Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Corona

CoronavirusVerzamelde berichten rondom de uitbraak van het coronavirus. Op vrijdag 28 februari zijn maatregelen aangekondigd om verspreiding van het virus tegen te gaan en op vrijdag 13 maart werden ze verder aangescherpt. Zie voor de toepassing van de maatregelen ook de website van Mgr. J. Hendriks.


Kerk in coronatijd
Podcast van Mgr. Hendriks op Katholiekleven.nl
nieuws - zondag, 18 oktober 2020
In deze podcast gaat Katholiekleven.nl in gesprek met Mgr. Hendriks. Hoe ervaart hij als bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam deze coronatijd? Mgr. Hendriks vertelt onder meer over een corona-uitbraak in het seminarie en in het verpleeghuis waar zijn moeder woont. “Veel mensen lijden onder deze crisis.”
Nieuwe maatregelen i.v.m. corona
nieuws - donderdag, 15 oktober 2020
De ontwikkeling van Covid-19 in Nederland noopt ook onze parochies tot het nemen van vergaande maatregelen. De afgelopen weken was er nog enige hoop op maatwerk, maar de snel veranderende situatie alsmede het feit dat ook de Nederlandse overheid buiten de kerken sinds afgelopen dinsdag geen uitzonderingen meer toestaat op de maximale groepsgrootte van 30 personen maken dat de komende weken dit aantal bepalend zal zijn voor onze liturgische vieringen.
Woord van bemoediging van de bisschoppen
nieuws - woensdag, 14 oktober 2020
In opdracht van de website Katholiek Leven is een video gemaakt waarin de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging spreken in deze tijd van aangescherpte coronamaatregelen.
Aanpassing corona-maatregelen
nieuws - zaterdag, 10 oktober 2020
Vanuit het secretariaat van de R.-K. Kerkprovincie bereikt ons het volgende bericht. Wat betekent dit?
Bericht naar aanleiding van gesprek met minister
nieuws - dinsdag, 6 oktober 2020
Maandag 5 oktober heeft minister Grapperhaus gesproken met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk houdt dit advies tegen het licht van haar eerdere maatregelen en komt later deze week met een vertaling naar de parochies.
Dringend advies Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
nieuws - zaterdag, 3 oktober 2020
Vrijdagavond 2 oktober ontvingen verschillende parochies in Amsterdam een brief van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland waarin aan alle gebedshuizen in de regio het dringende advies werd gegeven om de groepsgrootte te beper­ken tot 30 personen per ruimte. Dit aantal werd genoemd tijdens de persconferentie van de landelijke overheid op 28 september jl. waarbij werd opgemerkt dat dit niet gold voor kerken, als gevolg van de vrijheid van godsdienst zoals opgenomen in de Grondwet.
Update corona-maatregelen
Persconferentie 28 september
nieuws - donderdag, 1 oktober 2020
Naar aanleiding van de persconferentie van de Nederlandse overheid op 28 september 2020 en de daaropvolgende ontwikkelingen wordt de vraag gesteld of er gevolgen zijn voor het kerkelijke protocol.
Live vanuit de kathedraal
info - woensdag, 16 september 2020
Hier zijn de vieringen vanuit de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem live te volgen via YouTube. Vieringen die live zijn gestreamd kunnen bovendien als ‘Uitzending gemist’ (nogmaals) worden bekeken.
Boekje met bijdrage mgr. Hendriks
Wat doen we met deze crisis? Na covid-19
nieuws - donderdag, 23 juli 2020
Waren de lege kerken in de coronatijd ‘de kille tombe van een dode God’, zoals de Tsjechische priester en internationaal vermaarde theoloog Tomas Halík beweerde (Trouw, 8 april 2020)? Dat zou ik zeker niet willen zeggen.
Veelgestelde vragen aanmelding en reservering
Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter
nieuws - vrijdag, 17 juli 2020
Op 10 juli is een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. Parochies zijn daarmee aan het werk gegaan en hebben aanvullend enkele vragen gesteld met betrekking tot aanmelding en reservering. Deze worden hieronder beantwoord.
Nieuwe protocollen
‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’
nieuws - vrijdag, 10 juli 2020
Vrijdag 10 juli is door de bisschoppenconferentie een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn onder meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel opgenomen.
Versoepelen coronamaatregelen
Ruimte kerkgebouw bepaalt per 1 juli aantal deelnemers
nieuws - donderdag, 25 juni 2020
Op de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 juni zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Deze versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken. Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze grens onder voorwaarden losgelaten.
Reserveringssysteem voor parochies gelanceerd
nieuws - woensdag, 3 juni 2020
Een van de maatregelen in de protocollen ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ is het reserveren van een plaatsje. Om parochies hierbij te helpen, biedt het bisdom aan parochies de mogelijkheid om gebruik te maken van een online reserveringssysteem.
Vragen en antwoorden bij de protocollen
Vragenlijst van vrijdag 29 mei
nieuws - vrijdag, 29 mei 2020
Op 20 mei hebben de Nederlandse R.-K. bisschoppen in gezamenlijkheid het protocol voor het vieren vanaf 1 juni vastgesteld en verspreid. De parochies zijn er daarna mee aan het werk gegaan om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie voor het kerkelijk leven op anderhalve meter. De voorbereiding leverde ook deze vragenlijst op van 29 mei 2020.
Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni
Engelse, Spaanse en Poolse vertaling beschikbaar
nieuws - woensdag, 27 mei 2020
Hierbij presenteren we het protocol met de richtlijnen van het secretariaat van de kerkprovincie voor de liturgische vieringen vanaf 1 juni 2020, opgesteld zoals dat ook door andere kerkgenootschappen is gedaan of gedaan zal worden. Het is een eerste stap naar de opening van de kerkelijke vieringen voor de gelovigen, waarbij in de maand juni nog het door de burgerlijke overheid vastgestelde maximum van dertig personen geldt.
Bisdom biedt reserveringssysteem aan parochies
nieuws - dinsdag, 26 mei 2020
Om het aantal deelnemers aan de vieringen te reguleren, biedt het bisdom binnenkort aan de parochies een reserveringssysteem aan. Het systeem is ontwikkeld voor een Haarlemse parochie en overgenomen door het bisdom.
Digitaal verbonden in coronatijd
Video van Katholiek Leven vanuit de Nicolaasbasiliek Amsterdam
nieuws - maandag, 25 mei 2020
Door de uitbraak van het coronavirus in Nederland en de maatregelen die moesten worden getroffen, konden vanaf 18 maart geen publieke liturgische vieringen meer plaatsvinden. Massaal weken gelovigen uit naar de tv-mis op de zondagochtend, die wordt verzorgd door de KRO-NCRV.
Veelgestelde vragen over coronaprotocol
‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’
nieuws - zaterdag, 23 mei 2020
Na de publicatie van het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ op 20 mei, zijn er bij het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) meerdere vragen binnengekomen. Drie veelgestelde vragen worden hieronder beantwoord.
Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
Voor na 1 juni - Pinksteren
nieuws - vrijdag, 15 mei 2020
Er wordt door de bisschoppenconferentie hard gewerkt aan een protocol voor de vieringen na 1 juni. Dit protocol moet er in voorzien dat er waardig en veilig kan worden gevierd met inachtneming van de coronarichtlijnen van de overheid en het vraagt tijd om dit in detail goed voor te bereiden. De verwachting is dat dit vóór 23 mei gedeeld kan worden met de parochies.
Bisschop herstellend van coronavirus
nieuws - donderdag, 7 mei 2020
Zoals eerder tijdens livestream vieringen bekend gemaakt, kreeg de bisschop eind maart milde griepsymptomen. Hij is toen enkele weken in quarantaine gebleven, en heeft de Goede Week en Pasen in de eigen kapel moeten vieren. Omdat de symptomen niet verergerden, nam hij aan dat het geen corona zou zijn.


woensdag, 22 april 2020Aanwezigheid H. Reserve in coronatijd
vrijdag, 17 april 2020Afdeling Caritas presenteert initiatieven
woensdag, 15 april 2020Haarlemse bisschoppen betuigen steun aan Aartsbisschop New York
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
vrijdag, 10 april 2020Bisschoppen bemoedigen werkers in het pastoraat
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
woensdag, 8 april 2020Chrismamis live te volgen via YouTube
zaterdag, 28 maart 2020Tekst van de overweging door paus Franciscus
vrijdag, 27 maart 2020Gebed en zegen Urbi et Orbi
donderdag, 26 maart 2020We nemen onze verantwoordelijkheid serieus
woensdag, 25 maart 2020Oproep paus Franciscus aan alle christenen
dinsdag, 24 maart 2020Laatste dag gebedsnoveen vanuit Heiloo
maandag, 23 maart 2020Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren
maandag, 23 maart 2020Jongeren Josephhuis bidden Noveengebed
maandag, 23 maart 2020Paus roept op tot gebed
zondag, 22 maart 2020Noveengebed vanuit Almere
zondag, 22 maart 2020Biddend verbonden met de bisschoppen
zaterdag, 21 maart 2020Programma video vanuit de kathedraal
zaterdag, 21 maart 2020Noveengebed vanuit de Nicolaasbasiliek
zaterdag, 21 maart 2020Kerk en corona-crisis: Hoe gaan we er mee om?
vrijdag, 20 maart 2020De zusters Karmelietessen bidden mee
donderdag, 19 maart 2020Bisschop Punt leeft mee en bidt het noveengebed
woensdag, 18 maart 2020Coronavirus en Kerk
woensdag, 18 maart 2020Loop de Stille Omgang Geestelijk mee
woensdag, 18 maart 2020Derde dag van het Noveengebed vanuit Sant'Egidio
woensdag, 18 maart 2020Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen
maandag, 16 maart 2020Video van het noveengebed - Dag 2
maandag, 16 maart 2020Maatregelen rond kerkelijke uitvaarten
zondag, 15 maart 2020Noveengebed coronavirus
vrijdag, 13 maart 2020Corona maatregelen aangescherpt
donderdag, 12 maart 2020Oproep tot gebed
donderdag, 12 maart 2020Stille Omgang afgelast
dinsdag, 10 maart 2020Conferentie Missionaire Parochie uitgesteld
dinsdag, 10 maart 2020Jongerenbedevaart naar Rome geannuleerd
vrijdag, 28 februari 2020Maatregelen vanwege coronavirusBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose