Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

MeetMe@Heiloo

gepubliceerd: vrijdag, 24 juni 2011

Zo'n 150 mensen kwamen afgelopen zon­dag in Heiloo bij elkaar voor de Kennis­ma­kings­dag om zich voor te berei­den op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen.

Aankomst

Rond 11 uur druppel­den de jon­ge­ren binnen op het terrein van Onze Lieve Vrouwe ter Nood. Auto’s wor­den gepar­keerd, er wordt gekeken waar ze heen moeten. Ver­vol­gens lopen ze naar de kapel in Heiloo waar de Eucha­ris­tie­vie­ring zal plaats­vin­den. De vie­ring gaat over ‘de heilige drie-een­heid’: de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Zonder een van deze een­he­den zou God niet compleet zijn.

Naam­kaar­tjes

Op weg naar de lunchroom ging ie­der­een een kaartje halen met zijn of haar naam erop. Ook stond hier een teken op, dat aangaf in welke deel­groep ze waren inge­deeld. Hierna werd ie­der­een getrak­teerd op een lekkere lunch. Tijdens de lunch werd de be­ge­lei­ding van de reis aan alle jon­ge­ren voor­ge­steld. Ook kon ie­der­een genieten van de zelfge­schre­ven lie­de­ren van Victor en Linda.

Ren je rot

Daarna was het de beurt aan de jon­ge­ren.
‘Welke paus heeft de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in het leven ge­roe­pen?’ Dat was een van de vragen die gesteld werd bij het spel ‘Ren je rot’. Bij alle vragen moest een keus gemaakt wor­den tussen vier ant­woor­den. Diegene met de meeste kennis van de WJD en Spanje kreeg een mooie prijs, een boekje over tapas.

Cursus spaans

‘Hola! ¿Como estas? Zo wer­den we begroet door een Mexi­caanse mevrouw voor de cursus Spaanse taal. Een hele woor­den­lijst werd met veel gelach en gegrinnik door­ge­no­men. Ook was niemand bang om mee te doen met een Spaans liedje, enigszins aarzelend werd er toch uit volle borst meegezongen.

Koffers pakken

Fana­tiek wer­den er zo veel moge­lijk spullen in een koffer gepropt bij de cursus ‘Meet me’. Daar had­den de deel­ne­mers 3 minuten de tijd voor. Beren, tassen, schoenen, slaap­zakken, volleyballen en alle andere spullen moesten in de koffer. Ook moest de koffer dicht kunnen anders was het niet gel­dig. Hierbij, hoe kan het ook anders, werd veel gelachen.

Mascottes

Mascottes voor in Madrid wer­den ook gemaakt. De mascotte voor Madrid wordt SIB genoemd. Ieder was vrij om een vorm van Sib te ontwerpen. Zo wer­den er crea­tief een baby Sib, opa Sib, een Sib die ooit een lid van de Beatles is geweest en een viool spelende Sib getekend.

Hitte­trai­ning

Ver­vol­gens werd er hitte­trai­ning gegeven over zaken die je mee moet nemen naar Madrid. Wat je wel en niet moet doen in Spanje werd ook ver­teld. Tips over zon, verzeke­ringspasjes, betalingen. Ze waren er in overvloed. Hierbij was ook gelegen­heid om erva­ringen te delen.

Viering

Na de gezellig­heid van alle cursussen werd een stilte moment ingelast in de vorm van een kleine vie­ring. In deze vie­ring werd ook het WJD lied ‘Firmes en la fe’ gezongen door het WJD koor.

Nader kennis­ma­ken

Toen gingen we in deel­groepen uiteen met onze deel­groep­lei­ders, ie­der­een ging ergens in het gebouw een rus­tig plekje zoeken om kennis met elkaar te maken. Met behulp van een land­kaart wees ie­der­een aan uit welke pa­ro­chie ze komen. Na kennis gemaakt te hebben met elkaar ging elke deel­groep op de foto. Daarna werd er ook nog een groeps­foto met alle 150 deel­ne­mers gemaakt.

Verslag door Linda Jong­bloed

De foto's zijn gemaakt door Thomas Koopman.
Veel meer foto's staan in twee Picasa webalbums: Thomas Koopman
en Danny Fase
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 21 mei 2020Jongerenplatform Live - De Walk & Talkshow Video
woensdag, 20 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat Video
maandag, 18 mei 2020Virtuele pelgrimage naar Echternach
dinsdag, 5 mei 2020Q&A-sessies - Jongerenpastoraat
donderdag, 23 april 2020Online thema-avonden - de zin van het lijden
dinsdag, 21 april 2020Wereldgezinsdagen en Wereldjongerendagen uitgesteld
woensdag, 15 april 2020Barmhartigheidszondag livestream voor tieners
vrijdag, 3 april 2020Pausboodschap voor Wereldjongerendag
woensdag, 1 april 2020Online thema-avonden over de zin van het lijden
woensdag, 1 april 2020Bavodag uitgesteld naar 2021
maandag, 30 maart 2020Online catechese in tijden van corona
dinsdag, 10 maart 2020Jongerenbedevaart naar Rome geannuleerd
woensdag, 4 maart 2020Jongerenpelgrimage naar Echternach
dinsdag, 3 maart 2020Meet & Greet The Lord
maandag, 24 februari 2020Bavodag 2020 - Jij kent mij *AFGELAST*
zondag, 23 februari 2020Diner voor onze vrienden van de straat
maandag, 3 februari 2020Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
dinsdag, 19 november 2019Informatieavond jongerenbedevaart Rome Video
woensdag, 6 november 2019Ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose