Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aangevuld reisverslag WJD

gepubliceerd: woensdag, 17 augustus 2011

Dag 1: Vertrek

Woens­dag 10 au­gus­tus verzamel­den we om half zes bij de Ikea in Haar­lem om ver­vol­gens om half 7 (er waren een aantal WJD’ers ver­dwaald in Haar­lem) te ver­trek­ken. Al snel zat de stem­ming er in de bus goed in, we ont­vingen ons supermooie pelgrims­boekje en liedbundel en wer­den door onze pre­sen­ta­tri­ce ingeleid in het pelgrims­boekje. Al snel vlogen de kilo­me­ters voorbij, na het passeren van Neder­land, volg­den België en Lu­xem­burg om daarna in het prach­tige en zonnige Frank­rijk te arriveren. Waarbij de temperatuur alleen maar hoger werd, dat is weer eens wat anders dan de vele regen in Neder­land!

Ka­the­draal

Reisverslag WJD voorbereidingsdagen Taizé en AndorraNa een aantal uur in de bus te hebben gespen­deerd, was het rond 13.45 uur tijd voor een pauze in het mooie plaatsje Metz. Hier hebben we kennisgemaakt met de deel­groep en ver­vol­gens samen met de Neder­landse jon­ge­ren uit Culemborg de eucha­ris­tie gevierd.

Taize

Rond half 8 arriveer­den we in Taize.

Dag 2: Taize

Taize is een klein plaatsje in Frank­rijk waar vele mensen uit ver­schil­lende lan­den samen komen om tot God te komen. Heel Taize staat in het teken van sober­heid en een­heid.

Gebedstij­den

Omdat we rede­lijk laat aange­ko­men waren moesten we ons haasten voor het avond­ge­bed. Het gebed bestaat uit zang, gebed en een stilte. Het eerste wat opvalt tij­dens een gebed is de zang. Het zijn simpele lie­de­ren die door de hele zaal blijven zoemen. Ook wor­den de teksten vaak herhaald om de bete­ke­nis van het lied goed tot je door te laten dringen.

Slaap­plaatsen

De groep heeft twee nachten geslapen in Taize en dus een hele dag in Taize mee­ge­maakt. De mannen uit de groep sliepen in grote tenten. De vrouwen had­den het geluk met barakken. Maar wat het ook was, barak of tent, beide was sober, krap, maar toch ook weer erg gezellig!

Wandelen

Na het ochtend­ge­bed en ontbijt kregen we een inlei­ding van een broe­der op het thema. Hierna zijn we in kleine groepjes uiteen gegaan om het thema ver­der te bespreken. In de mid­dag was er een gebed en een lunch. Ver­vol­gens zijn we met onze groep de bergen in gegaan om een stuk te wan­de­len. Er wer­den ondertussen opdrachten gedaan en spreek­woor­den uitge­beeld.

Weer op weg…

Na een hele dag in Taize was het tijd om weer onze spullen te pakken en te ver­trek­ken rich­ting Andorra. Weer een stukje dich­ter­bij Madrid…

Dag 3: Op weg naar Andorra

Dag 3 was vooral een bus­dag. Met de bus zijn we door Montpellier gere­den om daar in ka­the­draal een eucha­ris­tie­vie­ring te vieren. Dit was erg in­druk­wek­kend! Montpellier is een erg mooie stad. Bij het verlaten van de stad zat de stem­ming in de bus er meteen goed in. Totdat we met de bus één van de mooie smalle straatjes inre­den en niet meer ver­der kon­den. Vervolg.. , zo’n 20 auto’s achter ons moesten de straat uit. Gelukkig kregen we hulp van de politie, een oud vrouwtje op straat en van een lijnbuschauffeur die ons de weg wees. Na ongeveer 1,5 uur door Montpellier te rij­den kwamen we weer op de A9 in Frank­rijk. Rond 23.45 uur arriveer­den we in Andorra.

Dag 4: Andorra

Een avon­tuur­lijk dagje uit in Andorra tij­dens het voor­pro­gramma van de WJD. Het klinkt spannend en dat was het ook zeker! Voor de deel­ne­mers van de Meet Me @ Madrid reis was er veel keus, vervelen in Andorra? Dat behoorde niet tot het pro­gram­ma. Zo bestond er de moge­lijk­heid om 8 uur (!) te hiken, paard te rij­den, te mountainbiken of lekker te survivelen.

Avonturen van de hikers

De hikers wer­den het eerste afgezet, deze had­den een lange tocht te maken. Helaas, wer­den deze wande­laars al snel getroffen door regen en hagel. De eucha­risitie­vie­ring in de buitenlucht werd hierdoor snel verkort om ervoor te zorgen dat ie­der­een weer veilig bene­den kon komen. Pastor Hekken­berg maakt hierbij een vervelende val, die na een bezoek aan het zie­ken­huis (niet schrikken) nu met een mutela om zijn arm loopt. Zijn arm was uit de kom gegaan. Helaas heeft hij besloten om ver­vroegd naar huis terug te keren. Pastor van Lent zal hem tij­dens deze reis be­ge­lei­den.

Eucha­ris­tie­vie­ring

Door de vele regen in de mid­dag werd de eucha­ris­tie­vie­ring ’s avonds op twee plaatsen gevierd. Voor de bikkels met regenjassen was er een vie­ring in de kerk ver­derop en voor de mensen die toch al wat vermoeid waren of net terug waren van hun sport­eve­ne­ment was er een vie­ring in het hotel

Avond van de barm­har­tig­heid

De dag werd af­ge­slo­ten met de avond van de barm­har­tig­heid. Deze werd gehou­den in de kerk 10 minuten ver­derop. Hier was tijd voor aanbid­ding, waarbij de jon­ge­ren hun eigen gebe­den middels een voor­bede aan God kon­den voorleggen. Ook kreeg ie­der­een een kaarsje om deze bij het altaar aan te steken. Het was prach­tig, ie­der­een was intens stil, er werd gebe­den en gezongen. Het gaf je tijd om na te denken over jezelf en je twijfels aan God voor te leggen.

Het was een prach­tige dag, waarbij we actief zijn geweest, maar waarbij ook de aanwe­zig­heid van God hebben mogen ervaren.

Dag 5: Een swingende dag in Andorra

Na een in­druk­wek­kende nacht van aanbid­ding kon­den we van­och­tend (zon­dag 14 au­gus­tus) enigszins uitslapen. Pas om half 9 begon het ochtend­ge­bed gevolgd door het ontbijt. Er werd druk gepraat door onze presentatoren Gert-Jan en Marina die ons het pro­gram­ma van de dag ver­tel­den. Eerst waren er deel­groep momenten, daarna vrije tijd, een heer­lijke lunch, een vossenjacht, een vie­ring in een kerk en daarna feesten.

Dag 6: Op weg naar Madrid

Vandaag om 7 uur zijn we ver­trok­ken rich­ting Madrid. Het is bijna zover... morgen (dins­dag 16 au­gus­tus) zullen we in Madrid de ope­nings­mis van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen meevieren! Maar voordat het zover is, hebben we een bus­dag. De bus leidt ons al vrij snel naar de Andorrese grens om ver­vol­gens Spanje in te rij­den.

Hier­on­der een kleine selectie van de foto's
Klik hier voor nog veel meer foto'sGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose