Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

MeetMe@Heiloo

gepubliceerd: vrijdag, 24 juni 2011

Zo'n 150 mensen kwamen afgelopen zon­dag in Heiloo bij elkaar voor de Kennis­ma­kings­dag om zich voor te berei­den op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen.

Aankomst

Rond 11 uur druppel­den de jon­ge­ren binnen op het terrein van Onze Lieve Vrouwe ter Nood. Auto’s wor­den gepar­keerd, er wordt gekeken waar ze heen moeten. Ver­vol­gens lopen ze naar de kapel in Heiloo waar de Eucha­ris­tie­vie­ring zal plaats­vin­den. De vie­ring gaat over ‘de heilige drie-een­heid’: de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Zonder een van deze een­he­den zou God niet compleet zijn.

Naam­kaar­tjes

Op weg naar de lunchroom ging ie­der­een een kaartje halen met zijn of haar naam erop. Ook stond hier een teken op, dat aangaf in welke deel­groep ze waren inge­deeld. Hierna werd ie­der­een getrak­teerd op een lekkere lunch. Tijdens de lunch werd de be­ge­lei­ding van de reis aan alle jon­ge­ren voor­ge­steld. Ook kon ie­der­een genieten van de zelfge­schre­ven lie­de­ren van Victor en Linda.

Ren je rot

Daarna was het de beurt aan de jon­ge­ren.
‘Welke paus heeft de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in het leven ge­roe­pen?’ Dat was een van de vragen die gesteld werd bij het spel ‘Ren je rot’. Bij alle vragen moest een keus gemaakt wor­den tussen vier ant­woor­den. Diegene met de meeste kennis van de WJD en Spanje kreeg een mooie prijs, een boekje over tapas.

Cursus spaans

‘Hola! ¿Como estas? Zo wer­den we begroet door een Mexi­caanse mevrouw voor de cursus Spaanse taal. Een hele woor­den­lijst werd met veel gelach en gegrinnik door­ge­no­men. Ook was niemand bang om mee te doen met een Spaans liedje, enigszins aarzelend werd er toch uit volle borst meegezongen.

Koffers pakken

Fana­tiek wer­den er zo veel moge­lijk spullen in een koffer gepropt bij de cursus ‘Meet me’. Daar had­den de deel­ne­mers 3 minuten de tijd voor. Beren, tassen, schoenen, slaap­zakken, volleyballen en alle andere spullen moesten in de koffer. Ook moest de koffer dicht kunnen anders was het niet gel­dig. Hierbij, hoe kan het ook anders, werd veel gelachen.

Mascottes

Mascottes voor in Madrid wer­den ook gemaakt. De mascotte voor Madrid wordt SIB genoemd. Ieder was vrij om een vorm van Sib te ontwerpen. Zo wer­den er crea­tief een baby Sib, opa Sib, een Sib die ooit een lid van de Beatles is geweest en een viool spelende Sib getekend.

Hitte­trai­ning

Ver­vol­gens werd er hitte­trai­ning gegeven over zaken die je mee moet nemen naar Madrid. Wat je wel en niet moet doen in Spanje werd ook ver­teld. Tips over zon, verzeke­ringspasjes, betalingen. Ze waren er in overvloed. Hierbij was ook gelegen­heid om erva­ringen te delen.

Viering

Na de gezellig­heid van alle cursussen werd een stilte moment ingelast in de vorm van een kleine vie­ring. In deze vie­ring werd ook het WJD lied ‘Firmes en la fe’ gezongen door het WJD koor.

Nader kennis­ma­ken

Toen gingen we in deel­groepen uiteen met onze deel­groep­lei­ders, ie­der­een ging ergens in het gebouw een rus­tig plekje zoeken om kennis met elkaar te maken. Met behulp van een land­kaart wees ie­der­een aan uit welke pa­ro­chie ze komen. Na kennis gemaakt te hebben met elkaar ging elke deel­groep op de foto. Daarna werd er ook nog een groeps­foto met alle 150 deel­ne­mers gemaakt.

Verslag door Linda Jong­bloed

De foto's zijn gemaakt door Thomas Koopman.
Veel meer foto's staan in twee Picasa webalbums: Thomas Koopman
en Danny FaseGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose