Bisdom Haarlem-Amsterdam


Hildegard van Bingen

Wie is zij toch, deze mystica, musica, theologe, vrouw en abdis?

gepubliceerd: dinsdag, 14 mei 2024
Hildegard van Bingen

De laatste jaren is er veel aan­dacht voor Hildegard van Bingen, niet in de laatste plaats van­wege de film ‘De beentjes van Sint Hildegard’ uit 2020 of de pau­se­lijke erken­ning als Kerklerares in 2012.

Deze mid­del­eeuwse abdis (1098-1179) geldt als eerste ver­te­gen­woor­digster van de Duitse mid­del­eeuwse mys­tiek. Ze hield zich bezig met filo­so­fie, theo­lo­gie, kosmo­lo­gie, poëzie, plantkunde, taalkunde. Daar­naast compo­neerde zij ook muziek, die vaak te be­luis­te­ren is op de radio en in concertzalen. Een veelzij­dige vrouw met invloed tot op vandaag.

Lezersreis naar Hildegard van Bingen

Lezers­reis naar Hildegard van Bingen

SamenKerk maakt een zes­daag­se reis van 15 t/m 20 sep­tem­ber naar ‘de beentjes van Sint Hildegard’. We bezoeken be­lang­rijke plekken uit haar leven. Op 17 sep­tem­ber vieren we het feest met de zusters in het door haar gestichte klooster. We maken ook een reisje langs de Rijn en bezoeken de Loreley en sluiten de reis af in Mariaoord Kevelaer. Half april is meer bekend over dit reisaanbod (pro­gram­ma en kosten). Heeft u in­te­res­se, download de flyer of mail SamenKerk zodat u de bro­chu­re direct krijgt toe­ge­stuurd

Hildegard werd geboren in een groot adellijk gezin. Op jonge leef­tijd trad zij toe tot een vrouwen­ge­meen­schap behorende onder de abt van een (mannen) Bene­dic­tijner klooster. In 1136 legde ze haar kloostergeloften af. Na haar verkie­zing tot overste nam ze het besluit, onder meer van­wege de grote toename van novicen, om bij Bingen aan de Rijn een nieuw (vrouwen)klooster te stichten, onder haar verant­woor­de­lijk­heid als abdis.

Mystieke visioenen

Hildegard stond bekend om haar mys­tieke visioenen, die in 1147 door paus Eugenius III, die van­wege een kerk­synode in Trier verbleef, wer­den erkend. Daarom werd ze al snel de Duitse profetes genoemd. Over deze visioen sprak paus Bene­dic­tus XVI in 2010: “Hildegards mys­tieke visioenen hebben een rijke theo­lo­gische inhoud. Zij ver­wij­zen naar de voor­naamste gebeur­te­nissen van de heilsge­schie­de­nis. (...) Met de trekken van de vrouwe­lijke sensitivi­teit, ontwikkelt Hildegard in het hart van haar werk het thema van het mys­tieke huwe­lijk tussen God en de mens­heid dat zich in de Incarnatie voltrekt. De bruiloft vindt [volgens Hildegard] plaats op de boom van het Kruis. Dit huwe­lijk
is vervuld met genade en het vermogen om nieuwe kin­de­ren aan God te geven, in de liefde van de Heilige Geest. (...).”

Invloedrijk

Door haar gezag, kennis en kunde verwierf Hildegard ker­ke­lijke als ook poli­tieke invloed. Ze ver­maande ketters de Kerk van binnenuit te her­vor­men en riep keizer Frederik Barbarossa op een ker­ke­lijk schisma te voor­ko­men. Tot op hoge leef­tijd reisde ze naar tal van plekken om vrede te stichten. Hildegard stierf op 17 sep­tem­ber 1179 in het door haar gestichte klooster Sint-Ruperts­berg bij Bingen. Na haar dood werd zij al snel als heilige vereerd, vooral in Duits­ta­lige lan­den en Bene­dic­tijnse klooster­ge­meen­schappen. Zij is nooit offi­cieel heilig­ver­klaard. Het was de Duitse paus Bene­dic­tus XVI die haar offi­cieel als heilige van de Kerk erkende en haar feest­dag bepaalde op 17 sep­tem­ber. Haar relieken wor­den bewaard in de Abdij van Eibingen, nabij Rüdesheim.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 juli 2024Sint Hildegard en haar goddelijke muziek Video
vrijdag, 21 juni 2024Lezersreis naar Hildegard van Bingen
donderdag, 20 juni 2024Sint Hildegard
maandag, 27 mei 2024De erfenis van Hildegard FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose