Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De Wereldjongerendagen Madrid staan voor de deur

gepubliceerd: woensdag, 3 augustus 2011
WJD Mascotte Melraahmob SIB
Dit is de mascotte van onze reis. Deze is enkele jaren gele­den ont­wor­pen door een jon­gere uit Almere en draagt de naam ‘Melraahmob SIB’- wat het om­ge­keerde is van ‘BIS dom haarlem’.

Meer dan een jaar lang zijn we al bezig met de voor­berei­dingen op de reis naar de Wereld­jon­ge­ren­dagen in Madrid. En volgende week woens­dag 10 au­gus­tus is het dan zover. Om 5.30 `s ochtends ver­trek­ken er 160 jon­ge­ren van ons bisdom Haar­lem- Am­ster­dam rich­ting Madrid. En wat hebben ze er zin in!

Bent u benieuwd wat wij op weg naar Madrid allemaal mee­maken? Leeft u graag met ons mee?! Volg onze belevenissen dan live via het in­ter­net! Dage­lijks wor­den er foto`s en korte ver­slagen geplaatst op de web­si­te www.jong­bis­domhaarlem.nl/wjd

 

 

Reis­pro­gramma

10 au­gus­tus Vertrek rich­ting Taizé
11 au­gus­tus Ont­moe­ting met Taizé
12-15 au­gus­tus Verblijf in Andorra, hartje Pyreneeën
(tijd voor sportieve ac­ti­vi­teiten zoals bergbeklimmen, mountainbiken, wan­de­len)
16-20 au­gus­tus Wereld­jon­ge­ren­da­gen Madrid
21 au­gus­tus Af­slui­ten­de slot­vie­ring WJD samen met Paus Bene­dic­tus
22-23 au­gus­tus Terugreis naar Neder­land

WJD op TV - Neder­land 2

  • Woens­dag 10 au­gus­tus 17.05 uur Ned. 2  Op weg naar Madrid
  • Maan­dag 15 t/m Vrij­dag 19 au­gus­tus 17.05 uur Ned. 2  WJD Madrid
  • Zondag­mor­gen 21 au­gus­tus 9.05 uur Verslag van Kruis­weg en Avond­wake, aan­slui­tend ver­slag van de slot­vie­ring

WJD op Radio - Radio 5

  • Zater­dag 13 au­gus­tus 17 -18 uur, radio 5, op weg naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen.
  • Maan­dag 15 t/m Vrij­dag 19 au­gus­tus, 19-20 uur radio 5, ver­slag van WJD
  • Zater­dag 20 au­gus­tus 17-18 uur, Verslag WJD Madrid

WJD op Radio Maria

Radio Maria doet dage­lijks uit­ge­breid ver­slag van de ver­schil­lende evene­menten.
Radio Maria is te be­luis­te­ren op de Middengolf op 675MHz en via in­ter­net www.radiomaria.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 21 mei 2020Jongerenplatform Live - De Walk & Talkshow Video
woensdag, 20 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat Video
maandag, 18 mei 2020Virtuele pelgrimage naar Echternach
dinsdag, 5 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat
donderdag, 23 april 2020Online thema-avonden - de zin van het lijden
dinsdag, 21 april 2020Wereldgezinsdagen en Wereldjongerendagen uitgesteld
woensdag, 15 april 2020Barmhartigheidszondag livestream voor tieners
vrijdag, 3 april 2020Pausboodschap voor Wereldjongerendag
woensdag, 1 april 2020Online thema-avonden over de zin van het lijden
woensdag, 1 april 2020Bavodag uitgesteld naar 2021
maandag, 30 maart 2020Online catechese in tijden van corona
dinsdag, 10 maart 2020Jongerenbedevaart naar Rome geannuleerd
woensdag, 4 maart 2020Jongerenpelgrimage naar Echternach
dinsdag, 3 maart 2020Meet & Greet The Lord
maandag, 24 februari 2020Bavodag 2020 - Jij kent mij *AFGELAST*
zondag, 23 februari 2020Diner voor onze vrienden van de straat
maandag, 3 februari 2020Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
dinsdag, 19 november 2019Informatieavond jongerenbedevaart Rome Video
woensdag, 6 november 2019Ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose