Bisdom Haarlem-Amsterdam


Relieken zalige familie Ulma bij Onze Lieve Vrouw ter Nood

Zondag 14 juli - Tevens Familiezondag

gepubliceerd: maandag, 1 juli 2024

De zalige familie Ulma is een Pools gezin met zeven kin­de­ren, waar­van één nog ongeboren kind. In de Tweede Wereld­oor­log zijn alle ge­zins­le­den door de Duitse bezetter vermoord, omdat ze Joden lieten onderduiken op haar boer­derij.

Het gehele gezin is op 10 sep­tem­ber 2023 zalig verklaard. Het is voor de eerste keer dat een volle­dig gezin werd zalig verklaard binnen de katho­lie­ke kerk.

Op zon­dag 14 juli komen de relieken van het gezin naar Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Details

  • Gedurende de hele dag is er moge­lijk­heid tot ver­ering van de relieken
  • Er is voldoende par­keer­gele­gen­heid bij de ingang van het hei­lig­dom aan de Kapellaan
  • Aanmel­den voor de familie­dag is verplicht via zusters@olvter­nood.nl

Alge­meen pro­gram­ma

8.30 uur Rozen­krans­ge­bed, Genade­ka­pel
9.00 uur Heilige Mis, Genade­ka­pel
10.30 uur Heilige Mis, Bede­vaart­ka­pel
13.30 uur Rozen­krans­ge­bed en litanie van de zalige Familie Ulma, Bede­vaart­ka­pel
15.00 uur Aanbid­ding en biecht­gele­gen­heid, Bede­vaart­ka­pel
16.00 uur Heilige Mis met homilie over de zalige familie Ulma, Bede­vaart­ka­pel, aan­slui­tend pro­ces­sie

Pro­gram­ma familie­dag

13.30 uur Rozen­krans­ge­bed en litanie van de zalige Familie Ulma, Bede­vaart­ka­pel
14.00 uur Koffie/ thee
14.30 uur Inlei­ding
15.00 uur Spel
16.00 uur Heilige Mis met homilie over de zalige familie Ulma, Bede­vaart­ka­pel, aan­slui­tend pro­ces­sie
18.00 uur Avond­maal­tijd

Zalige familie Ulma

Zalig familie UlmaDe zalige familie Ulma bestond uit Jozef en Wiktoria Ulma, zes jonge kin­de­ren en nog een ongeboren baby. Ze woon­den in het dorp Markowa in het zui­doosten van Polen tij­dens de Tweede Wereld­oor­log. Bekend om hun onbaat­zuch­tig­heid en moed, besloten Jozef en Wiktoria om hun Joodse buren onderdak te bie­den, ondanks het immense gevaar dat hieraan verbon­den was.

Op 24 maart 1944 wer­den de Ulma's verra­den en hun huis werd door de Duitse bezet­tings­macht omsin­geld. De familie en de acht Joodse onderduikers die ze verborgen hiel­den, wer­den ter plekke geëxecu­teerd. De brute moord op de Ulma's en hun gasten was een gruwe­lijk voor­beeld van de wreed­he­den die plaatsvon­den tij­dens de Holo­caust.

In 1995 wer­den Jozef en Wiktoria postuum geëerd met de titel ‘Recht­vaar­digen onder de Volkeren’ door Yad Vashem voor hun moe­dige daad van men­se­lijk­heid. In 2023 werd de hele familie Ulma zalig verklaard door de Katho­lie­ke Kerk, een zeldzame eer die hun bui­ten­ge­wone opoffe­ring en de kracht van hun geloof erkent.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose