Bisdom Haarlem-Amsterdam


Priesterwijding

Zaterdag 25 mei - 10.30 uur - Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: dinsdag, 21 mei 2024
foto: Wim Koopman
Josué Enmanuel Mejia Sánchez en Juan Ignacio Jiménez Walker tijdens hun diakenwijding in november 2023
Josué Enmanuel Mejia Sánchez en Juan Ignacio Jiménez Walker tijdens hun diakenwijding in november 2023

Op zater­dag 25 mei zullen in de ka­the­drale Basiliek St. Bavo te Haar­lem Juan Ignacio Jiménez Walker en Josué Enmanuel Mejía Sánchez de pries­ter­wij­ding ont­van­gen uit han­den van de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks.

Wij­de­lin­gen

Josué Enmanuel Mejia Sánchez is voor zijn pas­to­rale jaar ter voor­be­rei­ding op de pries­ter­wij­ding in de regio van de Water­kant aan­ge­steld (onder meer Wognum, Obdam, De Goorn, Hoogwoud enz.), terwijl Juan Ignacio Jiménez Walker in ‘t Gooi voor het pas­to­rale jaar is aan­ge­steld (Naar­den, Bussum, Blaricum, Huizen, Laren). Daar­naast geeft Juan Ignacio een cursus canoniek recht aan het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut.

Pro­gram­ma

10.00 uur Biecht­gele­gen­heid
10.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem
na afloop Na afloop is er gelegen­heid de neo­misten te fe­li­ci­te­ren

Welkom

Een ieder is van harte uit­ge­no­digd om bij deze bij­zon­dere plech­tig­heid aanwe­zig te zijn. Na afloop is er gelegen­heid tot het fe­li­ci­te­ren van de wij­de­lin­gen. Het semi­na­rie vraagt in het bij­zon­der om gebed voor de wij­dings­kan­di­da­ten; dat zij goede werkers in de wijn­gaard van de Heer zullen wor­den.

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose