Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Live vanuit de kathedraal

Hier zijn de vie­rin­gen vanuit de Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo in Haar­lem live te volgen. Video’s van eer­dere vie­rin­gen kunnen wor­den gevon­den en (nogmaals) wor­den bekeken op het YouTube video­ka­naal van de ka­the­draal:

In­for­ma­tie over bij­zon­dere wijzen van ver­bon­den­heid met deze vie­rin­gen, over de muziek, een uitleg over het kijken van de vie­rin­gen op de TV en in­for­ma­tie over de collecte vindt u op de web­si­te van de ka­the­draal.

(de video begint auto­ma­tisch met afspelen
zet het geluid aan door op de video op het icoontje YouTube Mute icon te klikken
zet het beeld op het hele scherm door op de video op het icoontje YouTube Fullscreen icon te klikken)

Playlists

Mariologie
Mario­lo­gie
Jonge Kerk
Jonge Kerk
Reportages
Reportages
Sint Bonifatiusinstituut
Boni­fa­tius­in­sti­tuut
Evenementen
Evene­menten
Hemelse Baksels
Hemelse Baksels
De onbekende wereld van Jakob
Onbekende wereld van Jakob
Wijdingen
Pries­ter­wij­dingen

Geplande uitzen­dingen

Check deze pagina regel­ma­tig om te zien of er wijzi­gingen zijn.
Ook wor­den andere uitzen­dingen dan vie­rin­gen aangebo­den, zoals con­fe­ren­ties, Q&A's, filmpjes, catechese voor ver­schil­lende leeftij­den, etc.
Deze pro­gram­ma­pa­gina kan ook direct wor­den bereikt: www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl/live

datum tijd vie­ring / pro­gram­ma
maan­dag 19 ok­to­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met pastoor E. Fennis
dins­dag 20 ok­to­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met pastoor B. Putter (Cantor en Orgel)
19.30 uur De onbekende wereld van Jakob - afleve­ring 3
woens­dag 21 ok­to­ber 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan N. Beemster
don­der­dag 22 ok­to­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met pastoor E. Fennis (Cantor en Orgel)
vrij­dag 23 ok­to­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met kape­laan N. Beemster

Dertigste zon­dag door het jaar

zon­dag 25 ok­to­ber 10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met ple­baan B. Putter (Cantor en Orgel)
maan­dag 26 ok­to­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
dins­dag 27 ok­to­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
19.30 uur De onbekende wereld van Jakob - afleve­ring 4
woens­dag 28 ok­to­ber 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
don­der­dag 29 ok­to­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
vrij­dag 30 ok­to­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
zater­dag 31 ok­to­ber 11.00 uur Pries­ter­wij­ding Bert Glorie in Heiloo

Aller­hei­ligen

zon­dag 1 no­vem­ber 10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring

Aller­zie­len

maan­dag 2 no­vem­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
dins­dag 3 no­vem­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
woens­dag 4 no­vem­ber 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
don­der­dag 5 no­vem­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
vrij­dag 6 no­vem­ber 9.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring

Tweeën­der­tigste zon­dag door het jaar

Wil­li­brord­zon­dag

zon­dag 8 no­vem­ber 10.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring

Muzikale onder­steu­ning vie­rin­gen

Het protocol van de Neder­landse Bis­schop­pen Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter voorziet in de moge­lijk­heid van zang door enkele zan­gers. Gezien de bij­zon­dere situatie van de Ka­the­drale Basiliek St. Bavo met het Muziek­in­sti­tuut, de beschik­ba­re ruimte in de ka­the­draal, de jonge leef­tijd van de zan­gers en de be­ge­lei­ding vanuit het Muziek­in­sti­tuut met bij­zon­dere aan­dacht voor hun ge­zond­heid, heeft nader beraad geleid tot het besluit tot een muzikale onder­steu­ning binnen de kaders die gegeven wor­den door het RIVM en Koornet­werk Neder­land. Wanneer de Neder­landse over­heid hierin nadere of andere regels geeft zullen die uite­raard gevolgd wor­den.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose