Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

‘Het vuur van Madrid gaat mee naar Nederland’

Wereldjongerendagen

gepubliceerd: zondag, 21 augustus 2011

Met een zegen en de ont­hul­ling dat de volgende Wereld­jon­ge­ren­da­gen in 2013 in Rio de Janeiro plaats­vin­den, heeft paus Bene­dic­tus XVI vandaag de Wereld­jon­ge­ren­da­gen af­ge­slo­ten. De Neder­landse jon­ge­ren reizen vandaag en morgen terug naar Neder­land, en nemen het ‘vuur’ van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen mee naar huis.

Avond­wake en slot­vie­ring

Foto van de avondwake op 20 augustus (foto: Ramon Mangold/SRKK)Ruim een miljoen jon­ge­ren waren op zater­dag naar het vlieg­veld Cuatro Vientos geko­men. Hier werd de avond­wake samen met de paus gehou­den. Na een onderbre­king door noodweer kon samen met de paus het Heilig Sacra­ment wor­den aan­beden. De avond werd af­ge­slo­ten met een groot vuur­werk.

Na een nacht op het veld maakten de jon­ge­ren zich van­och­tend op voor de Heilige Mis. Hun aantal was inmiddels toe­ge­no­men tot an­der­half- à twee­mil­joen.  In zijn preek bena­drukte de paus zijn blijd­schap met de grote opkomst bij deze Wereld­jon­ge­ren­da­gen en stond hij stil bij de liefde van Christus voor hen. Hij riep de jon­ge­ren ondermeer op een echte vriend van Jezus te zijn en standvas­tig te blijven in het geloof, ook als dat door anderen niet begrepen of ge­waar­deerd wordt.

Vuur

Nu de Wereld­jon­ge­ren­da­gen voorbij zijn, kijkt de Neder­landse WJD-organi­sa­tie, Jong Katho­liek, al weer vooruit naar het volgende eve­ne­ment. Op 6 no­vem­ber or­ga­ni­seert ze in Den Bosch de natio­nale Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag. Het thema is dit jaar ‘Vuur’. Caroline Visser (Jong Katho­liek): ‘Tijdens de jon­ge­ren­dag willen we het vuur van geloof opnieuw aan­wak­ke­ren, we willen jon­ge­ren de gelegen­heid geven om hun passie voor het katho­lie­ke geloof han­den en voeten geven.’ Om dit zicht­baar te maken, hebben zater­dag 7 jon­ge­ren een kaars aangestoken tij­dens de laatste Neder­landse mis in Madrid. Neder­landse WJD-pelgrims steken deze kaarsen op 6 no­vem­ber opnieuw aan, en brengen dit naar de Maaspoort in Den Bosch, waar de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag plaats­vindt. (SRKK 21 au­gus­tus 2011)Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose