Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

AVG

AVGOp vrij­dag 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Veror­dening Gegevens­be­scher­ming (AVG) in wer­king getre­den. Deze wet heeft ook voor de kerk en ker­ke­lijke in­stel­lingen gevolgen. Hier­on­der een over­zicht van berichten over de AVG op deze web­si­te.


Parochiewerkgroepen en AVG
parochienieuws - donderdag, 16 februari 2023
In een parochie vinden activiteiten plaats die gecoördineerd worden door werkgroepen die werken onder de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur. Voor het organiseren van de activiteiten zijn vaak persoonsgegevens nodig. Bijvoorbeeld om bepaalde mensen uit te nodigen, te bezoeken of een attentie te sturen. Waar moet een werkgroep op letten om hier AVG-proof mee om te kunnen gaan?
Oplichtingspoging via whatsapp
Een gewaarschuwd mens telt voor twee
parochienieuws - donderdag, 4 november 2021
Vanuit parochies komen berichten dat criminelen geld proberen af te troggelen door een whatsapp berichtje te sturen uit naam van bijvoorbeeld de pastoor. Internetcriminelen geven zich in zo’n bericht of in een e-mail uit voor parochiepriester en sporen de ontvangers aan om geld over te maken. Ze misbruiken in deze berichten de naam van de pastoor.
Stamboomonderzoek
Vragen rond genealogie en de AVG
parochienieuws - maandag, 13 september 2021
Het komt voor dat een parochie benaderd wordt met een vraag van iemand die zich bezighoudt met stamboomonderzoek. Vaak wordt aan de parochie de vraag gesteld of zij informatie kan geven over huwelijken of de doop van kinderen. Het is goed om stil te staan bij de vraag hoe met dit soort verzoeken omgegaan moet worden in het licht van de privacyregels.
Phishing als pastorale beroepskrachten
parochienieuws - dinsdag, 23 februari 2021
Internetcriminelen geven zich in e-mails uit voor pastorale beroepskrachten in een poging om de ontvanger aan te sporen geld over te maken. Na eerdere incidenten in de bisdommen Breda en Den Bosch is er recent opnieuw een dergelijk incident gemeld. Het is goed om in de parochie aandacht te vragen voor dergelijke incidenten, zodat zowel medewerkers, vrijwilligers als parochianen alert blijven.
Vragen over het streamen van kerkelijke vieringen
In het kader van de AVG
parochienieuws - vrijdag, 30 oktober 2020
In deze coronatijd wordt er door veel parochies een live stream via internet verzorgd, om zo de mensen thuis via internet de mis mee te laten vieren. Dit roept met het oog op de privacywetgeving zoals geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) echter een aantal vragen op.
Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie
Alex Commandeur per 1 januari 2020 aangesteld
parochienieuws - maandag, 13 januari 2020
Alex Commandeur is per 1 januari 2020 aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming voor de Rooms-Katholieke ledenadministratie. Commandeur werkt al jaren als adviseur op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en sinds enige tijd adviseert hij ook de Rooms-Katholieke Kerk op dit terrein.
Kans op een datalek verkleinen
parochienieuws - donderdag, 19 december 2019
Er is geen kant-en-klare-oplossing waarmee een parochie of PCI gegarandeerd beveiligd is tegen datalekken. Wel wordt het risico op een datalek kleiner als in de parochie of PCI zorgvuldig omgegaan wordt met de persoonsgegevens in computerbestanden of op geprinte lijstjes. Wel zijn er praktische tips voor hoe men alert kan blijven op risico’s.
Nieuwe wet Gegevensbescherming
Info voor parochies
nieuws - donderdag, 24 mei 2018
Door middel van bijeenkomsten in de bisdommen, een brief en de website informeert de Rooms-Katholieke Kerk momenteel de parochies over de Algemene Verordening Gegevens­be­scher­ming (AVG) die op vrijdag 25 mei 2018 in werking treedt. De kerk moet net als andere organi­sa­ties, instellingen en bedrijven ‘AVG-proof’ worden gemaakt en dat vraagt onder meer van de parochies een grote inspanning en aanpassing.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose