Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

YOUCAT - Nieuwe jongerencatechismus in pelgrimspakket WJD

gepubliceerd: dinsdag, 16 augustus 2011

Uit het voor­woord door Paus Bene­dic­tus XVI: “Het voor­lig­gende boek is spannend, omdat daarin ons eigen lot ter sprake komt en omdat het daarom ten diepste over ons­zelf gaat. Ik nodig jullie uit: bestu­deer de cate­chis­mus!”

PelgrimspakketVandaag en morgen ont­van­gen alle deel­ne­mers aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Madrid het pelgrimspakket. Daarin zitten onder andere een pelgrims­boekje, een WJD-shirt, een pet, een rozen­krans, een kaart van Madrid .... én de YOUCAT: de offi­cië­le jon­ge­rencate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk. Aan de totstandko­ming van de YOUCAT hebben theologen, pedagogen, reli­gi­euzen en jon­ge­ren gedurende vier jaar samen­ge­werkt. De Neder­landse editie van de YOUCAT is sinds afgelopen mei be­schik­baar.

Bij ouderen zal de jon­ge­rencate­chis­mus wellicht (negatieve) her­in­ne­ringen oproepen aan de oude cate­chis­mus met een vraag-en ant­woord­vorm. Bij jon­ge­ren zijn die her­in­ne­ringen er niet. Er is juist veel behoefte om te weten waar het bij het katho­lie­ke geloof over gaat. De Vlaamse theoloog Stijn van den Bossche zegt hierover: “Net als elke cate­chis­mus is de sterkte ook de zwakte: de beknopt­heid laat geen ruimte voor nuance­ring. Een cate­chis­mus zegt nu eenmaal waar het op staat”. Het is daarom aan te raden, om naast in­di­vi­duele lezing, deze cate­chis­mus vooral in groeps­ver­band te bespreken. Dan kunnen vragen beant­woord wor­den, erva­ringen wor­den uitgewisseld en kan de band tussen de catechese en het concrete leven gelegd wor­den.

YOUCAT jongerencatechismus Daar­naast is deze jon­ge­rencate­chis­mus vooral bedoeld als een instru­ment om het geloof te ver­die­pen en is dus min­der geschikt als een eerste kennis­ma­king met het geloof. Het boek presen­teert de rijkdom van het geloof op een aan­trek­ke­lijke en be­grij­pe­lijke manier. Daarbij wordt gebruik gemaakt van leuke car­toons en kleur­rijke foto’s, die door jon­ge­ren zelf gekozen zijn. Bij­zon­der goed zijn ook de uit­spra­ken in de kantlijn van het boek, met de­fi­ni­ties en citaten uit de bijbel en van kerk­va­ders, heiligen, filosofen en denkers van vroe­ger en nu. Dit heeft echt een meer­waarde. Kortom, de YOUCAT is een aanra­der voor jon­ge­ren en al wie zich jong van hart weten en zich willen ver­die­pen in het katho­lie­ke geloof.

YOUCAT- Jon­ge­rencate­chis­mus van de katho­lie­ke kerk, Tielt: Lannoo,2011, 304 blz., € 19,99
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose