Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

MeetMe@Heiloo

gepubliceerd: vrijdag, 24 juni 2011

Zo'n 150 mensen kwamen afgelopen zon­dag in Heiloo bij elkaar voor de Kennis­ma­kings­dag om zich voor te berei­den op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen.

Aankomst

Rond 11 uur druppel­den de jon­ge­ren binnen op het terrein van Onze Lieve Vrouwe ter Nood. Auto’s wor­den gepar­keerd, er wordt gekeken waar ze heen moeten. Ver­vol­gens lopen ze naar de kapel in Heiloo waar de Eucha­ris­tie­vie­ring zal plaats­vin­den. De vie­ring gaat over ‘de heilige drie-een­heid’: de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Zonder een van deze een­he­den zou God niet compleet zijn.

Naam­kaar­tjes

Op weg naar de lunchroom ging ie­der­een een kaartje halen met zijn of haar naam erop. Ook stond hier een teken op, dat aangaf in welke deel­groep ze waren inge­deeld. Hierna werd ie­der­een getrak­teerd op een lekkere lunch. Tijdens de lunch werd de be­ge­lei­ding van de reis aan alle jon­ge­ren voor­ge­steld. Ook kon ie­der­een genieten van de zelfge­schre­ven lie­de­ren van Victor en Linda.

Ren je rot

Daarna was het de beurt aan de jon­ge­ren.
‘Welke paus heeft de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in het leven ge­roe­pen?’ Dat was een van de vragen die gesteld werd bij het spel ‘Ren je rot’. Bij alle vragen moest een keus gemaakt wor­den tussen vier ant­woor­den. Diegene met de meeste kennis van de WJD en Spanje kreeg een mooie prijs, een boekje over tapas.

Cursus spaans

‘Hola! ¿Como estas? Zo wer­den we begroet door een Mexi­caanse mevrouw voor de cursus Spaanse taal. Een hele woor­den­lijst werd met veel gelach en gegrinnik door­ge­no­men. Ook was niemand bang om mee te doen met een Spaans liedje, enigszins aarzelend werd er toch uit volle borst meegezongen.

Koffers pakken

Fana­tiek wer­den er zo veel moge­lijk spullen in een koffer gepropt bij de cursus ‘Meet me’. Daar had­den de deel­ne­mers 3 minuten de tijd voor. Beren, tassen, schoenen, slaap­zakken, volleyballen en alle andere spullen moesten in de koffer. Ook moest de koffer dicht kunnen anders was het niet gel­dig. Hierbij, hoe kan het ook anders, werd veel gelachen.

Mascottes

Mascottes voor in Madrid wer­den ook gemaakt. De mascotte voor Madrid wordt SIB genoemd. Ieder was vrij om een vorm van Sib te ontwerpen. Zo wer­den er crea­tief een baby Sib, opa Sib, een Sib die ooit een lid van de Beatles is geweest en een viool spelende Sib getekend.

Hitte­trai­ning

Ver­vol­gens werd er hitte­trai­ning gegeven over zaken die je mee moet nemen naar Madrid. Wat je wel en niet moet doen in Spanje werd ook ver­teld. Tips over zon, verzeke­ringspasjes, betalingen. Ze waren er in overvloed. Hierbij was ook gelegen­heid om erva­ringen te delen.

Viering

Na de gezellig­heid van alle cursussen werd een stilte moment ingelast in de vorm van een kleine vie­ring. In deze vie­ring werd ook het WJD lied ‘Firmes en la fe’ gezongen door het WJD koor.

Nader kennis­ma­ken

Toen gingen we in deel­groepen uiteen met onze deel­groep­lei­ders, ie­der­een ging ergens in het gebouw een rus­tig plekje zoeken om kennis met elkaar te maken. Met behulp van een land­kaart wees ie­der­een aan uit welke pa­ro­chie ze komen. Na kennis gemaakt te hebben met elkaar ging elke deel­groep op de foto. Daarna werd er ook nog een groeps­foto met alle 150 deel­ne­mers gemaakt.

Verslag door Linda Jong­bloed

De foto's zijn gemaakt door Thomas Koopman.
Veel meer foto's staan in twee Picasa webalbums: Thomas Koopman
en Danny Fase
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose