Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Corona

CoronavirusVerzamelde berichten rondom de uitbraak van het coronavirus. Op vrijdag 28 februari zijn maatregelen aangekondigd om verspreiding van het virus tegen te gaan en op vrijdag 13 maart werden ze verder aangescherpt. Zie voor de toepassing van de maatregelen ook de website van Mgr. J. Hendriks.


Maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd
nieuws - woensdag, 13 januari 2021
De verlenging van de lockdown door het kabinet tot en met 9 februari heeft geen consequenties voor de coronamaatregelen die al in de Rooms-Katholieke Kerk gelden. Dat laat het secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie woensdag 13 januari weten.
Live vanuit de kathedraal
info - maandag, 11 januari 2021
Hier zijn de vieringen vanuit de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem live te volgen via YouTube. Vieringen die live zijn gestreamd kunnen bovendien als ‘Uitzending gemist’ (nogmaals) worden bekeken.
Geen publieke vieringen op Kerstavond
In Rooms-Katholieke kerken
nieuws - woensdag, 16 december 2020
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden.
Nog geen wijzingen R.-K. Kerk
Na persconferentie kabinet op 8 december
nieuws - woensdag, 9 december 2020
De persconferentie van het kabinet op dinsdag 8 december schetste een sober beeld voor Kerstmis. De cijfers met betrekking tot Covid-19 zijn momenteel nog dermate ongunstig, dat de overheid geen versoepeling van maatregelen heeft aangekondigd. Met de ongunstige cijfers in gedachten blijft voor de R.-K. Kerk de situatie voor nu ook ongewijzigd.
Vaccineren tegen Covid-19
Wat zegt de katholieke leer?
nieuws - dinsdag, 8 december 2020
Nu de ontwikkeling van verschillende vaccins tegen Covid-19 vordert, nemen de vragen rond wel of niet laten vaccineren toe. Deze vragen worden ook gesteld aan de bisschoppenconferentie. Kardinaal Eijk, referent voor medische ethiek namens de conferentie, beantwoordt een aantal van de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Belangrijke vraag is of de referent katholieken aanraadt zich te laten vaccineren.
Veelgestelde vragen over Kerstmis
Antwoorden vanuit het bisdom
nieuws - donderdag, 26 november 2020
Met Kerstmis in het vooruitzicht zijn veel parochies volop bezig met de voorbereidingen om tijdens de feestdagen zo veilig en tegelijk zo waardig mogelijk te kunnen vieren. Dit levert een aantal vragen op in relatie tot het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. De antwoorden worden hieronder gegeven.
Vragen na persconferentie 17 november
nieuws - woensdag, 18 november 2020
Premier Rutte en minister De Jonge gaven dinsdag 17 november een persconferentie waarin een aantal aanpassingen van de maatregelen tegen Covid-19 werd aangekondigd. Over het algemeen hebben deze aanpassingen geen grote gevolgen voor het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ zoals dat in de R.-K. Kerk gehanteerd wordt. Toch zijn er enkele veelgestelde vragen die hieronder worden beantwoord.
Woorden van hoop en troost
Eerste in wekelijkse serie video’s van Raad van Kerken
nieuws - woensdag, 4 november 2020
Nu de tweede golf van Covid-19 een feit is en velen naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, wil de Raad van Kerken een helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zendt de Raad vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur ‘Woorden van Hoop en Troost’ uit in korte filmpjes. Woensdagavond 4 november spreekt mgr. J. van den Hende als eerste.
Coronamaatregelen R.-K. Kerk blijven onverminderd van kracht
Na persconferentie kabinet van 3 november
nieuws - woensdag, 4 november 2020
De persconferentie die het kabinet op dinsdag 3 november heeft gehouden over de maatregelen in verband met Covid-19, geeft geen aanleiding tot wijzigingen voor de R.-K. Kerk. De bestaande maatregelen blijven onverminderd van kracht.
Kerk in coronatijd
Podcast van Mgr. Hendriks op Katholiekleven.nl
nieuws - zondag, 18 oktober 2020
In deze podcast gaat Katholiekleven.nl in gesprek met Mgr. Hendriks. Hoe ervaart hij als bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam deze coronatijd? Mgr. Hendriks vertelt onder meer over een corona-uitbraak in het seminarie en in het verpleeghuis waar zijn moeder woont. “Veel mensen lijden onder deze crisis.”
Nieuwe maatregelen i.v.m. corona
nieuws - donderdag, 15 oktober 2020
De ontwikkeling van Covid-19 in Nederland noopt ook onze parochies tot het nemen van vergaande maatregelen. De afgelopen weken was er nog enige hoop op maatwerk, maar de snel veranderende situatie alsmede het feit dat ook de Nederlandse overheid buiten de kerken sinds afgelopen dinsdag geen uitzonderingen meer toestaat op de maximale groepsgrootte van 30 personen maken dat de komende weken dit aantal bepalend zal zijn voor onze liturgische vieringen.
Woord van bemoediging van de bisschoppen
nieuws - woensdag, 14 oktober 2020
In opdracht van de website Katholiek Leven is een video gemaakt waarin de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging spreken in deze tijd van aangescherpte coronamaatregelen.
Aanpassing corona-maatregelen
nieuws - zaterdag, 10 oktober 2020
Vanuit het secretariaat van de R.-K. Kerkprovincie bereikt ons het volgende bericht. Wat betekent dit?
Bericht naar aanleiding van gesprek met minister
nieuws - dinsdag, 6 oktober 2020
Maandag 5 oktober heeft minister Grapperhaus gesproken met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk houdt dit advies tegen het licht van haar eerdere maatregelen en komt later deze week met een vertaling naar de parochies.
Dringend advies Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
nieuws - zaterdag, 3 oktober 2020
Vrijdagavond 2 oktober ontvingen verschillende parochies in Amsterdam een brief van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland waarin aan alle gebedshuizen in de regio het dringende advies werd gegeven om de groepsgrootte te beper­ken tot 30 personen per ruimte. Dit aantal werd genoemd tijdens de persconferentie van de landelijke overheid op 28 september jl. waarbij werd opgemerkt dat dit niet gold voor kerken, als gevolg van de vrijheid van godsdienst zoals opgenomen in de Grondwet.
Update corona-maatregelen
Persconferentie 28 september
nieuws - donderdag, 1 oktober 2020
Naar aanleiding van de persconferentie van de Nederlandse overheid op 28 september 2020 en de daaropvolgende ontwikkelingen wordt de vraag gesteld of er gevolgen zijn voor het kerkelijke protocol.
Boekje met bijdrage mgr. Hendriks
Wat doen we met deze crisis? Na covid-19
nieuws - donderdag, 23 juli 2020
Waren de lege kerken in de coronatijd ‘de kille tombe van een dode God’, zoals de Tsjechische priester en internationaal vermaarde theoloog Tomas Halík beweerde (Trouw, 8 april 2020)? Dat zou ik zeker niet willen zeggen.
Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter
nieuws - vrijdag, 17 juli 2020
Op 10 juli is een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. Parochies zijn daarmee aan het werk gegaan en hebben aanvullend enkele vragen gesteld met betrekking tot aanmelding en reservering. Deze worden hieronder beantwoord.
Nieuwe protocollen
‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’
nieuws - vrijdag, 10 juli 2020
Vrijdag 10 juli is door de bisschoppenconferentie een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn onder meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel opgenomen.
Versoepelen coronamaatregelen
Ruimte kerkgebouw bepaalt per 1 juli aantal deelnemers
nieuws - donderdag, 25 juni 2020
Op de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 juni zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken. Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze grens onder voorwaarden losgelaten.


woensdag, 3 juni 2020Reserveringssysteem voor parochies gelanceerd
vrijdag, 29 mei 2020Vragen en antwoorden bij de protocollen
woensdag, 27 mei 2020Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni
dinsdag, 26 mei 2020Bisdom biedt reserveringssysteem aan parochies
maandag, 25 mei 2020Digitaal verbonden in coronatijd
zaterdag, 23 mei 2020Veelgestelde vragen over coronaprotocol
vrijdag, 15 mei 2020Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 7 mei 2020Bisschop herstellend van coronavirus
woensdag, 22 april 2020Aanwezigheid H. Reserve in coronatijd
vrijdag, 17 april 2020Afdeling Caritas presenteert initiatieven
woensdag, 15 april 2020Haarlemse bisschoppen betuigen steun aan Aartsbisschop New York
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
vrijdag, 10 april 2020Bisschoppen bemoedigen werkers in het pastoraat
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
woensdag, 8 april 2020Chrismamis live te volgen via YouTube
zaterdag, 28 maart 2020Tekst van de overweging door paus Franciscus
vrijdag, 27 maart 2020Gebed en zegen Urbi et Orbi
donderdag, 26 maart 2020We nemen onze verantwoordelijkheid serieus
woensdag, 25 maart 2020Oproep paus Franciscus aan alle christenen
dinsdag, 24 maart 2020Laatste dag gebedsnoveen vanuit Heiloo
maandag, 23 maart 2020Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren
maandag, 23 maart 2020Jongeren Josephhuis bidden Noveengebed
maandag, 23 maart 2020Paus roept op tot gebed
zondag, 22 maart 2020Noveengebed vanuit Almere
zondag, 22 maart 2020Biddend verbonden met de bisschoppen
zaterdag, 21 maart 2020Programma video vanuit de kathedraal
zaterdag, 21 maart 2020Noveengebed vanuit de Nicolaasbasiliek
zaterdag, 21 maart 2020Kerk en corona-crisis: Hoe gaan we er mee om?
vrijdag, 20 maart 2020De zusters Karmelietessen bidden mee
donderdag, 19 maart 2020Bisschop Punt leeft mee en bidt het noveengebed
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
woensdag, 18 maart 2020Loop de Stille Omgang Geestelijk mee
woensdag, 18 maart 2020Derde dag van het Noveengebed vanuit Sant'Egidio
woensdag, 18 maart 2020Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen
maandag, 16 maart 2020Video van het noveengebed - Dag 2
maandag, 16 maart 2020Maatregelen rond kerkelijke uitvaarten
zondag, 15 maart 2020Noveengebed coronavirus
vrijdag, 13 maart 2020Corona maatregelen aangescherpt
donderdag, 12 maart 2020Oproep tot gebed
donderdag, 12 maart 2020Stille Omgang afgelast
dinsdag, 10 maart 2020Conferentie Missionaire Parochie uitgesteld
dinsdag, 10 maart 2020Jongerenbedevaart naar Rome geannuleerd
vrijdag, 28 februari 2020Maatregelen vanwege coronavirusBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose