Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nederlandse jongeren ontmoeten elkaar in Christus

gepubliceerd: woensdag, 17 augustus 2011

Nederlandse jongeren ontmoeten elkaar in ChristusIn lange slierten of kleine groepjes trekken ze door Madrid. Jonge pelgrims, in alle maten en kleuren, in fantasierijke uitmonste­ringen, vrucht van leven­dige ruil­handel.

Bloedheet

Ze lachen, zingen, klappen, maken muziek,  bestormen waterkranen en eet­tentjes, want het is bloedheet in de Spaanse hoofd­stad en dan moet je goed drinken en eten. Ze zitten erns­tig te praten en te luis­te­ren, op de stoep, op een bankje in het gras. Meer dan zes­hon­derd­dui­zend zijn er inmiddels onder wie 160 deel­ne­mers aan de reis van ons bisdom en een vijf­tigtal, even­eens uit Noord-Holland of Almere, die met een andere reis mee­gaan.

Project­lei­der voor deze WJD in ons bisdom is Beate Gloudemans. Ze is blij met de erva­ringen van afgelopen week in Taize en Andorra, over de gedeelde geloofs­be­le­ving van de jon­ge­ren, die in het alge­meen “moe maar voldaan” zijn.

Eerte catechese

Woens­dag­mor­gen kwamen zo’n 1100 Neder­landse en vijf­tig Surinamers bijeen voor de eerste catechese. Op een bij­zon­dere plaats: de crypte van de basiliek van Jezus van Medinacoeli, het bekendste en dier­baarste hei­lig­dom van de Madrileense gelo­vi­gen. Het is de plaats waar het won­der­da­dige beeld van Jezus van de Veroor­de­ling wordt vereerd, dat een roerige ge­schie­de­nis kent.

Thema van de WJD

Aarts­bis­schop mgr. W.Eijk werkte in zijn catechese het thema van deze WJD uit: “Gewor­teld en gegrondvest in Christus, beves­tigd in het geloof”. De aart­bis­schop nam dit citaat uit de Kolos­sen­zen­brief als leidraad voor een oproep aan de jon­ge­ren om zich door Christus te laten raken en zich niet te verliezen in de aflei­ding van theorieën en over­tui­gingen die tegen Hem ingaan.

Ver­vol­gens gingen de jon­ge­ren in deel­groepjes uiteen om over de woor­den van de aart­bis­schop na te denken en samen te praten. Zijn hulp­bis­schop mgr. H.Woorts hield in de af­slui­ten­de eucha­ris­tievieriong de homilie waarin hij ver­telde over het geloof als “het allermooiste dat ik bezit”.

In afwach­ting van de paus

Mgr. Van Burg­ste­den, trouwe deel­ne­mer aan jon­ge­ren­ont­moe­tingen, was dank­baar en blij over zoveel gedeelde geloofs­er­va­ring en harte­lijk samen­zijn. Het wachten is nu op de paus, die don­der­dag­avond wordt verwacht in de stad. Het geloofs­feest gaat door.
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose