Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Live vanuit de kathedraal

Hier zijn de vie­rin­gen vanuit de Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo in Haar­lem live te volgen. Video’s van eer­dere vie­rin­gen kunnen wor­den gevon­den en (nogmaals) wor­den bekeken op het YouTube video­ka­naal van de ka­the­draal:

In­for­ma­tie over bij­zon­dere wijzen van ver­bon­den­heid met deze vie­rin­gen, over de muziek, een uitleg over het kijken van de vie­rin­gen op de TV en in­for­ma­tie over de collecte vindt u op de web­si­te van de ka­the­draal.

(de video begint automatisch met afspelen
zet het geluid aan door op de video op het icoontje YouTube Mute icon te klikken
zet het beeld op het hele scherm door op de video op het icoontje YouTube Fullscreen icon te klikken)

Playlists

Mariologie
Mario­lo­gie
Jonge Kerk
Jonge Kerk
Reportages
Reportages
Sint Bonifatiusinstituut
Boni­fa­tius­in­sti­tuut
Evenementen
Evene­menten
Hemelse Baksels
Hemelse Baksels
De onbekende wereld van Jakob
Onbekende wereld van Jakob
Wijdingen
Pries­ter­wij­dingen

Geplande uitzen­dingen

Check deze pagina regel­ma­tig om te zien of er wijzi­gingen zijn.
Ook wor­den andere uitzen­dingen dan vie­rin­gen aangebo­den, zoals con­fe­ren­ties, Q&A's, filmpjes, catechese voor ver­schil­lende leeftij­den, etc.
Deze pro­gram­ma­pa­gina kan ook direct wor­den bereikt: www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl/live

datum tijd vie­ring / pro­gram­ma
maan­dag 18 januari 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met pastoor E. Fennis
dins­dag 19 januari 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. J. Hendriks (Cantor en Orgel)
woens­dag 20 januari 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan T. Warnaar
Aanbid­ding van het Aller­hei­ligste tot 20.30 uur
don­der­dag 21 januari 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan T. Warnaar (Cantor en Orgel)
vrij­dag 22 januari 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan T. Warnaar

Derde zon­dag door het Jaar

zon­dag 24 januari 10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. J. Hendriks (Zang en Orgel)
maan­dag 25 januari 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met pastoor E. Fennis
dins­dag 26 januari 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met ple­baan B. Putter (Cantor en Orgel)
woens­dag 27 januari 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan N. Beemster
don­der­dag 28 januari 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. J. Hendriks (Cantor en Orgel)
vrij­dag 29 januari 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan N. Beemster

Vierde zon­dag door het Jaar

zon­dag 31 januari 10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. J. Hendriks (Zang en Orgel)

Muzikale onder­steu­ning vie­rin­gen

Het protocol van de Neder­landse Bis­schop­pen Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter voorziet in de moge­lijk­heid van zang door enkele zan­gers. Gezien de bij­zon­dere situatie van de Ka­the­drale Basiliek St. Bavo met het Muziek­in­sti­tuut, de beschik­ba­re ruimte in de ka­the­draal, de jonge leef­tijd van de zan­gers en de be­ge­lei­ding vanuit het Muziek­in­sti­tuut met bij­zon­dere aan­dacht voor hun ge­zond­heid, heeft nader beraad geleid tot het besluit tot een muzikale onder­steu­ning binnen de kaders die gegeven wor­den door het RIVM en Koornet­werk Neder­land. Wanneer de Neder­landse over­heid hierin nadere of andere regels geeft zullen die uite­raard gevolgd wor­den.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose