Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier bisschopswissel

In de­cem­ber 2018 heeft paus Fran­cis­cus Mgr. Hendriks benoemd tot bis­schop coad­ju­tor van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Op Tweede Pinkster­dag, maan­dag 1 juni 2020 heeft Mgr. Hendriks de staf over­ge­no­men van Mgr. Punt en de bis­schops­ze­tel offi­cieel in bezit geno­men.


Afscheidswoord Mgr. Punt
nieuws - zaterdag, 6 juni 2020
Op 1 juni heeft de ‘wisseling van de wacht’ plaatsgevonden in een mooie livestream viering vanuit de Kathedraal. Mgr. Johannes Hendriks is begonnen als nieuwe bisschop van Haarlem-Amsterdam, en Mgr. Jozef Punt heeft afscheid genomen. Het receptiemoment is, zoals eerder aangekondigd, vanwege corona, uitgesteld tot de nieuwjaarsreceptie in januari.
Bisschopsstaf terug naar Catharijneconvent Fotoreportage
nieuws - dinsdag, 2 juni 2020
Op maandag 1 juni 2020 heeft mgr. Jan Hendriks de bisschopszetel van Bisdom Haarlem-Amsterdam in bezit genomen. Daarbij is de historische bisschopsstaf gebruikt die zich in de collectie van Museum Catharijneconvent bevindt.
Brief van Mgr. Hendriks
wobi - maandag, 1 juni 2020
Bij het aantreden als bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam heeft Mgr. Hendriks een brief geschreven. Door de bijzondere omstandigheden vanwege het coronavirus wil de bisschop zich graag middels een brief tot u richten.
Nieuwe bisschoppen Haarlem-Amsterdam en leger
Paus aanvaardt ontslag Mgr. Jos Punt
nieuws - maandag, 1 juni 2020
Paus Franciscus heeft het ontslag aanvaard dat door Mgr. dr. Jos Punt om gezondheidsredenen is aangevraagd. Mgr. dr. Jan Hendriks volgt hem op als bisschop van Haarlem-Amsterdam en Mgr. dr. Everard de Jong als legerbisschop (Militair Ordinariaat).
Wisseling van de wacht
nieuws - zaterdag, 30 mei 2020
Maandag 1 juni om 12.00 uur zal in Rome worden bekendgemaakt dat Paus Franciscus Bisschop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens gezondheidsredenen, ontslag heeft verleend als Bisschop van Haarlem-Amsterdam en als Militair Bisschop in Nederland. Per dezelfde datum treedt Bisschop Johannes Hendriks die als bisschop-coadjutor reeds het recht van opvolging had verkregen, aan als de nieuwe, en veertiende, bisschop van Haarlem-Amsterdam. Tegelijkertijd zal ook de opvolger van Mgr. Punt als Apostolisch Administrator van het Militair Ordinariaat, d.w.z. als nieuwe ‘Legerbisschop’, worden bekendgemaakt.
Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
wobi - donderdag, 17 januari 2019
Vlak vóór Kerstmis kwam de benoeming af van mgr. Jan Hendriks tot Bisschop-Coadjutor. Dit betekent dat hem nu officieel het recht is toegekend om de bisschop t.z.t. op te volgen.
Pauselijke felicitatie
En ontmoeting met de nieuwe ambassadeur bij de Heilige Stoel
nieuws - dinsdag, 8 januari 2019
Met een hartelijke “Auguri” (gefe­li­citeerd) begroette paus Franciscus dinsdag 8 januari bisschop-coadjutor J.W.M. Hendriks. De bisschop is twee dagen in Rome voor verschillende zaken waaronder de afwikkeling van een apostolische visitatie die hij heeft gedaan.
Mgr. Hendriks benoemd tot bisschop-coadjutor
Brief van Mgr. Punt aan de parochies
nieuws - zaterdag, 22 december 2018
Naast de goede wensen die u voor Kerstmis en het nieuwe jaar van ons hebt ontvangen, kan ik u een verheugende mededeling doen. Afgelopen week ontving ik uit Rome de bevestiging dat onze hulpbisschop, Mgr. dr. Jan Hendriks, door Paus Franciscus is benoemd tot bisschop-coadjutor.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose