Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De Wereldjongerendagen Madrid staan voor de deur

gepubliceerd: woensdag, 3 augustus 2011
WJD Mascotte Melraahmob SIB
Dit is de mascotte van onze reis. Deze is enkele jaren gele­den ont­wor­pen door een jon­gere uit Almere en draagt de naam ‘Melraahmob SIB’- wat het om­ge­keerde is van ‘BIS dom haarlem’.

Meer dan een jaar lang zijn we al bezig met de voor­berei­dingen op de reis naar de Wereld­jon­ge­ren­dagen in Madrid. En volgende week woens­dag 10 au­gus­tus is het dan zover. Om 5.30 `s ochtends ver­trek­ken er 160 jon­ge­ren van ons bisdom Haar­lem- Am­ster­dam rich­ting Madrid. En wat hebben ze er zin in!

Bent u benieuwd wat wij op weg naar Madrid allemaal mee­maken? Leeft u graag met ons mee?! Volg onze belevenissen dan live via het in­ter­net! Dage­lijks wor­den er foto`s en korte ver­slagen geplaatst op de web­si­te www.jong­bis­domhaarlem.nl/wjd

 

 

Reis­pro­gramma

10 au­gus­tus Vertrek rich­ting Taizé
11 au­gus­tus Ont­moe­ting met Taizé
12-15 au­gus­tus Verblijf in Andorra, hartje Pyreneeën
(tijd voor sportieve ac­ti­vi­teiten zoals bergbeklimmen, mountainbiken, wan­de­len)
16-20 au­gus­tus Wereld­jon­ge­ren­da­gen Madrid
21 au­gus­tus Af­slui­ten­de slot­vie­ring WJD samen met Paus Bene­dic­tus
22-23 au­gus­tus Terugreis naar Neder­land

WJD op TV - Neder­land 2

  • Woens­dag 10 au­gus­tus 17.05 uur Ned. 2  Op weg naar Madrid
  • Maan­dag 15 t/m Vrij­dag 19 au­gus­tus 17.05 uur Ned. 2  WJD Madrid
  • Zondag­mor­gen 21 au­gus­tus 9.05 uur Verslag van Kruis­weg en Avond­wake, aan­slui­tend ver­slag van de slot­vie­ring

WJD op Radio - Radio 5

  • Zater­dag 13 au­gus­tus 17 -18 uur, radio 5, op weg naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen.
  • Maan­dag 15 t/m Vrij­dag 19 au­gus­tus, 19-20 uur radio 5, ver­slag van WJD
  • Zater­dag 20 au­gus­tus 17-18 uur, Verslag WJD Madrid

WJD op Radio Maria

Radio Maria doet dage­lijks uit­ge­breid ver­slag van de ver­schil­lende eve­ne­menten.
Radio Maria is te be­luis­te­ren op de Middengolf op 675MHz en via in­ter­net www.radiomaria.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose