Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verslag WJD-begeleidersweekend

gepubliceerd: donderdag, 2 juni 2011

“Denk je bij een serieus WJD-bege­lei­ders­week­end op bezoek te komen, is het eerste wat je ziet; een voetballende kape­laan op een veel te klein pleintje. De ramen blijven nog maar net heel terwijl langzamer­hand de bege­lei­ders naar buiten komen. De groep bestaat uit zo’n 20 bege­lei­ders die samen geko­men zijn om zich voor te berei­den op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen.” Zo begint Evelien (een jon­gere die gaat deel­ne­men aan de WJD in Madrid) haar ver­slag over het WJD bege­lei­der­week­end

Verslag WJD-begeleidersweekendOp 13 en 14 mei als ook op vrij­dag 27 en zater­dag 28 mei orga­ni­seer­de het kern­team van de WJD-reis van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een voor­be­rei­dings­week­end voor de bege­lei­ders van de reis. Zo’n 25 bege­lei­ders kwamen bij elkaar in Vo­ge­len­zang, waar ze te gast waren in Casa Carmeli, het gasten­kloos­ter van de zusters Carme­lie­tes­sen. Evelien en Carla uit Nieuw-Vennep sloten aan op de zater­dag­och­tend.

Bege­lei­der WJD een cruciale rol

Het serieuze gedeelte van het weekend begint met het voor­stel­len van wie is wie, de doel­stel­ling van de WJD en over het feit dat je als bege­lei­der een cruciale rol speelt in het wel­slagen van de WJD. Verder hoor je hoe het kern­team tij­dens de reis met haar bege­lei­ders communi­ceert, en passeren alle ins en outs van reis­pro­gramma, logis­tiek, com­mu­ni­ca­tie, li­tur­gie en medisch team de revue.

Tandenpoetscontrole

De bege­lei­ders krijgen te horen dat bege­lei­der zijn niet betekent dat je voor papa en mama hoeft te spelen. “Het is na­tuur­lijk niet de bedoeling dat er tan­denpoetscontrole uitge­voerd gaat wor­den”. Jon­ge­ren die niet van tan­denpoetsen hou­den: jullie hebben geluk.

Respect voor elkaar

Een be­lang­rijk thema van de inlei­dingen is: Niemand loopt alleen. Ie­der­een is be­lang­rijk en niemand wordt over het hoofd gezien. Daarom zijn er ook wat regels opge­steld. Zo staat de regel ‘respect voor elkaar’ bovenaan en vraagt de kern­groep aan de bege­lei­ders erop te letten dat een deel­ne­mer minimaal met één andere deel­ne­mer op stap gaat.

WJD team met Kloten

In de mid­dag was het tijd voor wat ontspan­ning met “Kloot­schie­ten”. Ofwel het onder­hands werpen met een houten bal gevuld met lood. Het team dat in zo min moge­lijk worpen een afstand proberen weet af te leggen kan zich­zelf de win­naar noemen. Erg gezellig en dui­de­lijk geen gebrek aan competitie­ge­voel. Het pro­gram­ma ging door met tips en trucs voor het lei­den van een goed groeps­ge­sprek. En met als klap op de vuurpijl: de rollenspellen. Bege­lei­ders gingen in groepjes uiteen en in rol van bege­lei­der en/of jon­ge­ren duiken en de situatie uitspelen. Wat doe je bij­voor­beeld in de situatie dat een jon­gere alcohol zit te drinken op de locatie? Een moment om je gespreks­vaar­dig­heid goed te oefenen en bewust te zijn van de rol die je als bege­lei­der bij het han­te­ren van de regels.

Niet alleen?

Er wordt gelachen met de bege­lei­ders, maar daarbij wordt het doel niet uit het oog verloren. Het team gaat ervoor om de jon­ge­ren een on­ver­ge­te­lijke WJD te bie­den. De jon­ge­ren zijn niet alleen, maar de lei­ding zeker ook niet. Er is een goed team van coördinatoren, adjudanten, chauf­feurs, persverant­woor­de­lijken, bus­pries­ters, mascottes en deel­groep­be­ge­lei­ders om alles in goede banen te lei­den. Maar zodra er een bal op het dak geschoten wordt, staat kape­laan Nico er toch alleen voor!
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
maandag, 27 februari 2023Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaarBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose