Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bedevaart naar Kevelaer

Maandag 1 t/m woensdag 3 juli

gepubliceerd: zaterdag, 8 juni 2024
foto: A. Broerse-van Hal
Bedevaart naar Kevelaer
foto: A. Broerse-van Hal
Bedevaart naar Kevelaer
foto: A. Broerse-van Hal
Bedevaart naar Kevelaer

Van maan­dag 1 t/m woens­dag 3 juli is er een bede­vaart vanuit ons bisdom naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, de Troos­te­res van de Bedroef­den. Bij­zon­dere dagen even weg van huis.

Het zijn bede­vaarts­da­gen om te genieten van mooie ker­ke­lijke plech­tig­he­den, in­spi­re­rende predikaties, goede gast­vrij­heid, inte­res­sante chris­te­lijke kunst­werken, maar er is ook volop ruimte voor per­soon­lijk gebed of een kopje Kaffee mit Kuchen of een ver­frissend drankje op een terras.

Op maan­dag 1 juli ver­trek­ken we vanuit o.a. Alkmaar, Am­ster­dam, Am­stel­veen, Beverwijk, Haar­lem, Heem­ste­de, Heiloo, Hoorn, Lange­dijk en Volen­dam. Het pro­gram­ma in Kevelaer omvat een ope­ningslof en intocht­pro­ces­sie, waarna de bede­vaarts­kaars aan Maria wordt aan­ge­bo­den. Op dins­dag wordt de kruis­weg overwogen, is er ’s mid­dags een Maria-uurtje en ‘s avonds een mooie hoog­mis en de dag wordt af­ge­slo­ten met een sfeer­volle licht­pro­ces­sie rond de Genade­ka­pel. Woens­dag wordt na de lunch afscheid geno­men van Kevelaer. Aan het eind van de mid­dag bent u weer thuis.

Er zijn nog enkele plaatsen be­schik­baar?
Iets voor u?

Info
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose