Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Gezinssynode

Van zon­dag 5 t/m zon­dag 19 ok­to­ber 2014 vond in Rome de Derde Bui­ten­ge­wone Algemene Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode plaats met als thema “De pas­to­rale uit­dagingen van het gezin in de context van de evangeli­sa­tie”. Van 4 t/m 25 ok­to­ber 2015 volgt de Gewone Bis­schop­pen­synode met als thema ‘De roe­ping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld’.


Paus onderstreept in Exhortatie de vreugde van de liefde
nieuws - vrijdag, 8 april 2016
Vandaag is in het Vaticaan de postsynodale exhortatie Amoris laetitia van paus Franciscus gepresenteerd. Deze exhortatie is door de paus geschreven naar aanleiding van de Buitengewone Bisschoppensynode in 2014 en de daaropvolgende Gewone Bisschoppensynode in 2015.
Amoris Laetitia: Gods barmhartigheid voor huwelijk en gezin
Nieuwe Exhortatie van paus Franciscus verschenen
nieuws - vrijdag, 8 april 2016
Op vrijdag 8 april is het pauselijk document verschenen dat geschreven is naar aanleiding van de laatste bisschoppen­synodes over huwelijk en gezin: de postsynodale apostolische exhortatie Amoris Laetitia, gedateerd op 19 maart van dit jaar.
Gezinssynode afgesloten
nieuws - zondag, 25 oktober 2015
De Gezinssynode is afgesloten en in zeer korte tijd is een eind­verslag gereed gekomen dat in al zijn onder­delen op twee­derde­meerder­heid van de stemmen van de synode­vaders kon rekenen. Het document wordt aange­boden aan de paus en - anders dan eerder was gezegd - bestaat nu het vermoeden dat er wellicht toch een pauselijke aposto­lische exhor­tatie over huwelijk en gezin zal komen.
Laatste week Gezinssynode
Thema: De missie van het gezin vandaag
nieuws - woensdag, 21 oktober 2015
Zondag 18 oktober gaat de laatste week in van de Algemene Gewone Vergadering van de Bisschoppen­synode die van 4 tot 25 oktober in Rome wordt gehouden. In deze laatste week buigen de deel­nemers zich in de Circoli Minori (de afzonder­lijke werk­groepen) over het derde deel van het Instrumentum laboris: ‘De missie van het gezin vandaag’.
Toespraak Neocatechumenale Weg op Gezinssynode
Door echtpaar Massimo en Patrizia Paloni
nieuws - dinsdag, 20 oktober 2015
Afgelopen donderdag 15 oktober heeft het uit Nederland afkom­stige echt­paar Massimo en Patrizia Paloni, de gelegen­heid gehad om een korte toespraak te houden in de Synodale Verga­de­ring van de Synode voor het Gezin, dat op 4 oktober in het Vaticaan van start is gegaan.
Eerste week synode
Luisteren naar de uitdagingen voor gezinnen
nieuws - dinsdag, 13 oktober 2015
De eerste week van de Algemene Gewone Vergadering van de Bisschoppensynode die van 4 tot 25 oktober in Rome wordt gehouden, zit er op. In deze eerste week was het subthema ‘Luisteren naar de uitdagingen voor gezinnen’ en dit verwees onder meer terug naar wat tijdens de voorgaande synode in 2014 is besproken. Kardinaal Eijk: “Het was een intensieve maar boeiende week. Ik vind het ook dit keer weer bijzonder dat ik deelnemer mag zijn aan de synode.”
Gezinssynode van start gegaan
‘Roeping en missie van het gezin in Kerk en wereld’
nieuws - maandag, 5 oktober 2015
Zondag 4 oktober 2015 is met een Pontificale Eucharistieviering in de Sint Pieter in Rome de Algemene Gewone Vergadering van de Bisschoppensynode van start gegaan. De synode vergadert over het thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag.’ Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie is kardinaal Eijk afgevaardigd om deel te nemen aan deze synode die tot 25 oktober aanstaande zal duren.
Gezinssynode gaat zondag van start
nieuws - vrijdag, 2 oktober 2015
Zondag gaat in het Vaticaan de gezinssynode van start. Deze duurt van zondag 4 t/m zondag 25 oktober. De Algemene Vergadering van de Bisschoppen Synode gaat over de roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag. De belangrijke bijeenkomst is een vervolg op de synode van eind vorig jaar.
24 Uur van gebed voor de Gezinssynode
Vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober 2015 in Heiloo
nieuws - vrijdag, 25 september 2015
Het Heiligdom O.L.V. ter Nood organiseert van vrijdag 2 oktober 15.00 uur tot en met zaterdag 3 oktober 15.00 uur ‘24 Uur van Gebed’ om zegen te vragen over de gezinssynode die op 4 oktober in Rome begint.
Werkdocument gezinssynode 2015 gepresenteerd
nieuws - donderdag, 25 juni 2015
Het werkdocument voor de Algemene Vergadering van de gezins­synode die van 4 tot 25 oktober 2015 in Rome wordt gehouden, is gepresen­teerd. De titel van het Instrumentum Laboris is ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag.’ De presen­tatie vond plaats op dinsdag 23 juni 2015 in het Vaticaan.
Kardinaal Eijk naar Synode Gezin in oktober
nieuws - maandag, 2 februari 2015
Van 4 tot en met 25 oktober 2015 wordt in Rome een Gewone Bisschoppen­synode gehouden met als thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld’. De Nederlandse bisschoppen hebben recent kardinaal Eijk gekozen als hun afgevaar­digde om de synode in oktober bij te wonen.
Vragenlijst Gezinssynode oktober 2015 is uitgezet in parochies
nieuws - vrijdag, 23 januari 2015
Van 4 tot en met 25 oktober 2015 wordt in Rome een Gewone Bisschoppen­synode gehouden met als thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld’. Ter voor­bereiding hebben de bisschoppen­conferenties wereld­wijd een vragen­lijst ontvangen over dit onderwerp. Deze vragen­lijst is voor beant­woording via de bisdommen naar alle dekenaten, vicariaten en parochies in Nederland gestuurd.
Stemresultaten openbaar gemaakt in eindverslag synode
nieuws - maandag, 20 oktober 2014
Zaterdagavond 18 oktober, kort nadat de synodevaders er over hadden gestemd werd het slotverslag van de buitengewone synode over huwelijk en gezin uitgedeeld aan de verzamelde pers. Voorlopig is er alleen een versie in de grondtekst, het Italiaans.
Eerste week gezinssynode
Tweede week synode vooral gesprekken in kleinere groepen
nieuws - vrijdag, 10 oktober 2014
De eerste week van de buitengewone synode over het gezin zit er bijna op. Het weekend is een periode van rust en overdenking. Ook wordt achter de schermen gewerkt aan het verslag van de plenaire sessies die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden. Volgende week gaat het gesprek verder, voornamelijk in kleinere groepen.
Synode over het gezin gaat zondag van start
Zondag 5 t/m zondag 19 oktober 2014 in Rome
nieuws - donderdag, 2 oktober 2014
De Derde Buitengewone Algemene Vergadering van de Bisschoppen­synode gaat zondag 5 oktober 2014 in Rome van start met als thema “De pastorale uitdagingen van het gezin in de context van de evangelisatie”. Voor de Nederlandse Bisschoppen­conferentie neemt de voorzitter, kardinaal Eijk, deel aan de synode.
Dag van gebed voor Synode over het Gezin
Zondag 28 september 2014
nieuws - woensdag, 24 september 2014
Paus Franciscus heeft komende zondag 28 september uitge­roepen tot dag van gebed voor de Derde Buiten­gewone Alge­mene Verga­de­ring van de Bisschop­pen­synode, die zal plaats­vinden van 5 tot 19 oktober in Rome. Thema is “De pastorale uitda­gingen van het gezin in de context van de evangeli­satie”.
Paus Franciscus: Bid mee voor gezinnen wereldwijd
nieuws - dinsdag, 25 februari 2014
In een brief aan gezinnen en families wereldwijd heeft de paus dinsdag 25 februari opgeroepen tot gebed voor twee komende gebeurtenissen waarin het gezin centraal zal staan.
Uitslagen vragenlijst rond huwelijk en gezin naar Rome
nieuws - vrijdag, 7 februari 2014
De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft de antwoorden op de vragenlijst in verband met de Bisschoppensynode over het Gezin, die in oktober 2014 wordt gehouden, vorige week naar Rome gestuurd. De vragen naar de pastorale praktijk rondom gezin en relaties zijn beantwoord door pastorale teams in de parochies.
Bisschoppen sturen vragenlijst voor gezinssynode naar parochies
nieuws - donderdag, 14 november 2013
De Neder­landse Bisschoppen­confe­rentie heeft dinsdag 12 november de vragen­lijst van het Vaticaan besproken naar aan­leiding van de in 2014 te houden synode over het gezin. Besloten is de vragen naar de pastorale praktijk op korte termijn naar de pastorale teams van de parochies te sturen, met het verzoek een beeld te geven van wat er in de parochies speelt met betrekking tot huwelijk en gezin.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose