Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eerste week synode

Luisteren naar de uitdagingen voor gezinnen

gepubliceerd: dinsdag, 13 oktober 2015
De eerste week van de Algemene Gewone Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode die van 4 tot 25 ok­to­ber in Rome wordt gehou­den, zit er op. In deze eerste week was het sub­the­ma ‘Luis­te­ren naar de uit­dagingen voor ge­zin­nen’ en dit verwees onder meer terug naar wat tij­dens de voor­gaande synode in 2014 is be­spro­ken. Kar­di­naal Eijk: “Het was een intensieve maar boeiende week. Ik vind het ook dit keer weer bij­zon­der dat ik deel­ne­mer mag zijn aan de synode.”

GezinssynodeDe deel­ne­mers aan de synode ver­ga­deren in plenaire bij­een­komsten tij­dens de zogeheten Algemene Con­gre­ga­ties, maar ook in kleinere taal­groepen, de Circuli minores. De ko­men­de twee weken buigen zij zich over de laatste twee hoofd­stukken uit het werk­do­cu­ment met de titels ‘Onder­schei­ding van de roe­ping van het gezin’ en ‘De missie van het gezin vandaag’.

Ook de korte bijdragen, de zogeheten interventies, van de deel­ne­mers aan de plenaire bespre­kingen en de inbreng van de des­kun­digen wor­den be­spro­ken. Het alge­meen se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode heeft gevraagd de teksten van de interventies niet te publiceren. Wel wor­den de ver­slagen van het overleg in de taal­groepen ge­pu­bli­ceerd, direct nadat deze de dis­cus­sie over een van de drie delen van het Instru­mentum laboris hebben afgerond en het ver­slag ervan in een plenaire zit­ting is voor­ge­le­zen. Van deze in totaal der­tien Circuli minores, zijn er drie Frans­ta­lig, vier Engels­ta­lig, drie Ita­li­aans­ta­lig, twee Spaans­ta­lig en één Duits­ta­lig.

Ver­vol­gens werkt een com­mis­sie op basis van deze ver­slagen aan een concept­tekst van het slot­do­cu­ment. Deze tekst wordt ver­vol­gens ge­pre­sen­teerd in de laatste Algemene Con­gre­ga­tie, waarna de synode­va­ders hun reactie kunnen geven. Een en ander wordt dan weer ver­werkt in het slot­do­cu­ment dat op zater­dag­och­tend 24 ok­to­ber tij­dens de Algemene Con­gre­ga­tie zal wor­den voor­ge­le­zen. Tijdens de laatste Algemene Con­gre­ga­tie op zater­dag­mid­dag 24 ok­to­ber zal wor­den gestemd over het slot­do­cu­ment; daarbij kunnen de synode­va­ders bij elk van de artikelen van het do­cu­ment aan­ge­ven of ze het ermee eens zijn of niet (placet of non placet).

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 30 november 2023Nederlandse vertaling slottekst synode
woensdag, 22 augustus 2018Wereldgezinsdagen Dublin geopend Video
vrijdag, 8 april 2016Paus onderstreept in Exhortatie de vreugde van de liefde
vrijdag, 8 april 2016Amoris Laetitia: Gods barmhartigheid voor huwelijk en gezin
zondag, 25 oktober 2015Gezinssynode afgesloten
woensdag, 21 oktober 2015Laatste week Gezinssynode
dinsdag, 20 oktober 2015Toespraak Neocatechumenale Weg op Gezinssynode
maandag, 5 oktober 2015Gezinssynode van start gegaan
vrijdag, 2 oktober 2015Gezinssynode gaat zondag van start
vrijdag, 25 september 201524 Uur van gebed voor de Gezinssynode
donderdag, 25 juni 2015Werkdocument gezinssynode 2015 gepresenteerd
maandag, 2 februari 2015Kardinaal Eijk naar Synode Gezin in oktober
vrijdag, 23 januari 2015Vragenlijst Gezinssynode oktober 2015 is uitgezet in parochies
maandag, 20 oktober 2014Stemresultaten openbaar gemaakt in eindverslag synode
vrijdag, 10 oktober 2014Eerste week gezinssynode
donderdag, 2 oktober 2014Synode over het gezin gaat zondag van start
woensdag, 24 september 2014Dag van gebed voor Synode over het Gezin
dinsdag, 25 februari 2014Paus Franciscus: Bid mee voor gezinnen wereldwijd
vrijdag, 7 februari 2014Uitslagen vragenlijst rond huwelijk en gezin naar Rome
donderdag, 14 november 2013Bisschoppen sturen vragenlijst voor gezinssynode naar parochiesBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose