Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

160 Noord-Hollandse jongeren op weg naar WJD in Madrid

Via Taizé en Andorra

gepubliceerd: zaterdag, 6 augustus 2011

160 Noord-Hollandse jon­ge­ren gaan woen­dag 10 au­gus­tus op weg naar Madrid, waar ze zullen deel­ne­men aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen, een jon­ge­renfestival, geor­ga­ni­seerd door de katho­lie­ke Kerk dat om de twee of drie jaar wordt geor­ga­ni­seerd en het grootste is in zijn soort. De groep, in leef­tijd variërend van zes­tien tot 25 jaar, staat onder lei­ding van het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Hulp­bis­schop mgr. Jan van Burg­ste­den voegt zich in de Spaanse hoofd­stad bij het gezel­schap.

160 Noord-Hollandse jongeren op weg naar WJD in Madrid

Ini­tia­tief van paus Johannes Paulus II

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn een ini­tia­tief van de vorige paus, de zalige Johannes-Paulus II. Hij begon ermee in Rome in het jaar 1984. Al snel werd dit eve­ne­ment we­reld­wijd gevierd, zowel in de bis­dom­men als mondiaal. In Neder­land werd het vooral bekend vanaf 1997 toen de WJD in Parijs plaatsvond. Daarna waren de staties: Rome (2000), Toronto (2002), Keulen (2005) en Sydney (2008). In Madrid wor­den meer dan één miljoen jon­ge­ren verwacht.

Via Taizé en Andorra

De 160 deel­ne­mers ver­trek­ken – na meer dan een jaar van voor­be­rei­dingen - woens­dag 10 au­gus­tus om half zes in de morgen per bus naar Taizé, waar ze op 11 au­gus­tus een ont­moe­ting hebben met de oecu­me­nische ge­meen­schap aldaar. De volgende halte is Andorra, het mini­staatje in het hartje van de Pyreneeën, waar drie dagen tijd is voor ac­ti­vi­teiten als bergbeklimmen, wan­de­len, be­zin­ning, mountainbiken etc.

Madrid

Op 16 au­gus­tus arriveert de groep in Madrid, waar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen dan beginnen. Men sluit zich aan bij de deel­ne­mers uit de andere Neder­landse bis­dom­men en uit het bisdom Paramaribo, die dage­lijks ge­za­men­lijk catechese ont­van­gen van een van de deel­ne­mende bis­schop­pen. Daar­naast zullen er bij de catecheses ook Neder­landse jon­ge­ren zijn die met andere organi­sa­ties naar de Spaanse hoofd­stad trekken. Op 21 au­gus­tus is dan de slot­vie­ring met paus Bene­dic­tus XVI.

1993 ook in Spanje

Ook in 1993 wer­den de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Spanje gehou­den, des­tijds in Santiago de Compostela. Er waren toen ongeveer drie­hon­derd Neder­landse jon­ge­ren. In Madrid wor­den er een kleine twee­dui­zend verwacht.
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose