Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

‘Het vuur van Madrid gaat mee naar Nederland’

Wereldjongerendagen

gepubliceerd: zondag, 21 augustus 2011

Met een zegen en de ont­hul­ling dat de volgende Wereld­jon­ge­ren­da­gen in 2013 in Rio de Janeiro plaats­vin­den, heeft paus Bene­dic­tus XVI vandaag de Wereld­jon­ge­ren­da­gen af­ge­slo­ten. De Neder­landse jon­ge­ren reizen vandaag en morgen terug naar Neder­land, en nemen het ‘vuur’ van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen mee naar huis.

Avond­wake en slot­vie­ring

Foto van de avondwake op 20 augustus (foto: Ramon Mangold/SRKK)Ruim een miljoen jon­ge­ren waren op zater­dag naar het vlieg­veld Cuatro Vientos geko­men. Hier werd de avond­wake samen met de paus gehou­den. Na een onderbre­king door noodweer kon samen met de paus het Heilig Sacra­ment wor­den aan­beden. De avond werd af­ge­slo­ten met een groot vuur­werk.

Na een nacht op het veld maakten de jon­ge­ren zich van­och­tend op voor de Heilige Mis. Hun aantal was inmiddels toe­ge­no­men tot an­der­half- à twee­mil­joen.  In zijn preek bena­drukte de paus zijn blijd­schap met de grote opkomst bij deze Wereld­jon­ge­ren­da­gen en stond hij stil bij de liefde van Christus voor hen. Hij riep de jon­ge­ren ondermeer op een echte vriend van Jezus te zijn en standvas­tig te blijven in het geloof, ook als dat door anderen niet begrepen of ge­waar­deerd wordt.

Vuur

Nu de Wereld­jon­ge­ren­da­gen voorbij zijn, kijkt de Neder­landse WJD-organi­sa­tie, Jong Katho­liek, al weer vooruit naar het volgende eve­ne­ment. Op 6 no­vem­ber or­ga­ni­seert ze in Den Bosch de nationale Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag. Het thema is dit jaar ‘Vuur’. Caroline Visser (Jong Katho­liek): ‘Tijdens de jon­ge­ren­dag willen we het vuur van geloof opnieuw aan­wak­ke­ren, we willen jon­ge­ren de gelegen­heid geven om hun passie voor het katho­lie­ke geloof han­den en voeten geven.’ Om dit zicht­baar te maken, hebben zater­dag 7 jon­ge­ren een kaars aangestoken tij­dens de laatste Neder­landse mis in Madrid. Neder­landse WJD-pelgrims steken deze kaarsen op 6 no­vem­ber opnieuw aan, en brengen dit naar de Maaspoort in Den Bosch, waar de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag plaats­vindt. (SRKK 21 au­gus­tus 2011)
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose