Bisdom Haarlem-Amsterdam


BreakOut tienerkamp 2024

Maandag 22 t/m vrijdag 26 juli - Heiloo

gepubliceerd: woensdag, 19 juni 2024
BreakOut tienerkamp 2024

Dit jaar vieren we ons 10-jarig jubileum van het tiener­kamp BreakOut met als thema Celebrate. Je bent van harte uit­ge­no­digd om dit feest samen met ons te vieren. We gaan weer spellen spelen, catecheses ont­van­gen, bid­den en na­tuur­lijk crea­tief aan de slag met het schil­de­ren van een vlag en het maken van een toneel­stukje!

Celebrate

Na­tuur­lijk kan het niet anders dan dat dit een fees­te­lij­ke editie wordt van het tiener­kamp. Neem je feestmuts mee en vier met ons dit feest. Als katho­lie­ken zijn we goed in feest vieren. Elke zon­dag is een feest waarop we steeds het grote Paas­feest vieren in de H. Mis. We gaan ons ver­die­pen in dit feest wat we vieren met de H. Mis en ook in het thema dank­baar­heid.

Prak­tisch

Het tiener­kamp BreakOut start op maan­dag­mid­dag 14.00 uur met een H. Mis voor alle tieners en ouders. We slapen in tenten, dus neem een lucht­bed/matje en slaap­zak mee. Het pro­gram­ma is in het Juliana­kloos­ter. In het gebouw zijn BHV-ers aanwe­zig in geval van calami­teiten. De bege­lei­ders van het tiener­kamp han­de­len volgens de gedrags­co­de pas­to­raat en zijn allen in het bezit van een VOG.

Voor de indeling van de groepen en de com­mu­ni­ca­tie naar u als ouder en tiener hebben we per­soons­ge­ge­vens nodig. Bij aan­vang van het kamp vragen we u om het toestem­mings­for­mu­lier voor gebruik van per­soons­ge­ge­vens en beeld­ma­te­riaal door beide ouders ondertekend (of bij 16+ door jou­zelf) in te leveren. We hou­den ons aan de privacy­ver­kla­ring van het bisdom.

Info

wie: 12-18 jaar
wat: Katho­liek tiener­kamp BreakOut
waar: Hoogeweg 65, Heiloo (Juliana­kloos­ter)
wanneer: Maan­dag 22 t/m vrij­dag 26 juli
kosten: €105,- per persoon
(mocht er een finan­ciële drempel zijn dan kunt u dit aan­ge­ven via een mail:
info@jong­bis­domhaarlem.nl)
aanmel­den: www.jonge­kerk.nl/nieuws­be­richten/tieners/breakout-tiener­kamp-2024

 


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 13 juli 2024Relikwie Zalige Carlo Acutis in Heiloo
donderdag, 4 juli 2024Met Jong Bisdom HA wandelen op Blaricumse hei
woensdag, 26 juni 2024Geslaagde Bavodag Fotoreportage
dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie WereldjongerendagenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose