koor die de Evensong uit­voerde. Aan het begin van de plech­tig­heid aanvaardde Mgr. Hendriks het coad­ju­tor­schap en is hij officiëel geen hulp­bis­schop meer, noch titulair bis­schop van Arsacal.
Nieuwjaarsreceptie druk bezocht Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 6 januari 2018
De tra­di­tio­nele nieuw­jaars­re­cep­tie van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en het Militair Or­di­na­ri­aat in Neder­land, werd ook dit jaar weer druk bezocht. Velen wisten op de eerste vrij­dag van het nieuwe jaar de weg naar de bis­schop­pen te vin­den, die dit jaar mede op verzoek van het Militair Or­di­na­ri­aat, als locatie had­den gekozen voor de Olofs­ka­pel in Am­ster­dam.
Geslaagde nieuwjaarsreceptie-nieuwe-stijl Fotoreportage
Met uitgebreide fotoserie!
nieuws - zaterdag, 7 januari 2017
De jaar­lijkse nieuw­jaars­re­cep­tie is dit jaar in een iets aan­ge­paste vorm gegoten. De gasten kwamen binnen in de van nieuwe licht­armaturen voor­ziene en daardoor prach­tig verlichte ka­the­draal en wer­den daar ont­van­gen door de drie bis­schop­pen en de vica­ris-generaal.
Drukbezochte nieuwjaarsreceptie in nieuw bisschopshuis Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 9 januari 2016
Op vrij­dag 8 januari 2016 was de tra­di­tio­nele nieuw­jaars­re­cep­tie van de bis­schop. Deze vond dit jaar voor het eerst plaats in de pastorie van de ka­the­drale basiliek Sint Bavo, die bin­nen­kort het bis­schops­huis wordt. Gelukkig wist (vrijwel) ie­der­een de weg naar de Leidse­vaart goed te vin­den en was de receptie weer zeker zo druk als andere jaren.
Foto’s van drukbezochte nieuwjaarsreceptie Fotoreportage
Vrijdagavond 9 januari 2015 in het bisschopshuis
nieuws - maandag, 12 januari 2015
De tra­di­tio­nele nieuw­jaars­re­cep­tie mocht zich vrij­dag­avond 9 januari 2015 verheugen op grote belang­stel­ling. Bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. Jozef Punt, de hulp­bis­schop, Mgr. Jan Hendriks en de emeritus hulp­bis­schop, Mgr. Jan van Burg­ste­den begroetten drie uur lang de hon­der­den gasten.
Veel belangstelling voor nieuwjaarsreceptie Fotoreportage
nieuws - maandag, 13 januari 2014
In een over­vol bis­schops­huis hebben de bis­schop­pen afgelopen vrij­dag de nieuw­jaars­wensen in ont­vangst geno­men. Naast zeer veel gelo­vi­gen uit het eigen bisdom, waren ook veel mili­tai­ren van­wege het leger­bisdom aanwe­zig, alsmede vertegen­woor­digers van de bur­ger­lijke over­heid en het Ko­nin­klijk Huis.
Beelden van de Nieuwjaarsreceptie Fotoreportage
nieuws - donderdag, 17 januari 2013
De tra­di­tio­nele nieuw­jaars­re­cep­tie in het bis­schops­huis, vorige week vrij­dag, trok weer veel mensen die de Bis­schop, hulp­bis­schop mgr. Hendriks, emeritus-hulp­bis­schop mgr. Van Burg­ste­den en vica­ris-generaal mgr. De Groot een Zalig Nieuw­jaar kwamen wensen.
Foto’s van de nieuwjaarsborrel Fotoreportage
nieuws - donderdag, 3 februari 2011
Tijdens de nieuw­jaars­re­cep­tie van 7 januari in het bisdomhuis is een fotoreportage gemaakt.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose