Bisdom Haarlem-Amsterdam


Geslaagde Bavodag

gepubliceerd: woensdag, 26 juni 2024

Op zater­dag 22 juni vond de Bavo­dag plaats in en rond de ka­the­draal, een fees­te­lijk pro­gram­ma speciaal voor vor­me­lin­gen en andere tieners. Het eve­ne­ment werd geprezen als een "super­dag" door de deel­ne­mers.

De dag begon al vroeg met voor­be­rei­dingen door pries­ters en vrij­wil­li­gers onder lei­ding van pater Esko Kissboat, samen met Javier Acuña van het jon­ge­ren­pas­to­raat en kape­laan Teun Warnaar.

Om 10.30 uur ging het pro­gram­ma van start, met diverse work­shops waar­van de tieners er twee kon­den kiezen. De work­shops had­den als centraal thema het leven van Carlo Acutis, een jonge heilige die bekend stond om zijn liefde voor de Eucha­ris­tie en zijn aan­dacht voor mensen in nood. Na een ge­za­men­lijke lunch beklommen de tieners de torens van de ka­the­draal en genoten van opblaas-speeltoe­stel­len.

De dag werd af­ge­slo­ten met een heilige Mis, waarbij werd stil­ge­staan bij angst en ver­trouwen in het leven, geïnspireerd door het evan­ge­lie van die zon­dag. Het voor­beeld van Carlo Acutis werd bena­drukt als in­spi­ra­tie­bron.

Volgend jaar staat de Bavo­dag gepland op zater­dag 21 juni 2025. De organi­sa­tie hoopt weer veel vor­me­lin­gen en tieners te verwel­ko­men. Dank aan alle pries­ters en vrij­wil­li­gers die deze dag moge­lijk hebben gemaakt!

On­der­staan­de foto­se­rie van Ruby geeft een mooie sfeerimpressie van de dag.


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 13 juli 2024Relikwie Zalige Carlo Acutis in Heiloo
donderdag, 4 juli 2024Met Jong Bisdom HA wandelen op Blaricumse hei
woensdag, 19 juni 2024BreakOut tienerkamp 2024
dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie WereldjongerendagenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose